awatar

Profil użytkownika Teofil

Data rejestracji22 września 2011 Ostatnio online22 września 2011, 5:18

Statystyki

47 prac, w tym:

 • 47tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /47 prac/

 • Ocena brak

  Oznaczanie tłuszczu w produktach spożywczych

  W przemyśle spożywczym stosuje się różnorakie metody analizy chemicznej celem oznaczenia różnych parametrów, która mają duże znaczenie w kontroli jakości danych produktów, względnie surowców. W niniejszej pracy przedstawiam dwie różne metody, które są przydatne w oznaczaniu tłuszczu w produkcie ( na...

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /6 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW

  H 1s1 n=1,l=0,m=0,s+b=S

  He 1s2 n=1,l=0,m=0,s-,b=S

  Li 1s22s1 n=2,l=0,m=0,s+, b=S

  Be 1s22s2 n=2,l=0,m=0,s-,b=S

  B 1s22s22p1 n=2,l=1,m=-1,s+

  Ne 1s22s22p6 n=2,l=1,m=1,s-,b=S

  Na (Ne) 3s1 n=3,l=0,m=0,s+,b=S

  Ar 1s22s22p63s23p6 n=3,l=1, m=1,s-,b=P

  K (Ar) 4s1 n=4,l=0,m=0,s+,b=S

  Sc(Ar) 4s23d1...

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW - DEFINICJE

  I Postulat Bohra: Energia elektronów w atomie jest ściśle określona. Elektron w atomie przyjmuje jedną z kilku możliwych, ściśle określonych stałych wartości. Zmiany energii następują porcjami (kwantami) mvr=nh/2

  II Postulat Bohra: Elektron w stanie stacjonarnym nie promieniuje i nie traci energii...

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /3 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOLE, OBLICZENIA CHEMICZNE

  Atomowa jednostka masy jest to 1/12 masy atomu węgla izotopu 12C i wynosi w gramach 0.166*10-23 g.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

  WODORKI (1H> K1)

  1. wodorek litu (3Li> K2L1) LiH wiązanie atomowe spolaryzowane do H

  2. wodorek berylu (4Be> K2L2) BeH2 w. at. spol. do H

  3. wodorek boru (5B> K2L3) BH3 w. at. spol. do H

  4. węglowodór (metan) (6C> K2L4) CH4 w. at. spol. do C

  5. azotowodór (amoniak) (7N> K2L5) NH3 w. at. spol. do N

  7...

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWORZENIE WIĄZAŃ CHEMICZNYCH

  Wiązania jonowe tworzą:

  a)pierwiastki gr. 1 i 2 oprócz H i Be z pierwiastkami gr. 16 i 17;

  b) większość soli między metalem a resztą kwasową.

  Wiązania atomowe (niespolaryzowane) tworzą:

  - H, N, O, F, Cl, Br, I

  - oraz w związkach atomy różnych pierwiastków o równych elektroujemnościach...

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA ATOMÓW, WIĄZANIA

  Materia-wszystko, co istnieje we wszechświecie i ulega ciągłym przemianom.

  Substancja-element materii o ściśle określonych własnościach fizycznych i chemicznych.

  Atomy-najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego własności. Atomy jednego pierwiastka są jednakowe a atomy różnych pierwiastków są...

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /5 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne

  Metan-jego cząsteczka ma kształt czworościanu foremnego(tetraedru), w którego narożach znajdują się atomy wodoru, a w środku atom węgla. Długość wiązań C-H wynosi 109pm, a kąty między nimi są równe 109 28'.Jest gazem bezbarwnym, bez zapachu, nierozpuszczalnym w wodzie. Metan pali się. Uaktywniony...

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /5 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki aromatyczne

  Inną grupą węglowodorów są węglowodory aromatyczne (areny), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aromatycznych), do którego mogą być przyłączone podstawniki alkilowe lub arylowe. Ciecze lub ciała stałe, trudno rozpuszczalne w wodzie...

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /2 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

  Woda, tlenek wodoru, H2O jest to związek nieorganiczny. Bezbarwna ciecz, w grubych warstwach zielononiebieska, bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia 00C, temp. wrzenia 1000C. Stanowi jeden z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów, umożliwiając przemianę materii i biorąc udział w wielu...

  Ocena /

  Autor /Teofil Dodano /22.09.2011 Znaków /8 559

  praca w formacie txt

Do góry