awatar

Profil użytkownika Trervexvemo

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Dieta dla osób z chorobą Parkinsona

  Choroba Parkinsona (po łac. Morbus Parkinsoni) to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego (układu pozapiramidowego). Nazwa choroby pochodzi od londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy w 1817 roku rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia. Jego praca "An Essay on the Shaking Palsy" była wielkim początkiem późniejszych działań badawczych. Najważniejszym procesem chorobowym dokonującym się w mózgu jest stale postępujący zanik komórek nerwowych stosunkowo niewielkiej części, określanej istotą czarną. Znajduje się ona w tak zwanym śródmózgowiu pnia mózgu. Komórki obumierające wskutek choroby Parkinsona mają w warunkach prawidłowych duże znaczenie dla ruchu zależnego od woli człowieka. Dostarczają one do wielu obszarów mózgu substancji zwanej dopaminą, dzięki której przekazywane...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /26.12.2007 Znaków /17 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wskaźnikowe i dermatomy

  Mięśnie wskaźnikowe C1-zginacze i prostowniki szczytowo-potyl. C2-rotatory czyli mm.skręcające staw szczytowo-obrotowy C3-m.pochyły przedni,środkowy i tylny C4-dźwigacz łopatki,czworoboczny(unoszenie ramion) C5-dwugł.ramienia(zgięcie st.ramiennego) C6-prostowniki nadgarstka(wyprost),ramienno-promieniowy(zgięcie,supinacja) C7-3głowy ramienia(zginacze nadgarstka)wyprost st.łokciowego C8-zginacze palców dłoni(glistowate)zaciskanie palców Th1-międzykostne dloniowe,grzbietowe(odwiedz i przywiedz palców) L1L2-dźwigacz jąder,odruch brzuszny(u kobiet) L2L3-przywodziciele st.biodrowego L4-czworoglowy uda(wyprost kolana),piszczelowy przedni(supinacja,wyprost stopy,odruch rzepkowy) L5-piszczelowy tylny,prostowniki palucha i stopy(chodzenie na piętach) L5S1-3głowy łydki,m strzałkowe(chodzenie na palcach) Dermatomy C1-szczyt głowy(czapka...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /17.12.2007 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizofrenia

  Historia Pierwsze wzmianki o schizofrenii znajdują się już w piśmiennictwie starożytnym, między innymi w Piśmie Świętym. Schizofrenia długo nie była wyodrębniona jako choroba i utrzymywała znamię opętania przez tajemne moce. Dopiero w drugiej poł. XIX wieku podjęto próby sklasyfikowania jej. W 1911 roku Eugeniusz Bleuer stworzył pojęcie schizofrenii od gr. Schizo- rozszczepiam i fren- umysł, wola. Przez psychiatrów psychoza ta nazywana jest „delficką wyrocznią psychiatrii”, gdyż koncentrują się w niej najważniejsze zagadnienia psychiki ludzkiej, a dzięki bogactwu przeżyć chorych nazywa się ja chorobą królewską. Wstęp Schizofrenia jest uznawana za chorobę społeczną, gdyż statystycznie co setny człowiek może na nią zapaść. Około ¼ pacjentów szpitali psychiatrycznych to schizofrenicy. Rozwija się u około 1 % populacji, w...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /29.11.2007 Znaków /14 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie rozsiane - podstawowe informacje na referat

  Stwardnienie rozsiane Nazwa sclerosis multiplex oznacza, że proces chorobowy występuje w wielu (multiplex) miejscach układu nerwowego i że tworzą się "blizny" lub stwardnienia (sclerosis) w miejscach uszkodzenia mieliny. Stwardnienie rozsiane polega na tworzeniu się w obrębie mózgu i rdzenia rozsianych ognisk patologicznych, które uszkadzają czynności komórek i włókien nerwowych. Przyczyna zmian chorobowych nie jest znana, prawdopodobnie w grę wchodzą różne czynniki, w tym również zakażenie wirusowe i reakacja autoagresyjna a także czynniki genetyczne. Stwardnienie rozsiane rozpoczyna się najczęściej pomiędzy 20 a 40 rokiem życia i przebiega z okresami nasilania się objawów chorobowych i ich częściowego ustępowania, prowadząc stopniowo do coraz cięższego inwalidztwa. Przyczyna tej choroby nie została jednoznacznie ustalona , nie mniej jednak...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /23.11.2007 Znaków /4 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłębuszkowe zapalenie nerek

  Kłębuszkowe zapalenie nerek ma złożony patomechanizm, którego istota polega na powstawaniu przeciwciał skierowanych przeciwko własnym tkankom. Zakażenie, przeważnie paciorkowcowe, powoduje uszkodzenie śródbłonków naczyń i zapoczątkowuje proces powstawania autoprzeciwciał. Uszkadzają one naczynia włosowate kłębuszków nerkowych i powodują powstanie w nich zmian zapalnych. Podstawowym objawem klinicznym schorzenia jest pojawienie się w moczu białka (białkomocz) i krwinek czerwonych (krwinkomocz). Zmiany te występują zwykle po 2 tygodniach od ostrego zakażenia paciorkowcowego (np. po ostrym zapaleniu migdałków). Obraz kłębuszkowego zapalenia nerek może rozwijać się również w wyniku uszkodzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób ogólnoustrojowych, najczęściej o etiologii immunologicznej. Do takich chorób należą na przykład: toczeń...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /20.11.2007 Znaków /7 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak sutka - edukacja, program profilaktyczny

  Rak sutka jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Czasem obserwuje się rodzinne występowanie tej choroby. Zwłaszcza u młodych kobiet. W ostatnich latach można zaobserwować znaczne nasilenie się zachorowań na nowotwory piersi u kobiet. Tendencja ta jest również wyraźnie zauważalna w Polsce w 1992 r. gdzie zachorowalność na raka sutka wynosiła 17,3/100 000 kobiet. Liczba zgonów kobiet z powodu raka sutka stanowi aż 14% wszystkich zgonów kobiet na nowotwory złośliwe. Nowotwory gruczołów piersiowych występują zazwyczaj u kobiet w wieku około – i pomenopauzalnym. W 1990 roku ponad 70% wszystkich raków sutka stwierdzono po 50 roku życia. Dotychczas nie sprecyzowano konkretnego czynnika przyczynowego. Wiadomo, że rak sutka jest wynikiem wpływu elementów o różnym znaczeniu, zarówno...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /17.11.2007 Znaków /12 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alzheimer - genetyczny punkt widzenia.

  Skrycie atakująca choroba Alzheimera powoduje nieustanne pogarszanie się pamięci i utratę kontroli nad podstawowymi funkcjami organizmu. W większości cierpią na nią osoby po siedemdziesiątce, ci zaś, którzy dożywają jej końcowych stadiów, w miarę powolnego zaniku czynności mózgu tracą zdolność mówienia, chodzenia, a nawet unoszenia głowy. Choroba daje o sobie znać całe lata wcześniej pod postacią niewinnych zaburzeń umysłowych, takich jak chroniczne roztargnienie czy trudności z wykonywaniem podstawowych prac domowych. Choroba Alzheimera to zanik mózgu, spowodowany odkładaniem się w nim substancji białkowej, zwanej amyloidem, dlatego również z tego powodu bywa nazywana amyloidozą. Osadzanie się blaszek starczych w mózgu, których głównym składnikiem jest beta – amyloid, to jeden z wielu symptomów choroby. Enzymem...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /16.11.2007 Znaków /4 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adrenolityki cz.2 B(beta)

  Leki te są konkurencyjnymi antagonistami amin katecholowych w zakresie działania na receptory B(beta)-adrenergiczne. W efekcie dochodzi do zmniejszenia ilości i siły skurczów serca, zwolnienia przewodzenia, spadku metabolizmu i zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Leki te działają ochronnie na niedokrwiony mięsnień sercowy., nawet w ostrej chorobie wieńcowej. Mechanizmy tego ochronnego działania są następujące: - osłona przed nadmiarem endogennych amin katecholowych; - wydłużenie fazy rozkurczu; - poprawa metabolizmu komórkowego : zmniejszenie lipolizy, spadek poziomu wolnych kwasów tłuszczowych, zwiększona dystrybucja tlenu z oksyhemoglobiny do serca; - odnowa przed wolnymi rodnikami tlenowymi; - ochrona błon komórkowych oraz śródbłonka naczyń; - zapobieganie powstawaniu pęknięć i szczelin blaszki miażdżycowej; - wzrost...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /01.11.2007 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba jako sytuacja trudna - typy reakcji oraz ich wpływ na stan psychiczny człowieka

  Chorobą nazywamy wypadkowe oddziaływanie dwóch mechanizmów , a mianowicie: patologicznego i obronnego ( układu immunologicznego ).Jest to stan w którym dochodzi do zaburzeń współdziałania narządów i tkanek lub zmian funkcjonowania człowieka. Mechanizmy powstawania mogą być różne . Początek choroby może nastąpić nagle bądź powoli, przebieg zaś gwałtownie lub długotrwale i wyniszczająco u chorób przewlekłych. Zjawiska chorobowe źle oddziałują na psychikę człowieka, gdyż dana osoba nie może realizować swoich potrzeb, aspiracji oraz przystosować się do zmiany środowiska. Osoba chora jest w trudnej sytuacji ,gdyż nastąpiła zmiana w jej życiu , odczuwa brak wiedzy o swojej chorobie, odczuwa także lęk, strach, niepewność ,przygnębienie, rozdrażnienie ,niepokój, beznadziejność i pustkę mogą wystąpić czasem zaburzenia świadomości...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /24.10.2007 Znaków /11 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnioskowanie uprawdopodobniające -umiejętnośc przekonywania

  Wnioskowanie dedukcyjne, uprzednio przedstawione, jest subiektywnie pewne – prawdziwość przesłanek zapewnia prawdziwość wniosku. Z prawdziwych przesłanek zawsze otrzymamy absolutnie prawdziwy wniosek – gwarantuje nam to niezawodny schemat logicznego wnioskowania. Jednak w praktyce nie zawsze mamy do czynienia z tego typu wnioskowaniem. Często spotykamy się z wnioskowaniami, które nazwaliśmy subiektywnie niepewnymi, tzn. takimi, w których wyprowadzony z jakichś przesłanek wniosek nie cieszy się tym samym stopniem pewności, co przesłanki. Przesłanki mogą być np. uznane z całą stanowczością, a wniosek tylko dopuszczony. Np. wiemy, że pewne sytuacje społeczne mają często określone następstwa polityczne. W przeszłości często byliśmy świadkami takich związków. Dlatego ilekroć stwierdzamy zaistnienie tego typu sytuacji, spodziewamy się...

  Ocena /

  Autor /Trervexvemo Dodano /18.10.2007 Znaków /23 776

  praca w formacie txt

Do góry