awatar

Profil użytkownika Tom

Data rejestracji4 października 2011 Ostatnio online4 października 2011, 5:27

Statystyki

47 prac, w tym:

 • 47tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /47 prac/

 • Ocena brak

  PROMIENIOWANIE GAMMA

  Promieniowanie gamma jest, wysyłane przez jądra pierwiastków promieniotwórczych. Jest to bardzo przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne o długość fali mniejszej od 10-10 m. Fale gamma powstają również w wyniku anihilacji elektronów ujemnych i pozytonów, a także z rozpadu mezonów, stąd ich obecność...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie elektromagnetyczne a środowisko

  Promieniowanie elektromagnetyczne jest wytwarzane przez wiele źródeł, które występują w środowisku naturalnym człowieka i od najdawniejszych czasów towarzyszą populacji ludzkiej. Problem oddziaływania PEM na organizmy żywe pojawił się w związku z rozwojem radiotechniki.

  W naturalnym środowisku, w...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /3 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniotwórczość - Informacje ogólne

  Promieniotwórczość, radioaktywność - zjawisko samoistnej przemiany jednych jąder atomowych inne. Głównymi procesami odpowiedzialnymi za promieniotwórczość są rozpad beta rozpad alfa wychwyt elektronu spontaniczne rozczepienie

  Intensywność procesu promieniotwórczości opisuje się podając aktywność...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniotwórczość sztuczna

  W lutym 1934r. córka Marii Skłodowskiej-Curie Irena Joliot-Curie wraz ze swym mężem Fryderykiem Joliot ostrzeliwali cząstkami a płytkę glinu 2713Al. Stwierdzili, że w wyniku tego zabiegu glin zaczyna się zachowywać tak jak pierwiastki promieniotwórcze. Wysyła promienie pozytronowe {pozytron (pozyton)-...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /5 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA

  W 1896r. uczony francuski Henryk Becquerel wykrył niewidoczne dla oka, bardzo słabe promieniowanie wysyłane przez preparaty zawierające uran.Ciała, które wysyłają promieniowanie zaobserwowane przez Becquerela nazwano ciałami promieniotwórczymi lub radioaktywnymi.

  Promieniowanie wysyłane przez pierwiastki...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENIE ROENTGENA

  Odkrycie.

  Promienie rentgena zostały odkryte w roku 1895 przez Wilhelm Conrad Roentgen.W 1901r. dostał za to odkrycie nagrodę Nobla.Badając właściwości promieni katodowych , Roentgen spostrzegł, że leżący w pobliżu rury katodowej ekran pokryty platynocyjankiem baru świecił wtedy, kiedy rura katodowa...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /4 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promienie podczerwone

  Promieniowanie podczerwone, podczerwień, IR (ang. Infrared radiation ). Jest to promieniowanie elektromagnetyczne znajdujące się między czerwienią widma widzialnego ( λ=0,74μm ) i krσtkofalowym promieniowaniem radiowym ( --λ= 1-2 mm) . Nie jest widzialna dla oka ludzkiego. Podczerwień dzieli się na trzy...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /7 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd stały a indukcyjny

  Różnice:

  *źródłem prądu stałego jest różnica potencjałów

  *źródłem prądu indukcyjnego jest zmiana strumienia magn obejmowanego przez ten obwód Podobieństwa

  *oba prądy są źródłem pola magn

  *uporządkowany ruch elektronów Indukcja magn a samoindukcja magn Zjawiskiem indukcji magn nazywamy...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

  Napięcie elektryczne- różnica potęncjałów pomiędzy pomiędzy dwoma naelektryzowanymi w różnym stopniu ciałami.

  Istnienie napięcia warunkuje przepływ padu eklektycznego [U]=1V Urządzenia wytwarzające napięcie:

  Ogniwo

  Akumulator

  Prądnica

  Naładowany

  kondensar

  Natężenie elektryczne-...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /3 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Ohma

  Prawo Ohma: natężenie prądu płynącego W odcinku obwodu jest proporcjonalne do Przyłożonego napięcia do natężenie ma wartość

  Stałą. Prawo Kirchoffa suma natężeni wpływających Do rozgałęzienia jest równa sumie natężeń wypływaj . Z rozgałęzienia w obwodzie nie rozgałęzionym 8natężenie...

  Ocena /

  Autor /Tom Dodano /04.10.2011 Znaków /2 677

  praca w formacie txt

Do góry