awatar

Profil użytkownika szyszynka

Data rejestracji11 marca 2013 Ostatnio online11 marca 2013, 19:15

Statystyki

150 prac, w tym:

 • 150tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /150 prac/

 • Ocena brak

  UBIJAK

  UBIJAK — narzędzie lub maszyna do zagęszczaniagruntu w nasypach. Stosuje się ubijakio napędzie spalinowym lub sprężonym powietrzem;rozprężające się spaliny, lub sprężone powietrze,podrzucają w górę ubijak, który spadajączagęszcza grunt. Grunty w nasypach zagęszczasię także przejeżdżając po...

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBIKWISTY

  UBIKWISTY — organizmy roślinne lub zwierzęcełatwo przystosowujące się do różnych warunkówi dzięki temu występujące w różnychsiedliskach; cechy ubikwistów mają np. trawy:kostrzewa czerwona, tomka wonna i inne.

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

  UBÓJ Z KONIECZNOŚCI — ubój zwierzęciadokonywany najczęściej na miejscu, w gospodarstwie.wskutek nieszczęśliwego wypadku lubw obawie, że zwierzę mogłoby paść przed przybyłemlekarza wet. albo żc mięso wskutek pogorszeniasię stanu zdrowotnego zwierzęcia mogłobyznacznie stracić na...

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCHO

  UCHO - narząd słuchu i równowagi, składasię z trzech zasadniczych części: tzw. ucha zewnętrznego.środkowego i wewnętrznego; uchozewnętrzne stanowi małżowina uszna, prowadzącado przewodu słuchowego zewnętrznego, którykończy się przegrodą zwaną błoną bębenkową;błona u oddziela ucho zewnętrzne...

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZULENIE

  UCZULENIE, nadwrażliwość — reakcja organizmuna takie czynniki zewnętrzne lub dawkizwiązków chemicznych, które normalnie nie wywołujążadnych objawów; w wielu wypadkachszkodliwe działanie uboczne chemicznych środkówochrony roślin przejawia się reakcją uczulę*mową (zjawisko alergio u ludzi i...

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDOMOWIENIE

  UDOMOWIENIE, domestykacja — UWa_runkow'ane zmianą dziedziczności przystosowaniedzikich zwierząt lub roślin w ciągu szeregupokoleń do środowiska zewnętrznego stworzonegopracą człowieka oraz do wymagań hodowcy.Wymagania człowieka mogą przy tym dotyczyćnajrozmaitszych właściwości...

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugniatanie roli

  Ugniatanie roli — wałowanie zbyt pulchnejwierzchniej warstwy roli; należy rozróżnićugniatanie c e l owe , stosowane dla utłoczeniawałami gleby zbytnio spulchnionej przez pracęinnych narzędzi, oraz ugniatanie p r z y p a d kowe, szkodliwe, wywoływane np. przez kopytakoni i koła wozów', maszyn i narzędzi...

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukleja

  Ukleja (Alburnus alburnus) — ryba z rodzinykarpiowatych (Cyprinidae), występującau nas licznie w nizinnych jeziorach, w ujściachrzek oraz w słonawych zalewach i zatokach morskich;żywi się -►planktonem i drobnymi zwierzętamiprzybrzeżnymi; dorasta do 12— 14 cmdługości; ochronie nie podlega. Tarło...

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD

  UKŁAD — zespół narządów pracujących w skoordynowanysposób; poszczególne części tegozespołu wykonują określone funkcje, które składająsię na wspólną czynność całego układu.

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD wydzielania WEWNĘTRZNEGO

  UKŁAD wydzielania WEWNĘTRZNEGO— zespół gruczołów dokrewnych regulującychszereg czynności organizmu za pośrednie- .twem krwi i chłonki. W skład jego wchodzą nierazbardzo małe gruczoły, których wydzielinyzawierają swoiste substancje pobudzające —hormony. Działanie układu wydzielania...

  Ocena /

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt

Do góry