awatar

Profil użytkownika Sydonia

Data rejestracji16 kwietnia 2013 Ostatnio online22 kwietnia 2013, 22:21

Statystyki

67 prac, w tym:

 • 67tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /67 prac/

 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Poprzednicy i Sycylia

  Polityka włoska cesarza Fryderyka I, która była jednym z głównych źródeł konfliktów z papieżem AleksandremIII, zmierzała nie tylko do umocnienia władzy cesarskiej w północnej Italii, ale także do podporządkowaniajej południowej Italii i Sycylii. Następny papież Lucjusz III (1181-1185, przedtem...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty III (1198 - 1216)

  Nowy papież, 37-letni, budzący podziw ówczesnego świata (stupor mundi, lux mundi, jak go nazywano),posiadał głębokie wykształcenie teologiczne i prawnicze, zdobyte w Paryżu i Bolonii.

  Z perspektywy historycznej oceniany jako władca z urodzenia, o bogatych uzdolnieniach intelektualnych...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjaty — cesarstwo łacińskie

  W Rzymie szukały pomocy dla Ziemi Świętej poselstwa od króla i patriarchy jerozolimskiego. Na Zachodziezabiegał o interwencję Aleksy IV, syn cesarza bizantyjskiego Izaaka II, strąconego z tronu i oślepionegoprzez swego brata Aleksego III.

  Innocenty III rozpoczął pontyfikat od wezwania do krucjaty...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc świeckiego ramienia

  Kościół wzywał świeckich nie tylko do udziału w krucjacie przeciw heretykom, ale domagał się od monarchówwspółdziałania z inkwizycją i wykonywania jej wyroków. Określano to jako pomoc ramieniaświeckiego (po łac. brachium saeculare), którą już w minionych wiekach ustawy państwowe...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja papieska

  Stosowane środki prawne, a nawet urządzane za Innocentego III dyskusje z heretykami, tylko część pojednałyz Kościołem, nie zahamowały zaś rozwoju samych herezji w różnych krajach. Waldensi, podzielenina biednych z Lombardii i biednych z Lyonu dotarli do Niemiec, Czech, Węgier i Polski...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /8 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydzi i trędowaci

  Inkwizycja biskupia i papieska nie zajmowała się bezpośrednio Żydami. Uważano ich za przydatnych,pożyczano od nich pieniądze, nawet na lichwę, często jednak nienawidzono jako lichwiarzy i raz po raztępiono pogromami. Wiadomości o pierwszych pogromach pochodzą z początków XI wieku. Częstszebyły w...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III

  Papieżowi Innocentemu III (1198-1216) nie udała się krucjata przeciw albigensom, gani się jego zaliczenieherezji do przestępstw obrazy majestatu, niemniej uważa się go za najwybitniejszego papieża średniowiecza,który uczynił papiestwo największą potęgą polityczną ówczesnej Europy, sięgającą po...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże i Fryderyk I

  Eugeniusz III, krótko przed swoją śmiercią, zawarł układ w Konstancji (23.03.1153) z nowym królemniemieckim Fryderykiem I (1152-1190). Obie strony zobowiązały się do współpracy i pomocy politycznej,szczególnie przeciw Normanom z Neapolu i Sycylii. Krótki pontyfikat Anastazego IV (1153-1154)nic nie zmienił...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander III

  Poseł cesarski Otto von Wittelsbach przebywał w Rzymie podczas wyboru papieża i pozyskał wieluzwolenników dla procesarskiego kandydata, kardynała Oktawiana. Kardynałowie wszakże w większościwybrali (7 IX) Rolanda Bandinelli, Aleksandra III (1159-1181). Oktawian, choć wybrany przez mniejszość,miał w...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk II i Tomasz Becket

  Konflikt kościelny w Anglii rozwinął się w latach 1162-1170. Wcześniej, gdy trwały walki o tron angielskipo Henryku I, Stolica Apostolska zapewniła sobie wpływ na sprawy kościelne przez nadanie arcybiskupomz Canterbury uprawnień legackich i usunięcie zakazu apelacji do Rzymu. Nowy król, HenrykII...

  Ocena /

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 334

  praca w formacie txt

Do góry