awatar

Profil użytkownika topamax

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

72 prac, w tym:

 • 72tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /72 prac/

 • Ocena brak

  Stalowa Wola - analiza demograficzna

  STALOWA WOLA I Charakterystyka położenia geograficznego i delimitacja obszaru badanego Miasto Stalowa Wola znajduje się w obrębie województwa podkarpackiego, którego najbardziej na północ wysunięty powiat to powiat Stalowowolski. Stalowa Wola położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, na lewym brzegu Sanu, na północno-wschodnim krańcu Puszczy Sandomierskiej, w mezoregionie Równiny Tarnobrzeskiej. Jest to miasto o charakte-rze przemysłowym, powstało na gruntach wsi Pławo jako jeden z ośrodków Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jest miastem o 60-letniej historii, powstałym w wyniku realizacji programu COP. Zlo-kalizowany tutaj przemysł zbrojeniowy, elektromaszynowy, hutniczy i energetyczny stanowił podstawy do intensywnego rozwoju miasta. W wyniku poniesionych ogromnych nakładów inwestycyjnych , Stalowa Wola stała się znaczącym ośrodkiem przemysłowym w...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /02.12.2007 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ład społeczny – ład lokalny, rozwój lokalny

  Ład społeczny – ład lokalny, rozwój lokalny POJĘCIA Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Społeczność lokalna , to grupa zamieszkująca wspólne terytorium, relatywnie samowystarczalna, oparta na trwałym systemie więzi i interakcji społecznych. Podstawą tej więzi jest: 1. silne poczucie przynależności jednostek do grupy 2. identyfikacja jednostek z grupą. Społeczność regionalna to społeczność identyfikująca się z większym terytorium (np. Śląsk Cieszyński).. Zbiorowości lokalne doskonale widać na przykładzie zróżnicowania przestrzennego miasta. Analizując...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /24.09.2007 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriotyzm z punktu widzenia konserwatyzmu

  Patriotyzm z punktu widzenia konserwatyzmu Antoni Pomianowski Patriotyzm jest w dzisiejszych czasach zazwyczaj uznawany za wartość charakterystyczną dla nurtów myślenia opierających się na tradycji, przywiązaniu do wartości, moralności i ogólnie tych, które w ten czy inny sposób mogą być sklasyfikowane do ideologii konserwatywnych. W dobie kosmopolitycznego libertynizmu przez wiele osób jest postrzegany jako anachronizm, relikt przeszłości, a nieraz nawet utożsamiany z ksenofobicznym nacjonalizmem, co automatycznie całkowicie go dewaluuje. Niemniej jednak istnieje duża rzesza osób, która wciąż uznaje go za jedną z najważniejszych wartości, a nieraz wręcz stawia sobie za cel obronę uczuć i wartości patriotycznych. Choć ?patriotyzm? jest wartością, którą każdy odbiera i interpretuje inaczej, są jednak pewne, wyprowadzone z myśli filozofów...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /31.08.2007 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z. Bauman -"Zarys socjologii zagadnienia i pojęcia"w tenże:metody i techniki badań naukowych- eksperyment

  Metody empiryczne już od dawna służyły człowiekowi do sklasyfikowania różnych zjawisk społecznych. Każda dziedzina nauki posiada swój własny system , według którego stosuje podziały. Jeśli socjologowie do dziś poświęcają wiele uwagi tym metodom to wiadomo, że jest to wynikiem faktu , iż jest ona wszechobecna w dzisiejszym życiu, choć wprowadzono ją zaledwie pół wieku temu.” Współczesna socjologia w Ameryce(..)jest dyscypliną definiowana bardziej przez jej specyficzne metody niż przez jej wnioski lub przedmiot zainteresowań” . Cała klasyfikacja badań naukowych i ich analiza musi być częścią składową każdego wstępu do socjologii. Nieodzowną częścią wszelkiej empirycznej procedury poznawczej są sądy spostrzeżeniowe. Takie sądy opierają się na postrzeganiu, oglądzie zmysłowych zjawisk i zdają bezpośrednio sprawę co widzimy...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /17.08.2007 Znaków /16 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzależnienia

  UZALEŻNIENIA Uzależnienia, czyli nałogi, są to zaburzenia zdrowia polegające na złożonej interakcji między osobą a pewnymi substancjami, które działając w mózgu, wywierają wpływ na stan psychiczny tejże osoby; wynikiem uzależnienia jest psychiczna bądź psychiczna i somatyczna zależność przejawiająca się okresowym lub stałym przymusem przyjmowania substancji w oczekiwaniu na efekty jej działania czy też w celu uniknięcia przykrych objawów jej braku; czasem towarzyszy temu zjawisko tolerancji wobec działania uzależniającej substancji, tj. stopniowego zanikania wcześniej doznawanych rezultatów jej działania, co powoduje konieczność zwiększania dawek w celu uzyskania poprzednich efektów. Zależność psychiczna polega na odczuciu i realizowaniu, bez względu na okoliczności, przemożnej potrzeby przyjmowania substancji, czemu trudno (lub wręcz...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /14.08.2007 Znaków /19 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Esej na temat zagadnienia "konfliktu" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona

  Konflikt. ?Metamorfozy Zosi?. Konflikt to słowo pochodzące od łacińskiego conflictus - ?zderzenie?. Termin ten, więc oznacza równoczesne wystąpienie dwu sprzecznych dążeń między jednostkami lub zbiorowościami ludzi, którego przyczyną jest zagrożenie lub rzeczywiste zmniejszenie szans życiowych jednej strony przez drugą; niekiedy przyczyną może być różny stosunek obu stron do określonych wartości. W psychologii wyróżnia się pojęcie konfliktu wewnętrznego, które określa: pojawienie się u jednostki dwu potrzeb, które równocześnie nie mogą być zaspokojone, lub dwu sprzecznych motywów. Rozróżnia się 3 rodzaje takich konfliktów: a. ?zbliżenie ? zbliżenie? ? gdy z dwu rzeczy przyjemnych trzeba wybrać jedną b. ?unikanie ? unikanie? ? gdy przedmiotem wyboru jest jedna z dwu lub więcej przykrości c. ?zbliżenie ? unikanie ? gdy trzeba...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /11.07.2007 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja i imperatyw instytucjonalny

  7. Instytucja i imperatyw instytucjonalny. Instytucja-wszelki wytwór, który ma jakiś cel; zadaniem jest zorganizowanie pewnego zachowania; wzory zachowań, norm Imperatyw instytucjonalny- nakaz, zachowania się w jakiejś sytuacji, społeczeństwo nam wmawia, że mamy zachować się w taki a nie inny sposób. Instytucje dostarczają procedur, za których pomocą postępowanie ludzkie jest modelowane, wymuszone, utrzymane przez społeczeństwo za właściwe. Imperatyw instytucjonalny = nakaz Wpojony przez społeczeństwo, wzmocniony przez tradycję rodzinną, wychowanie moralne, religię, środki masowego przekazu i reklamę! Mężczyzna + kobieta = małżeństwo Małżeństwo to nie instynkt tylko instytucja. Teraz możemy pojąć, jaką przysługę oddaje imperatyw instytucjonalny. Chroni przed dylematem. Zatrzaskuje wszystkie inne możliwości na korzyść...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /27.06.2007 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakiej szkole chciałbym pracować?

  Moim zdaniem nie zacznę dążyć do zamierzonego celu czyli idealnej szkoły, jeżeli nie postawię przed sobą zasadniczego pytania: w jakiej szkole są zdrowe relacje pomiędzy ucznami, a nauczycielami? Szkoła, w której chciałbym pracować, powinna się znajdować w centrum miasta, ponieważ potencjalnie to właśnie w nim uczniowie jako dorośli będą stawać przed odpowiedzialnymi zadaniami w swojej pracy.Budynek szkolny musi przypominać swym wyglądem obecny styl architektoniczny, z tego względu aby nie odstraszać uczniów, rodziców a także i nauczycieli.Ogrodzenie powinno być z wieloma bramami. Spowoduje to iż nikt nie odniesie wrażenia, iż jest zamknięty i przymuszony do do nauki. Boisko szkolne musi zawierać elementy sportowe, takie jak: bramki do piłki nożnej itd. To na pewno zachęci młodzież do brania czynnego udziału w lekcji W-Fu. Przed...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /26.06.2007 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele Grup

  MODELE GRUP Po co budować model grupy społecznej? • aby można było zbadać, poklasyfikować opisujemy I wyciągamy wnioski I podejmujemy działania socjometryczne Model quasi – mechaniczny • interakcje w grupie toczą się wg określonych praw, model zakłada, że możemy przewidzieć zachowania grupy (prognozowanie) • elementem grupy są członkowie, ale kto jest członkiem nie ma znaczenia; jeśli wymieniamy wszystkich członków grupy to I tak grupa będzie działała. • Jest to model dobry jeśli chcemy coś prognozować Model organistyczny model tak jak organizm biologiczny (grupa to całość funkcjonalnie ze sobą powiązana) – porównanie do organizmu. faza początkowa faza dojrzewania fazy rozwoju modelu faza rozwoju i wzrostu faza starzenia się np grupa studencka – ważne jest nie tylko to co widać, ale to co ukryte. Model...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /13.06.2007 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeden dzień

  JEDEN DZIEŃ MOJEGO ŻYCIA…… Nie od dziś wiadomo, że codzienność życia przeważanie oznacza wykonywanie czynności zależnie zbliżonych do siebie. To jak zaczynamy dzień wpływa na to z jakim doświadczeniem go kończymy, nie zależnie od dobrych i złych w tym dniu przeżyć. Dlatego też, chciałabym opisać jeden dzień mojego życia, w którym wiele osób zaczęło się zastanawiać nad swym istnieniem. Dzień poświąteczny, czas powrotu do pracy do rzeczywistości, zdawało by się że dzień radosnych wspomnień, opowiadań i lenistwa… Jednakże nie dla mnie, gdyż dowiedziałam się o śmierci znajomej, która osierociła 2 dzieci. Wszystkie w pracy nie miałyśmy ochoty do śmiechu a do zupełnie innej formy naszego samopoczucia. Nasz melancholijny nastrój sam wywołał mnóstwo pytań o sens życia, o sprawiedliwość jaką człowiek by oczekiwał, o...

  Ocena /

  Autor /topamax Dodano /01.06.2007 Znaków /2 845

  praca w formacie txt

Do góry