awatar

Profil użytkownika truchtacz

Data rejestracji7 listopada 2012 Ostatnio online13 listopada 2012, 20:31

Statystyki

198 prac, w tym:

 • 198tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /198 prac/

 • Ocena brak

  SKUTEK

   

  SKUTEK łc. effectus; ang. ejfect; fr. effet, nm. Wirkung, Effekt

  metaf. Wynik działania —> przyczyny (IC) sprawczej. Skutkiem może być zarów­no istnienie jakiegoś bytu, jak i charakterystyczna dla tego bytu zmiana. Istnienie cze­goś jako skutku jest niezrozumiałe bez ist­nienia czegoś innego...

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWNIK

   

  SŁOWNIK ang. vocabulary; fr. vocabulaire; nm. Wortschatz

  Zasób wyrażeń prostych danego ^ję­zyka (2), z których na podstawie reguł składni (—> syntaksa logiczna) konstruuje się wyrażenia złożone pewnych typów, ta­kie jak zdania proste, zdania złożone itp. W językach naturalnych słownikami są...

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIĘ

   

  SIĘ (nominalizacja zaimka zwrotnego 'się', mającego formę biernika) fr. l'on; nm. das Man

  Określenie wypreparowane z języka po­tocznego i zastosowane przez M. Heideg­gera {das Man), a także przez G. Marcela {l'on) na określenie funkcjonującego ano­nimowo w świadomości zbiorowej bez­osobowego podmiotu...

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIA

   

  SKŁADNIA ang. syntax; fr. syntaxe; nm. Syntax

  Dziedzina gramatyki zajmująca się strukturą zdań jakiegoś języka, tj. reguła­mi, według których z jednostek mowy (morfemów, słów) tworzone są człony zdań i całe zdania.

  W semiotyce — wymiar syntaktyczny znaków, który przedstawia ich...

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOJARZENIE

   

  SKOJARZENIE ang. association; fr. association; nm. Assoziation

  psych. Wzajemne powiązanie zjawisk psychicznych (wyobrażeń, pojęć, uczuć) polegające na tym, iż wystąpienie jednego z nich wywołuje pozostałe. -> Kojarzenie.

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOK

   

  SKOK łc. saltus; ang. kap; fr. saut; nm. Sprung

  1. W materializmie dialektycznym: nag­łe przejście —> ilości (3) w —> jakość (4), będące kulminacją procesu nasilania się pod pewnymi względami jakichś cech czy as­pektów danego zjawiska; proces ten dopro­wadza do pojawienia się nowej struktury...

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENS

   

  SENS (łc. <sensus> = zmysł, pojmowanie) gr. adianóeta; ang. sense, meaning; fr. sens; nm. Sinn

  Pojęcie wieloznaczne i niedookreślone, wiążące się ściśle z -^ „rozumieniem" (1), precyzowane w filozofii języka; współcze­śnie szeroko stosowane.

  W szerszym rozumieniu: właściwość wyrażenia...

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSOWNOŚĆ

   

  SENSOWNOŚĆ ang. meaningfulness, sig-nificance

  1. log. Właściwość każdego wyrażenia mającego -^ znaczenie (1); niekiedy: syn.-^ spójność (2) syntaktyczna.

  Właściwość działania celowego (ra­cjonalnego).

  metod. Sensowność empiry­czna (empirical meaningfulness) — właści­wość zdania...

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSUALIZM

   

  SENSUALIZM (nłc. sensualis = zdolny do odczuwania, zmysłowy, sensualitas = wrażliwość, zmysłowość) nłc. sensualismus; ang. sensualism; fr. sensualisme; nm. Sensu­alismus

  Termin ukształtowany na początku XIX w. w Anglii i we Francji; początkowo posłu­giwano się określeniami równoważnymi:...

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEPARACJA

   

  SEPARACJA (łc. <separatio> = oddziele­nie, rozłączenie) ang. separation; fr. separation

  Termin występujący u Tomasza z Akwi­nu, oznaczający m. in. czynność intelektu wypracowującego metafizyczne pojęcie —> bytu jako bytu, stosowany współcześ­nie w egzystencjalnej filozofii bytu.

  Według...

  Ocena /

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 992

  praca w formacie txt

Do góry