awatar

Profil użytkownika Tristian

Data rejestracji20 grudnia 2011 Ostatnio online20 grudnia 2011, 4:55

Statystyki

58 prac, w tym:

 • 58tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /58 prac/

 • Ocena brak

  Omów teorię problemowo – kompleksową B. Suchodolskiego

  Teoria problemowo kompleksowa – tw. Suchodolski. Wykształcenie ogólne stanowi konieczny składnik wykształcenia zawodowego, ale jego treść nie może być wyznaczana wyłącznie przez potrzeby przyszłej pracy zawodowej lub studiów ponieważ stanowi ona podstawę pozazawodowego życia ludzi. Szkoła...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegał utylitaryzm dydaktyczny?

  UTYLITARYZM DYD.

  - Dewey, Kerschensteiner (ped. pracy)

  PROCES KSZTAŁCENIA – CEL KSZTAŁCENIA

  - działanie;

  - powtarza się proces filogenezy w ontogenezie ucznia;

  - użyczymy tego, co użyteczne ”Nie zabawy a rzeczywistość.” W. Okoń

  Utylitaryzm dydaktyczny – tw. J. Dewey, G. Kerschensteiner. Kształcenie...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj formalizm dydaktyczny

  Formalizm dydaktyczny – tw. E. Schmid oraz A. A. H. Niemeyer. Trećci kształcenia są środkiem służącym do rozwijania zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. Celem pracy szkoły jest zaś pogłębianie, rozszerzanie i uszlachetnianie tych zdolności i zainteresowań. Głównym kryterium doboru treści...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów materializm dydaktyczny

  Materializm dydaktyczny- zwolennicy materializmu dyd uważali, że zasadniczym celem szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki. W ten sposób programy nauczania zawierają materiał bardzo obszerny lub wręcz przeładowany...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zawiera konspekt, czyli szczegółowy plan lekcji?

  Konspekt do zajęć wychowawczych – schemat

  Masz napisać coś, co Ci ułatwi przeprowadzenie zajęć. Staraj się zastanowić nad wszystkimi elementami składowymi. Im masz mniej doświadczenia tym więcej pisz. Pomoże Ci to w przeprowadzeniu zajęć.

  Chcesz przeprowadzić zajęcia, zastanów się zatem:

  Z...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /10 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy zakresy celów kształcenia?

  Cele kształcenia determinowane są przez warunki, w których się je urzeczywistnia, i przez środki, jakimi się dysponuje.

  Cel główny kształcenia:

  ZAPEWNIENIE UCZNIOM – ODPOWIEDNIO DO ICH MOŻLIWOŚCI – OPTYMALNEGO ROZWOJU INTELEKTUALNEGO.

  Jest on realizowany łącznie z celami wychowania. Kształcenie...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są cele kształcenia?

  Nauka o celach to teleologia; cele kształcenia to z góry założone pewne stany rzeczy (zdarzeń), które zamierzamy osiągać w trakcie procesu kształcenia; według W. Okonia cele kształcenia to świadomie założone efekty, które chcemy uzyskać w wyniku kształcenia.

  Cele kształcenia posiadają następujące...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów cechy współczesnego systemu dydaktycznego

  DYDAKTYKA WSPÓŁCZESNA

  nauczanie = uczenie się

  Część swoich postulatów zaczerpnęła od Herbart – zaznajamiania uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy czy Deweya aby aktywizować dzieci i młodzież w procesie nauczania.

  Głosi ona, że należy:

  kształcić dzieci na treściach potem na...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż najważniejsze idee systemu Hojna Dewey’a

  SYSTEM DEWYOWSKI

  na przełomie XIX i XX w dydaktyka herbertowska i funkcjonująca zgodnie z jej założeniami szkoła tradycyjna poddane zostały ostrej krytyce. Potępiano rygoryzm i autokratyzm oraz domagano się przekształcenia jej w „szkołę dla życia i przez życie” Domagano się takiej szkoły, która...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokonaj charakterystyki systemu Fryderyka Herbarta

  SYSTEM TRADYCYJNY

  Herbertowski oprac. został na przełomie XVIII I XIX w. przez niem. psychologa i pedagoga na dorobku teoretycznym etyki i psychologii. Zakładał on, że proces nauczania dominuje nad procesem uczenia się. Etyka miała wyznaczać cele wychowawcze, a psychologia drogi i środki wiodące do...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 900

  praca w formacie txt

Do góry