awatar

Profil użytkownika Starszy

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

29 prac, w tym:

 • 29tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /29 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest wysokościomierz FM?

  FM jest powszechnie stosowanym w technice radiowej skrótem oznaczającym modulację często­tliwości. Wysokościomierze FM mają radar, który nie wysyła pojedynczego impulsu, lecz ciągłą falę elektromagnetyczną, a do jej nadawania i odbioru służą niezależne anteny.Co więcej, nadawany sygnał jest...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wysokościomierz ciśnieniowy?

  Wewnątrz wysokościomierza ciśnieniowego znaj­duje się szczelnie zamknięte metalowe pudełko W kształcie dysku, w którym panuje próżnia. Ścian­ki tej kapsuły są cienkie i pofałdowane, tak by uczy­nić je maksymalnie giętkimi i podatnymi na od­kształcenia. Zewnętrzne ciśnienie atmosferyczne...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wysokościomierz radarowy?

  Najprostszy lotniczy wysokościomierz radarowy zaopatrzony jest w pojedynczą antenę, pełniącą na­przemiennie funkcje nadawcze i odbiorcze. Fale elektromagnetyczne wytwarzane w nadajniku, a następnie wysyłane przez antenę rozchodzą się z prędkością 300000 km/s. Gdy osiągną powierzch­nię ziemi...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są wysokościomierze?

  Piloci, baloniarze, alpiniści i spa­dochroniarze - wszyscy używają wysokościomierzy. Niektóre z tych przyrządów wskazują wysokość po­nad poziomem morza, podczas gdy inne - ponad powierzchnią gruntu. Istnieją dwa główne typy wysokościomierzy. Jeden z nich to wysokościomierze ciśnienio­we, drugi...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest żyroskop?

  Zasada wirującego krążka jest wyko­rzystywana zarówno w popularnych zabawkach dziecięcych jak i w pre­cyzyjnych przyrządach nawigacyj­nych i pomiarowych. Wśród nich na uwagę zasługują żyrokompasy oraz detektory ruchu stosowane w syste­mach stabilizacji statków. Z jednego z podstawowych praw fizyki...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie znajdują zastosowanie żyroskopy?

  W żyroskopach używanych w przyrządach pomia­rowych wirujące koło zamachowe jest montowane w zawieszeniu kardanowym. Tworzą je pierście­nie zawieszone w taki sposób, że koło może przy­jąć względem nich dowolną orientację. Zwykle koło zamachowe jest napędzane silniczkiem elek­trycznym. Po...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest żyrokompas?

  Żyrokompas jest urządzeniem które wskazuje do­kładnie kierunek północny. Używa się go w samo­lotach i na większości statków i okrętów. Żyro­kompas zawsze dokładnie pokazuje kierunki, niezależnie od stanu morza, anomalii magnetycz­nych czy deklinacji. Jego podstawowym elemen­tem jest żyroskop...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kompas?

  Kompas magnetyczny jest niezwyk­le prostym urządzeniem Jednak wystarczająco dokładnym dla większości podróżników. Chińska encyklopedia z roku 1040 naszej ery opisuje sposób sporządzenia igły magne­tycznej , która może być używana w celu odszukiwania kierunku północnego. Jednak pierw­sze...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /3 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest nawigacja?

  Celem nawigacji jest odnajdywa­nie drogi do celu. Nawigatorzy, nie widząc zarysów lądu, posiłkują się w tym celu pozycją Słońca lub gwiazd na niebie lub tez korzystają Z pomocy sygnałów świetlnych, radiowych bądź radarowych. Dawni żeglarze lub podróżnicy przemierza­jący pustynie posługiwali...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /5 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest bielactwo wrodzone?

  Jeśli w danej grupie społecznej małżeństwa są zawierane tylko pomiędzy jej członkami, prowadzi to do kumulowania się cech negatywnych. Liczba różnych genów występujących w tej grupie jest coraz mniejsza, przez co zwiększa się ryzyko odziedziczenia chorób genetycznych, które ujawnią się w...

  Ocena /

  Autor /Starszy Dodano /31.01.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt

Do góry