awatar

Profil użytkownika smerfetka

Data rejestracji25 lutego 2011 Ostatnio online25 lutego 2011, 1:51

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  KIMMEL HUSBAND E. (1882-1968) - admirał

  Oficer amerykański, żołnierz I woj­ny światowej, w lutym 1941 r. objął stanowisko dowódcy amerykań­skiej Floty Pacyfiku stacjonującej w *Pearl Harbor. Po japońskim ataku został odwołany do Sta­nów Zjednoczonych, gdzie stanął przed komisją śledczą badającą przyczyny dotkliwej klęski sił...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIJÓW - walki 1941-43

  W pierwszej połowie lipca 1941 r. wojska niemieckie Grupy Armii „Południe" (Heeresgruppe „Siid") pod dowództwem feldmarsz. Gerda von *Rundstedta podeszły od za­chodu do Kijowa i, aby uniknąć walk na ulicach miasta, skierowały się na południe, wzdłuż Dniepru, przebywając w ciągu 18 dni dy­stans 400 km. W...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KG 200 - pułk lotniczy

  Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r. w celu prowadzenia operacji specjalnych. Do listopada 1944 r. w jej łonie utworzono 4 grupy:

  I/KG 200 - podporządkowana Głównemu Urzędowi Bezpieczeń­stwa Rzeszy (*RSHA) wyposażona w różne samoloty, w tym zdobycz­ne amerykańskie bombowce, w ce­lu...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KESSELRING ALBERT (1885-1960) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej służył jako artylerzysta i oficer sztabu w stopniu majora. Przeniesiony w 1933 r. do lotni­ctwa, mimo swoich 48 lat nauczył się pilotażu. W czerwcu 1936 r. ob­jął stanowisko szefa Sztabu Gene­ralnego *Luftwaffe. Od 1938 r. do­wodził 1 flotą powietrzną...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /2 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KEITEL WILHELM (1882-1946) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył na froncie za­chodnim. W latach 1926-33 kie­rował wydziałem organizacyjnym Truppenamtu (sztabu generalnego Reichswehry). Od 1935 do 1938 r. był szefem Wehrmachtsamt w Mini­sterstwie Wojny. W lutym 1938 r. objął stanowisko szefa NaczelnegoDowództwa...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KEARNY - okręt

  Amerykański niszczyciel storpedo­wany przez niemiecki okręt pod­wodny w październiku 1941 r. pod­czas eskortowania konwoju, był pierwszym okrętem wojennym Sta­nów Zjednoczonych zaatakowanym i uszkodzonym przez niemiecką jednostkę. Incydent ten, w którym zginęło kilku marynarzy, ułatwił prezydentowi...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI - 102 („Randy") - samolot

  Konstruktorem dwusilnikowego sa­molotu myśliwskiego i szturmowe­go był Takeo Doi - twórca udanej serii samolotów Ki-45. Przystąpił do pracy w sierpniu 1943 r., gdy armia japońska złożyła zamówienie na samolot tego typu. Pierwszy z trzech prototypów wystartował w marcu 1944 r. Produkcja wersji szturmowej...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI-100 - samolot

  O konstrukcji tego samolotu my­śliwskiego zadecydowała sytuacja, w jakiej znalazł się japoński prze­mysł lotniczy w końcu 1944 r. Ame­rykańskie „superfortece" *B-29 zniszczyły wówczas zakłady produ­kujące silniki Ha-140 i w zakła­dach lotniczych Kawasaki Kokuki Kogyo KK pozostało 275 kadłubów...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI-61 HIEN („Tony") - samolot

  Pierwszy z 11 prototypów japoń skiego samolotu myśliwskiego skonstruowanego przez Takeo Doi, wystartował w grudniu 1941 r. Seryjnie produkowane samoloty rozpoczęły służbę w japońskich dywizjonach w sierpniu 1942 r. Głównym problemem pilotów i obsługi naziemnej były zawodne silniki Ha-40 o mocy 1100 KM...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI-48 („Lily") - samolot

  Japoński dwusilnikowy lekki bom­bowiec, użyty po raz pierwszy jesie­nią 1940 r. w północnych Chinach. Szybki i łatwy w obsłudze, zyskał uznanie załóg, ale pochwały skoń­czyły się, gdy tylko bombowce te zmuszone były podjąć walkę z ame­rykańskimi myśliwcami. Uzbrojenie obronne (3 karabiny maszynowe...

  Ocena /

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt

Do góry