awatar

Profil użytkownika Tomil

Data rejestracji16 maja 2012 Ostatnio online17 maja 2012, 5:35

Statystyki

96 prac, w tym:

 • 96tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /96 prac/

 • Ocena brak

  AD MAIOREM DEI GLORIAM

  Skrót AMDG, pełny skrót o(mnia)AMDG, łac. dewiza: wszystko na większą chwałę Bożą; od chwili powstania zak. jezuitów ich naczelne hasło.

  W dosłownym lub zbliżonym brzmieniu występuje ponad 300 razy w konstytucjach i listach Ignacego Loyoli; oddaje ducha Ćwiczeń duchownych, przepojonych ideą...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD METALLA, in metalla [damnatus]

  Kara przymusowej pracy w kopalniach lub kamieniołomach, najcięższa po karze śmierci, wprowadzona 23 w Rzymie przez ces. Tyberiusza (14-37).

  Podlegali jej zasadniczo plebejusze i niewolnicy; stosowana była często wobec chrześcijan w okresie prześladowań, głównie na Sardynii i Cyprze oraz w Palestynie i...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMTNICULATOR, nomenculator

  Jeden z najwyższych adm. urzędników wczesnośredniow. dworu pap. ; podlegały mu sprawy opieki nad ubogimi, wdowami, więźniami, sierotami, pielgrzymami i uciskanymi (stąd a. zwano też advocatus paupe-rum).

  Przyjmował od nich prośby i przedkładał je w kancelarii pap. lub wręczał bezpośrednio...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA

  (łac. administratio zarząd, zarządzanie), Ogół czynności zarządzania lub organy zajmujące się zarządzaniem (np. wykonawczy aparat państwa z prezydentem na czele w USA);

  w znaczeniu kośc. zarządzanie-> beneficjum, dobrami kośc. (-> majątek kościelny), dobrami biskupimi (—>-majątek biskupi), dobrami...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA APOSTOLSKA

  Kośc. jednostka organizacyjna podobna do bpstwa, na czele której stoi administrator apost. z władzą zwyczajną zastępczą; także część obszaru diec. terytorialnie odgraniczona od bpstwa, ale nie odłączona formalnie (np. niektóre diec. po II wojnie świat, na skutek zmiany granic państw.).

  Forma...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADLER GUIDO

  ur. 1 XI 1855 na Morawach, zm. 15 II 1941 w Wiedniu, Austr. muzykolog. Był uczniem A. Brucknera; 1880 uzyskał doktorat, a 1882 habilitację na uniw. wiedeńskim; 1885 założył z F. Chrysandrem i F. Spittą „Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft"; od 1885 był prof, muzykologii na uniw. w Pradze, a 1898-1927...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADHWARJU

  (sanskr. od adhwara ogół manualnych czynności liturg. tworzących obrzęd ofiary), Jeden z kapłanów ind. (pierwotnie 7, później 4) odprawiających uroczyste ceremonie ofiarne; główny kapłan wykonujący właściwe czynności ofiar-nicze.

  Do obowiązków a. należało m. in. przygotowywanie wszystkich...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIABENE

  Gr. nazwa królestwa syr. w górnej Mezopotamii, zw. w języku rodzimym (aram.) Chadjab, położonego na lewym brzegu Tygrysu, między jego dopływami Zabem Wielkim i Małym. W I w. zamieszkiwała je ludność w większości aram., rządzona przez miejscowych władców, zależnych od Persów, a nast. od Partów...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORA

  (gr. ta adìafora rzsczx obojętne, ani dobre, ani zle), Termin używany w etyce i teologii mor. na określenie spraw i czynów mor. obojętnych (—> akt ludzki IV).

  Twórcami teorii a. są stoicy, którzy rozróżniali czyny dobre, złe oraz obojętne (Diogenes, Laertios VII 101), dzieląc je z kolei na godne wyboru...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORYCI

  Grupa teologów protest, przyjmujących istnienie drugorzędnych artykułów wiary w religii. Przyczynę sporu o adiaforę upatruje się w interim lipskim, o którym zadecydowały wydarzenia wcześniejsze.

  Cesarz Karol V po pokonaniu protestantów zmusił sejm w Augsburgu do uchwalenia 1548 tymczasowego postępowania...

  Ocena /

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt

Do góry