awatar

Profil użytkownika sweadsalefs

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  ADHD

  Dzieci z nadpobudliwością ruchową to specyficznie dzieci zwane ?małymi diabełkami?,które sprawiają dużo problemów radości swoim rodzicom. Dzieci jak to dzieci wszędzie ich pełna zwłaszcza dziecka dotkniętego syndromem adhd. Czasem kopią,drapią,gryzą,używają agresji i nie można nad nimi zapanować. W szkole mają problemy w nauce powodu swojego?diabelskiego? zachowania postaci szalonego biegania podczas przerwy,zabawnych pomysłów,które zaskocz ą każdego, zwłaszcza nauczyciela czy pedagoga. Dzieci z adhd nie umieją skupić uwagi na jednej rzeczy i muszą cały czas coś robić, czyli rozrabiać. ? Wierci się na krześle,ciągle się rusza, nie umie wolno chodzi,jest gadatliwe, wtrąca się do rozmów dorosłych,nie wie, kiedy przestać,dokucza innym dzieciom,Łatwo rozprasza,bywa agresywne,ma problemy planowaniem. Kto by chciał takie dziecko wychować...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /30.12.2007 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki wpływ według mnie mają normy i wartości społeczeństwa polskiego na kulturę organizacyjną polskiech przedsiębiorstw.

  Kultura, w wielu bardzo ostatnio popularnych badaniach porównawczych nad organizacjami ( tzw. "cros - national research" lub "comparative management"), byla często traktowana jako zmienna niezależna, czyli jako zewnętrzny czynnik wpływający i determinujący bezpośrednio zachowania pracownicze i menedżerskie w danym kraju. Jest to czynnik praktycznie niemożliwy do zmiany na który bylibyśmy skazani z racji naszego miejsca urodzenia i wychowania. Będąc urodzony i wychowany, np. w Japonii musiałbym pracować według etosu pracy określonego w tej kulturze narodowej. W badaniach i analizach przeprowadzonych w tym duchu porównywano sposoby zarządzania oraz postawy pracownicze w róznych krajach [por. Smircich L. 1983; G. Hofstede, 1980, 2000; J. Solarz, 1985; B. Cichomski, W. Morawski, 1988; Morgan G. 1997: 128 - 136; Fukuyama, 1997; Hampden - Turner, Trompenaars A...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /25.12.2007 Znaków /13 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest resocjalizacja penitencjarna ?

  Resocjalizacja jest procesem zmian w obszarze osobowości człowieka. Jej celem jest zlikwidowanie lub znaczne zmniejszenie nieprzystosowania społecznego u osób, do których jest adresowana. Resocjalizację jako proces korekcyjny ,korygujący nieprawidłowo przebiegającą socjalizację, nazywamy także psychokorekcją. Ze względu na jej korekcyjny charakter jest ona uważana za najtrudniejszy proces wychowawczy. Resocjalizacja może dotyczyć dzieci do lat 13 , nieletnich (14-17 lat), młodocianych (18-24 lata) i dorosłych. Może obejmować zarówno przestępców jak i osoby uzależnione od narkotyków i od alkoholu, a także co stanowi nowy problem ,od sekt. Resocjalizacja młodzieży jest korekturą osobowości w okresie rozwoju. Resocjalizacja człowieka dorosłego polega na korekcie struktury osobowościowej już względnie gotowej i względnie trwałej. Stąd...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /15.12.2007 Znaków /4 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neopogaństwo, Rodzimowierstwo i Pseudorodzimowierstwo

  ...Czyli o błędnych przekonaniach na temat rodzimowierstwa pochodzących z zewnątrz. Ratomir Wilkowski ver. poprawiona Jako rodzimowierca stosunkowo często spotykam się ze stanowiskiem, wykazującym niezrozumienie podstawowych pojęć związanych z reprezentowanym przeze mnie systemem wyznaniowym. Potoczne, a przy tym niezbyt precyzyjne określenie "neopogaństwo" mylone jest (lub wręcz błędnie traktowane jako synonim) z "rodzimowierstwem". To drugie z kolei dość powszechnie, częściej łączone jest z polityką (zazwyczaj z poglądami skrajnie prawicowymi lub wręcz skrajnie nacjonalistycznymi), niż kojarzone z rzeczywistą wiarą... Czym tak naprawdę jednak jest neopogaństwo, tudzież rodzimowierstwo, a czym nie jest? W czym te dwa pojęcia wykazują podobieństwa, a w czym różnice? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym felietonie...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /29.11.2007 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alexis de Tocqueville „Wspomnienia”

  1) „Geneza i charakterystyka tych Wspomnień – ogólna fizjognomia epoki poprzedzającej rewolucje 1848 roku – oznaki zwiastujące tę rewolucję.” W pierwszym rozdziale Tocqueville postanawia się bliżej przypatrzeć wydarzeniom, których był świadkiem i uczestnikiem. Podkreśla tu, ze dzieło to pisze wyłącznie dla siebie. Pisze „chcę w tych wspomnieniach wypowiedzieć się szczerze i dlatego jest niezbędne, aby pozostały zupełnie sekretne.” Tocqueville przewiduje, ze w przyszłości kraj podzieli się na dwie wielkie partie. Zwraca szczególną uwagę na prawo własności, które jawi się jako ostatnia pozostałość po zburzonym świecie arystokratycznym. Autor pisze, że „walka polityczna będzie się wkrótce toczyła między tymi co posiadają i tymi co nie posiadają, wielkim polem bitwy stanie się własność, zaś głównie kwestie polityczne...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /17.11.2007 Znaków /34 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie subkultur dewiacyjnych

  Podkultury młodzieżowe Zdaniem A. Jawłowskiej (1974) subkulturę (podkulturę ) najczęściej określa się jako pewne wzory, normy i sposoby postępowania obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część szerszej zbiorowości, odmienne od obowiązujących ogół społeczeństwa. Jak twierdzi F. Znaniecki (1974) przyczyną zrzeszania się w grupach nieformalnych jest możliwość zaspokojenia potrzeb niezaspokojonych w warunkach życia sformalizowanego. Według A. Podgóreckiego (1969) funkcjonowanie takich podkultur uzupełnia i wzbogaca zbiór wartości danego systemu społecznego. W danej zbiorowości społecznej powstają różne subkultury, których system wartości jest sprzeczny z ogólnie przyjętymi i akceptowanymi wartościami i przejawia się w negatywno-burzących postawach wobec otaczającej rzeczywistości np podkultury przestępcze...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /02.11.2007 Znaków /21 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksyczni rodzice

  „TOKSYCZNI RODZICE” SUSAN FORWARD Bolesna spuścizna po toksycznych rodzicach jest udziałem wielu z nas. Przejawia się ona w postaci trudności w układaniu sobie życia z partnerem, w podejmowaniu decyzji i karierze zawodowej, a także w różnych formach depresji. Niektórzy z nas obarczani są brzemieniem wstydu po alkoholizmie w rodzinie, po porzuceniu lub opuszczeniu, znieważeniu fizyczną przemocą. Są wśród nas zarówno dotknięci zbrodnią kazirodztwa jak i subtelnie uwodzeni w dzieciństwie tak, iż nie zdają sobie sprawy z dokonanego na nich seksualnego nadużycia. Wielu ludzi miało rodziców nadmiernie kontrolujących, zachłannych, nad opiekuńczych, którzy udaremnili rozwinięcie skrzydeł, stanięcie mocno na nogach i afirmację własnego ja. Rodzice toksyczni to rodzice, których można określić mianem tyranów stosujących różne metody nękania...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /29.10.2007 Znaków /10 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza Transakcyjna

  Omawianie Analizy Transakcyjnej zacznę od wyjaśnienia pojęcia interakcji społecznej, jest to wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup albo jednostki i grupy, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Jeżeli dwoje lub więcej ludzi spotyka się w gromadzie, prędzej czy później któryś z nich przemówi lub w inny sposób okaże, że zauważa inne osoby. Nazywa się to bodźcem transakcyjnym. Wówczas inna osoba odezwie się albo uczyni coś, co będzie w pewien sposób związane z tym bodźcem, a co nazwiemy reakcją transakcyjną. Prosta analiza transakcyjna polega na postawieniu diagnozy stwierdzającej, który ze stanów ego wysłał bodziec transakcyjny i który wykonał reakcję transakcyjną. Rodzaje Transakcji: - i. niezogniskowana- w czasie, której spotykają się oraz dostrzegają nawzajem, co...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /28.10.2007 Znaków /20 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorosłe dzieci alkoholików

  DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW W ostatnich latach prowadzi się w naszym społeczeństwie coraz więcej badań dotyczących alkoholizmu. Ludzie ci, sami będąc ofiarami, wywierają niekorzystny wpływ na tych, z którymi są związani. Skutki alkoholizmu dotykają pracodawców, krewnych, przyjaciół i rodziny alkoholików. Krewni i przyjaciele są wmanipulowani w usprawiedliwianie oraz krycie alkoholika. Wierzą w obietnice poprawy, choćby krótkotrwałej, ponieważ ci, którym zależy na alkoholiku, chcą w nie wierzyc. I tak bezwiednie staja się częścią chorego systemu. Najbardziej cierpią najbliżsi. Odbija się to na rodzinie, kiedy pracodawca musi wypowiedzieć alkoholikowi pracę. Odbija się to na rodzinie, kiedy krewni i przyjaciele- nie mogąc dłużej tolerować konsekwencji alkoholizmu- unikają alkoholika i jego bliskich. Rodzina jest również...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /24.10.2007 Znaków /15 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Role grupowe Belbina

  Praca z przedmiotu Negocjacje w biznesie. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Role Grupowe Belbina Jakże często zdarza się, że z jakichś powodów członkowie zespołu nie „zgrywają się” ze sobą, zespół nie jest efektywny, praca nie idzie do przodu. Bywa też, że zatrudniamy fantastycznego kandydata na dane stanowisko. Posiada on wszelkie dowody na to, że jest tym najlepszym (wykształcenie, doświadczenie, c.v., etc), a potem okazuje się, że jednak u nas się nie sprawdza. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na te pytania leży, być może w wynikach pracy dr Mereditha Belbina, który poświęcił się badaniu dynamiki zespołu i praw nim rządzących. Dr Belbin ze swoimi współpracownikami, przez dziewięć lat badał zachowania menedżerów z całego świata. Działo się to w Henley Management College, gdzie przeprowadzono szereg „gier...

  Ocena /

  Autor /sweadsalefs Dodano /10.10.2007 Znaków /8 498

  praca w formacie txt

Do góry