awatar

Profil użytkownika Stas

Data rejestracji15 lipca 2011 Ostatnio online16 lipca 2011, 1:47

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja obywateli wg kryterium podejmowanych decyzji politycznych oraz na podstawie reakcji na formy komunikowania politycznego

  WG KRYTERIUM PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNYCH PRZEZ OBYWATELI:

  A. Wyborca zdecydowany:

  - Skłonność do zainteresowania przekazem tylko takim, który odpowiada wcześniejszemu wyobrażeniu obywatela o istocie problemu; wybór głównego kanału przekazu;

  - wybór podmiotu rywalizacji – stosowanie taktyki...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketingowy model zachowań wyborczych

  - Bruce I. Newman- model zachowań wyborczych- jego podstawowym założeniem jest przyjęcie, ze wyborcy są konsumentami usług oferowanych przez polityków. Podobnie jak konsumenci na rynku dóbr konsumpcyjnych, wyborcy wybierają najlepszego ich zdaniem kandydata spośród dostępnych przedstawicieli różnych...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka teorii racjonalnego wyborcy

  -podstawowym zarzutem jest brak satysfakcjonującego rozstrzygnięcia kwestii, w jaki sposób wyborca jest w stanie radzić sobie z olbrzymią ilością informacji o uczestnikach walki wyborczej?

  - teoria ekonomiczna zakłada idealne poinformowanie obywatela o informacji politycznej, podczas gdy może nastąpić...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /4 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych (głosowanie problemowe a retrospektywne)

  Inaczej paradygmat tej określany jest jako teoria racjonalnego wyboru. Jej twórcą jest Anthony Downs (1957). Zakłada ona, że zachowanie obywateli w sferze polityki jest racjonalne, dokonuje się celowego, świadomego wyboru. Obywatel dąży do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności swoich decyzji. Jest w tym...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście psychologii społecznej do zachowań wyborczych

  kluczowym punktem analiz tego nurtu jest podkreślenie pośredniczącej roli trwałych predyspozycji psychologicznych, zwłaszcza identyfikacji partyjnej, w kreowaniu zachowań politycznych. Teza ta może się wydawać banalna, jeśli nie zwróci się uwagi na podkreślenie stałości i odporności na...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście socjologiczne do zachowań wyborczych

  Podejście socjologiczne jest inaczej nazywane podejściem socjalno- strukturalnym. Jest historycznie najstarszym nurtem badań zachowań wyborczych. Według niego głównym motywem głosowania jest poczucie przynależności wyborcy do określonej wspólnoty społecznej. U podstaw tego paradygmatu leży założenie o...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czteroelementowa procedura strategicznego usytuowania partii politycznej na rynku wyborczym G. A. Mausera

  1) podmiotowy zakres- partia powinna dokładnie określić pola współzawodnictwa ( nazwiska konkurentów, ich wizerunki i odbiór społeczny-> czy zbliżają się do miana kandydata idealnego);

  2)mapa percepcji- zbudować mapę percepcji wyborców i ustalić w jaki sposób klasyfikują oni kandydatów i jakie ich...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy wizerunków politycznych

  Typy wizerunków politycznych wg S. Albouya:

  Heros charyzma, zdecydowanie, pasja w działaniu, autorytarne metody działania, działania konfliktowe, profetyczna wizja ładu, poczucie misji, np. L. Wałęsa,

  Zwykły człowiek działania koncyliacyjne, umiar, podkreśla swoje społeczne korzenie i...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /5 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka

  4 podstawowe funkcje:

  -związana z komunikowaniem interpersonalnych postaw i emocji (przekazywanie wrażenia o dominacji lub uległości oraz przyjacielskości i wrogości)

  -funkcje autoprezentacyjne

  -funkcje rytualne (przywitanie, pożegnanie)

  -podtrzymywanie komunikacji werbalnej

  Obszary niewerbalnych...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wizerunku kandydata

  Rdzeniem wizerunku jest wybranie tych cech, które będą osią dla dalszych działań. Mogą nawiązywać do przekonań dotyczących wymiarów natury ludzkiej lub być konsekwencją zapotrzebowania społecznego w danym momencie i w określonej sytuacji społeczno-politycznej. Są one osią, wokół której umieszczone...

  Ocena /

  Autor /Stas Dodano /16.07.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt

Do góry