awatar

Profil użytkownika Szaran

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

33 prac, w tym:

 • 33tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /33 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest erupcja pliniańska?

  Najgroźniejsze wybuchy to erupcje typu Pli­niusz (lub Wezuwiusz). Najsłynniejszym takim zdarzeniem w historii był wybuch Wezuwiusza w 79 r., w południowych Włoszech. Zagładzie uległy wówczas dwa miasta - Pompeje i Herculanum. Herculanum zostało pokryte pyłami wulkanicznymi, z których utworzy! się tuf...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest erupcja peleańska?

  Jeśli magma ma bardzo dużą lepkość, a zawarte w niej gazy wywierają niskie ciśnienie, erupcji towarzyszą chmury gorącego popiołu i gazów, które potem opadają błyskawicznie w dół w po­staci „rozżarzonej lawiny". Gorące gazy i popiół pędzą w dół zbocza piroklastyczną falą nazywaną nuée...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest erupcja hawajska?

  Aktywność wulkanów hawajskich (i innych, tzw. wulkanów tarczowych) ma bardzo spokojny charakter. Rozpalona lawa wydobywająca się z krateru jest ruchliwa i rzadka. Rozlewa się swo­bodnie. Gazy uwięzione w magmie mogą niekie­dy wysoko wyrzucać fontanny ciekłej lawy. Tak zachowują się na przykład...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest erupcja strombolijska?

  Erupcję typu Stromboli cechują gwałtowne, ciągle powtarzające się eksplozje, podczas któ­rych zostaje wyrzucona zakrzepnięta, rozżarzona do czerwoności lawa w postaci bomb wulkanicz­nych. Opadają one w postaci gradu niewielkich kamieni u podnóża wulkanu. Nazwa tego typu erupcji pochodzi od ciągle...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest erupcja typu Vulcano?

  Groźniejszy typ erupcji nosi miano pochodzące od nazwy innego włoskiego wulkanu. W przeci­wieństwie do deszczu drobnych odłamków skał, które nie opadają zbyt daleko, podczas erupcji ty­pu Vulcano wyrzucane są zestalone bloki lawy na odległość kilku kilometrów. Lawa jest bardziej lepka, co utrudnia...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są plamy gorąca?

  Niektóre wulkany powstają nad obszarami zwa­nymi plamami gorąca. Są to miejsca, gdzie wsku­tek nadwyżki ciepła w głębi płaszcza Ziemi po­wstają ogromne ilości magmy. Przeciskając się ku powierzchni, magma po prostu przebija otwór w leżącej nad nią płycie, tworząc w ten sposób wulkan. Magma...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy rodzaje lawy?

  Lawa wydobywająca się z wulkanu osiąga tem­peraturę 100° C i może spływać po zboczach z prędkością ponad 165 m/s. Im dalej od krateru, tym jej ruch jest wolniejszy, a temperatura niższa. Wyróżnia się dwa rodzaje ławy, których nazwy pochodzą z języka hawajskiego. Lawa zwana „pahoehoe" zastyga w...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są podwodne wulkany?

  Podwodne wulkany dają niekiedy początek wyspom. W 1963 r. na przykład eksplodował na­gle podwodny wulkan u południowych wybrze­ży Islandii. Chmury pary i dymu wypełniły po­wietrze. Nowa wyspa narodziła się z lawy, która wypłynęła z krateru wulkanu. Nosi nazwę Surtsey, od Surtr - imienia...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym była erupcja Krakatau?

  W 1883 r. erupcja doprowadziła do cał­kowitej zagłady wulkanicznej wyspy Krakatau, położonej między Sumatrą a Jawą. Wulkan przebudził się cztery miesiące wcześniej. 27 sierpnia Kraka­tau rozsadzi! swój stożek podczas „naj­głośniejszej erupcji na Ziemi". Huk był słyszalny w odległej o 4000 km...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są młode wulkany?

  Niektóre wulkany są bardzo młode. W lutym 1943 r. nowy wulkan narodził się w Meksyku. Pewnego dnia na polu kukurydzy zauważono ma­łą szczelinę. W ciągu 24 godzin zmieniła się ona w szeroką na 25 metrów rozpadlinę, przypomina­jącą kocioł z popiołem i rozpaloną do czerwoności skałą. Wkrótce...

  Ocena /

  Autor /Szaran Dodano /31.01.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt

Do góry