awatar

Profil użytkownika Teofil7777

Data rejestracji31 października 2011 Ostatnio online1 listopada 2011, 4:00

Statystyki

60 prac, w tym:

 • 60tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /60 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej

  Szlachta, uprzywilejowany stan społeczny w państwach typu feudalnego powstały w XIII-XIV w., wywodzący się z rycerstwa, zwykle feudalni właściciele ziemscy.

  W Polsce przekształcenie się rycerstwa w szlachtę nastąpiło w XIV-XV w. Stan szlachecki przejął stare przywileje rycerskie, m.in.: prawo...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /14 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upadku powstań narodowych

  Pod koniec lat dwudziestych XIX wieku Austria, Rosja i Prusy nie dotrzymywały obietnic składanych Polakom. Podpisana w 1815 roku przez Aleksandra I konstytucja była notorycznie łamana, poprzez ograniczanie autonomii w Królestwie. Powstawały liczne związki młodzieżowe, konspiracyjne, spiskowe, które miały...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /8 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upadku powstania narodowego w 1846 roku

  Gdy "Polska" znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i stworzyć suwerenne, silne państwo. Ówczesne warunki nie sprzyjały tej koncepcji a sytuacja w poszczególnych zaborach przedstawiała się różnorako. Najtrudniej mieli Polacy mieszkający w zaborze pruskim i...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /22 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

  Współcześni historycy tłumaczą upadek cesarstwa zachodniorzymskiego na dwa sposoby: Jedni upatrują jego przyczyny w długotrwałych procesach zachodzących już od panowania Dioklecjana (wersja ta jest bardziej popularna). Druga grupa natomiast widzi przyczyny upadku w latach od 395 do 461 na skutek problemów...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /7 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY III - go ROZBIORU

  Po trzecim rozbiorze Polacy zrozumieli, że tylko walka zbrojna może ocalić ich kraj. Tadeusz Kościuszko, który odznaczył się w walce o wolność Ameryki i wojnie Polski z Rosją, został obrany naczelnikiem powstania. 24.III.1794r. złożył on na rynku w Krakowie uroczystą przysięgę, że będzie walczył...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY II - go ROZBIORU

  Pierwszy rozbiór Polski wstrząsnął narodem. Polacy zdali sobie sprawę, że ojczyźnie potrzebny jest silny rząd, potężne wojsko, nowe prawa, a przede wszystkim oświata. Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej i oddał jej władzę nad wszystkimi szkołami w Polsce. Komisja Edukacji Narodowej stała się...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /6 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY I - go ROZBIORU

  Poparcie Rosji, Austrii i Prus zyskał elektor saski Fryderyk August I, przedstawiciel luterańskiej dynastii Wettinów. Ponieważ katolicyzm stanowił warunek otrzymania korony polskiej, elektor przeszedł na wyznanie rzymskokatolickie, czym dodatkowo zjednał sobie poparcie papieża. Tuż po koronacji August II...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /6 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - PRZYCZYNY POLITYCZNE

  W sytuacji rozgrywki pomiędzy stronnictwem dworskim a jego przeciwnikami, doszło do zerwania sejmu za panowania Kazimierza Wazy w styczniu 1652r. Klient największego magnata litewskiego Janusza Radziwiłła, poseł Władysław Siciński zaprotestował przeciwko przedłużaniu obrad poza sześciotygodniowy...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /5 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - PRZYCZYNY SPOŁECZNO - GOSPODARCZE

  Różnice językowo-etniczne pomiędzy polskimi właścicielami dóbr ziemskich, a ukraińską ludnością chłopską, upośledzenie prawosławia wobec katolicyzmu i unii, konflikt między aspiracjami Kozaków a dążeniem magnaterii kresowej do poddania kozaczyzny systemowi pańszczyźnianemu to tylko niektóre...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /9 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny powstania Kościuszkowskiego

  Po II rozbiorze państwo było tzw. buforowe tzn. b.małe. Pozostało kwestią czasu kiedy będzie kolejny rozbiór Polski.

  Nastąpił ogromny kryzys-upadek gosp, Warszaw stała się najdroższym państwem w Europie

  Przygotowania powstania

  Szczególnie zła dla kraju była działalność ambasadora ros...

  Ocena /

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /901

  praca w formacie txt

Do góry