awatar

Profil użytkownika Tegeonephef

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Wczesne dzieciństwo - Turner

  Rozwój fizyczny Zmiany fizyczne i rozwój w okresie wczesnego dzieciństwa są dość gwałtowne. Po upływie pierwszych pięciu lat zycia podwaja się długość ciała, jaką dziecko miało w momencie narodzin,Ciężar ciała wzrasta zaś pięciokrotnie. W wyniku gwałtownego rozwoju mięśni oraz pogłębiania się zdolności koordynacyjnych przedszkolaki osiągają znaczące zmiany w zakresie ruchów całego ciała i precyzyjnych ruchów rąk. Omówiliśmy trzy fazy rozwoju sprawności motorycznej: poznawczą, skojarzeniową i autonomiczną. Rozwój umysłowy Piagetowskie stadium myślenia przedpojęciowego stanowi podokres znacznie dłuższego okresu myślenia przedoperacyjnego. Charakteryzuje je przede wszystkim egocentryzm – centracja na ja, nie dopuszczająca jakiegokolwiek innego, poza własnym, punktu widzenia. Egocentryzm jest nie tylko widoczny we wczesnych...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /14.12.2007 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytania na jakie stara sie odpowiedziec psychologia. Dzialy psychologii

  1. Opisywanie tego co sie dzieje. Poznanie faktow, uzyskanie danych jak najbardziej obiektywnych. 2. Wyjasnianie tego co sie dzieje. Odpowiedziec na pytanie jak w jaki sposob? - wnioskowanie o przyczynach natuey psychicznej/ wewnetrznej - formuowanie wyjasnien w kategoriach zmian fizjologicznych zachodzacych z mozgu, komorkach nerwowych, gruczolach dokrewnych - przez uzycie anologii ukazuje sie podobienstwo zjawiska obserwowabego badanego do zjawiska juz znanego - wyjasnienie funkcjonalne. Okresla sie jakie warunki, ktore daja sie zaobserwowac i zmierzyc, sa w staly spsosb zwiazane z reakcja nas interesujaca. Ten sposob wyjasniania nie mowi o tym jak sa powiazane bodzce i reakcja, lecz jedynie wskazuje, ze sa powiazane. - zastosowanie pomoca modelu symulacji. Poprzez wykorzystanie modelu wyjasnia sie zachowanie (model hydrauliczny Freuda) w drodze zastosowania symulacji...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /05.12.2007 Znaków /2 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fleksja

  Koniugacja (z łac.) – odmiana czasownika przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby, aspekty i inne kategorie gramatyczne. Formy czasownikowe, które nie posiadają określonych podanych kategorii, zwane są bezokolicznikiem. Wszystkie formy danego czasownika nazywają się leksemami, natomiast forma podstawowa, od której wyprowadzamy wszystkie pozostałe, to lemma. Tabela pokazująca wszystkie warianty czasownika nazywa się tabelą koniugacji albo paradygmatem czasownika. Zdecydowana większość czasowników odmienia się regularnie, poprzez dodawanie nowych końcówek do wybranych form według ściśle określonych reguł. Jeżeli czasownik nie pasuje do żadnej reguły lub posiada niestandardową odmianę, mówimy o nim jako o czasowniku nieregularnym. W języku najczęściej nie istnieje tylko jeden, uniwersalny sposób odmiany wszystkich czasowników. Zamiast tego...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /01.12.2007 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia ogólna

  Zastosowanie psychologii klinicznej 8. Wymien najważniejsze źródła wywołujące emocje strachu i lęku u dziecka oraz krótko scharakteryzuj wpływ zdobywanego doświadczenia na ich przezywznie. Emocja strachu kształtuje się najwcześniej. Dzieli się na 2 fazy:1.-napięcia, znieruchomienia;2.-krzyk, płacz, rozproszone ruchy ciała. Taką 2-fazową reakcję strachu można zaobserwować gdy dziecko jeszcze nie reaguje na nowe bodźce odruchem orientacyjnym. Cechuje się nagłym wystąpieniem i równie nagłym ustąpieniem. Jest to tzw. Reakcja podkorowa. Kiedy dziecko nabywa doświadczeń indywidualnych nie każdy bodziec uważa za zagrożenie. Najpierw reaguje odruchem orientacyjno-badawczym. Źródła-strach wywołują bodźce nagłe i niesprawdzone, niezwykłe, np.nowe, zaciasne ubranie, duże ubranie,sposób zachowania dużego psa a nawet zwierząt, które w bajkach są...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /27.11.2007 Znaków /37 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia społeczna- definicje

  Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych rad w odniesieniu do decyzji o wielkiej wadze. 1. Konstrukt to sposób, w jaki ludzie spostrzegają, pojmują i interpretują świat społeczny. 2. Różnice indywidualne to składniki osobowości, które odróżniają nas od innych ludzi. 3. Socjologia dostarcza ogólnych praw i teorii dotyczących społeczeństw, a nie jednostek; 4. Psychologia społeczna bada procesy psychologiczne pojawiające się, gdy ludzie przebywają ze sobą, co powoduje, że stają się podatni na wpływ społeczny; 5. Psychologia osobowości bada właściwości, które powodują, że jednostki są...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /22.11.2007 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia kliniczna

  PSYCHOLOGIA KLINICZNA I. WPROWADZENIE 1. Psychologia kliniczna (kline ? łoże, klinike ? sztuka leczenia chorych obłożnie, klinikos- lekarz opiekujący się obłożnie chorymi) - zajmuje się zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami z zachowaniu, przyczynami tych zaburzeń i metodami leczenia. 2. Funkcje psychologii klinicznej: - diagnostyczna ? określenie rodzaju trudności przystosowawczych - profilaktyczna ? zapobieganiu powstawaniu zaburzeń i chorób psychicznych - psychologiczno-terapeutyczna ? zwłaszcza przy rozpoznaniu zaburzeń nerwicowych, wygaszenie lęku, poprawienie samooceny - rehabilitacyjna ? wobec dzieci z trwałymi uszkodzeniami organicznymi, poszerzenie sprawności fizycznej - korekcyjno-wychowawcza ? wzbogacenie i przyśpieszenie rozwoju dzieci specjalnej troski 3. Normy i patologie psychologii klinicznej: NORMA ? KONTINIUM Choroba psychiczna...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /03.10.2007 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoanaliza.

  Temat: Psychoanaliza - Freud, Adler, JungSigmund Freud (1856-1939) - austriacki neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy. Początkowo zajmował się neuropatologią, później leczeniem nerwic, zwłaszcza histerii. W latach 1885-86 pracował w paryskiej klinice psychiatrycznej Salpetriere pod kierunkiem J.M. Charcot'a. Po powrocie do Wiednia prowadził prywatną praktykę lekarską. Wspólnie z J. Breuerem rozpoczął badania nad histerią stosując opracowaną przez niego metodę leczenia za pomocą ujawniania i odreagowania w stanie hipnozy nieświadomych przeżyć pacjenta. Po 1895 roku zaczął stosować własną metodę terapeutyczną, opartą głównie na analizie swobodnych skojarzeń, snów, wspomnień. W tym też okresie ogłosił swoją teorię nerwic. Stanowiła ona podsumowanie dotychczasowych obserwacji klinicznych Freuda, zapoczątkowała również rozwój systemu...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /20.09.2007 Znaków /10 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie do psychologii klinicznej

  Wprowadzenie do psychologii klinicznej 1. Psychologia kliniczna jako dyscyplina Jest to dziedzina badań i praktyki, zajmujaca się opisem i wyjaśnianiem zdrowia, zaburzeń zachowania, przeżywania i funkcji somatycznych oraz rozwiązywaniem problemów zdrowotnych ludzi i społeczności. Obszar zainteresowania psychologa klinicznego: jest szeroki. Dotyczy zjawisk zdrowia i choroby w ujęciu jednostkowym i społecznym. Przedmiot psychologii klinicznej: - sposób ujmowania i badania rzeczywistości: wiedza i metody badań - diagnoza zdrowia i zaburzeń oraz działania interwencyjne( promocja, prewencja, interwencja w kryzysie, poradnictwo i terapia), współpraca z grupami samopomocy 2. Norma a patologia psychiczna Normalność może być rozumienia jako: - powszechność, masowość, częstość występowania w danej populacji - zgodność z oczekiwaniami...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /17.09.2007 Znaków /12 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt- notatki

  KONFLIKT– to proces społeczny zachodzący między jednostkami, grupami, państwami, wynikający ze sprzeczności interesów, celów, poglądów czy obowiązków, powodujący powstanie wrogości miedzi mini RODZAJE KONFLIKTÓW: KONFLIKT INTRAPERSONALNY- napięcie jednostki wywołane dążeniem do dwóch lub więcej sprzecznych celów (np. rodzice pragną przebywać w domu z dziećmi, ale jednocześnie chcą robić karierę zawodową) KONFLIKT INTERPERSONALNY- napięcie między dwiema lub więcej osobami albo grupami, które mają sprzeczne cele: a)konflikt o sumie zerowej- konflikt, w którym wygrana jednej strony jest zawsze równa przegranej drugiej strony, tak jak w zawodach lekkoatletycznych b)konflikt motywów mieszanych- konflikt, w którym obie strony mogą zyskać dzięki współdziałaniu, a jednostka może zyskać jeszcze więcej dzięki rywalizowaniu ze swoim...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /15.09.2007 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się i nauczanie / pamięć

  Uczenie się we właściwym sensie tego słowa odnosi się do tych form zachowania, które są zaprogramowane w wyniku uczenia się. Prototypem elementarnego uczenia się, które jeszcze w znacznym stopniu wykorzystuje reakcje wrodzone, jest warunkowanie klasyczne, tzw. pawłowowskie. Najprostszą formą uczenia się nowych reakcji jest warunkowanie instrumentalne. Bardziej złożone formy uczenia się, jak nabywanie różnych umiejętności, uczenie się znajdowania drogi w labiryncie, orientacji przestrzennej itp., oparte są zarówno na prawidłowościach warunkowania klasycznego, jak i warunkowania instrumentalnego. Odrębnym rodzajem jest uczenie się przez rozwiązywanie problemów, tzw. poznawcze. Występuje ono w różnych formach, od uczenia się przez próby i błędy, do uczenia się metodą wglądu i wyboru odpowiednich metod czy strategii rozwiązania. U człowieka...

  Ocena /

  Autor /Tegeonephef Dodano /13.08.2007 Znaków /11 430

  praca w formacie txt

Do góry