awatar

Profil użytkownika serhaha

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw obraz rzeczywistości oraz konflikt pokoleń ukazane w powieści Nad Niemnem. Odwołaj się do znajomości tomu III.

  Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej jest powieśią, której akcja toczy się w latach 80-tych XIX wieku na Grodzieńszczyźnie, we dworze Korczyńskich i sąsiednim zaścianku Bohatyrowiczów. Jest powieścią realistyczną, która zawiera informacje na temat historii Polski, a także wiele autentycznych elementów takich jak wieś Bohatyrowicze, czy mogiła Jana i Cecylii. W sposób zamaskowany, za pomocą języka ezopowego w obawie przed panującą cenzurą, opowiada o wydarzeniach powstania styczniowego. Czas akcji usytuowany został w okresie około dwudziestu lat po powstaniu styczniowym. Motyw powstania, choć ukazany jedynie w retrospekcji odgrywa w utworze bardzo istotną rolę. Przypomina bowiem bohaterom o fakcie dawnej współpracy szlachty oraz zaścianka w imię wspólnego dobra. Aczkolwiek na przestrzeni lat, które upłynęły od wydarzeń powstania narósł konflikt...

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /24.12.2007 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bimbanie

  Chciałabym napisać coś radosnego , wakacyjnego dla poprawy humoru. Ale nie wiem czy wypada. Wszak wszędzie alarmują że bezrobocie sięga zenitu że to już prawie 20 % społeczeństwa bez pracy. Jeżeli więc wszyscy są bezrobotni to kto jest na wakacjach na urlopie??? Pytanie „co słychać?” stało się groźne. Jednak jest jeszcze garstka ludzi , którzy maja prace. Ukrywają się czyli tzw. Partyzantka rynkowa. Działają cichutko nie wychylają się w obawie że strąca prace i będą jak inni-bezrobotni. Klasa średnia oraz elita tworzą organizm wielkości wirusa. Odra , ospa itd.- fuj aż mi się robi nie dobrze. Jest mi ich żal. Oni bardzo cierpią z braku czasu i sił. Ich życie to udręka , długie godziny w pracy , szarpanina z sekretarka.... Człowiek pracujący odreagowuje stres na rowerku w siłowni , grając w tenisa lub jeżdżąc na koniu. Zamożni...

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /21.12.2007 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja w miejscu pracy

  Z dyskryminacją w pracy mamy do czynienia w wielu firmach - dotyczy ona szczególnie kobiet aspirujących na stanowiska kierownicze, a także dotyka mniejszości narodowych. Dyskryminacja często spycha ludzi w objęcia szarej strefy gospodarki. Dyskryminowani tym sposobem mają najgorsze miejsca pracy, pracują bez świadczeń socjalnych, szkoleń, niekiedy wręcz bez gotówki, bez dostępu do kredytów czy możliwości zakupu ziemi. Niepowodzenie w niwelowaniu dyskryminacji oznacza utrwalanie ubóstwa. Dyskryminacja, na mocy konwencji ILO nr. 111 to wyróżnianie, wyłączanie lub preferowanie dokonywane na podstawie kryterium rasy, płci, religii, przekonań politycznych, pochodzenia społecznego lub narodowościowego, orientacji seksualnej, etc., które prowadzi do zmniejszania lub uniemożliwiania prawa do zatrudnienia, oraz obniżania prawa do równego traktowania przy...

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /16.12.2007 Znaków /9 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka Spinozy

  Etyka Spinozy opiera się na nauce o niewolności woli i zdeterminowaniu wszelkiego dziania się i działania. Ludzie dlatego uważają się za wolnych, ponieważ są świadomi tylko swoich działań, a nie determinujących przyczyn. Pojęcia dobra i zła nie oznaczają czegoś rzeczywistego, lecz tylko stosunek, w jaki stawiamy rzeczy między sobą. Ze stanowiska wieczności nie ma żadnego zła. Dobrem jest dla nas to, co nas prowadzi do większej rzeczywistości. Z natury afektów wprowadza Spinoza ich prawa, które mają być równie nienaruszalne, jak prawa mechaniki; dusza cieszy się tym i kocha to, co pomnaża jej siły do działania oraz jej byt. Nasz prawdziwy byt polega na poznaniu, który czyni nas wolnymi i daje siły do przeciwstawiania się przeszkadzającym wpływom świata zewnętrznego. Najwyższym celem oddanie się bezwarunkowe poznaniu wszechświata, czyli...

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /09.12.2007 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nienarodzony.Aborcja-wzruszające opowiadanie nienarodzonego chłopca

  '' NIENARODZONY '' 1 dzień z życia Kilka minut temu zostałem powołany do życia na Ziemi. Istnieję. Powstałem z miłości moich rodziców. Czuję się wspaniale,jest mi ciepło i przyjemnie. Jestem taki szczęśliwy!! Bardzo chcę żyć. Bardzo dziękuję moim Rodzicom i Bogu,życie to największy i najwspanialszy dar, jaki mogli mi ofiarować. Będę im wdzięczny do końca życia. Żyję w mojej mamie. Ona jeszcze nic nie wie o moim istnieniu, ale czuję że bardzo, bardzo mnie kocha. Dziś po raz pierwszy słyszałem Jej głos,głos mojej Mamy. Jest taki ciepły. Moja Mama jest wspaniałą, dobrą osobą, czuję to. Już nie mogę się doczekać kiedy ją zobaczę.Na pewno jest bardzo piękna. Moja Mama...Moja... Kiedy zobaczę świat? Jak wspaniale jest żyć... Wielka radość... Hm... 2 dzień życia. To już drugi dzień mojego życia. Jeszcze nie...

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /02.12.2007 Znaków /9 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy w rodzinie - przemoc, patologia

  PROBLEMY W RODZINIE – PRZEMOC, PATOLOGIA. Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. W niej się rodzi, wychowuje, kształci, dorośleje, w niej tworzy się własną przyszłość. Nie zawsze jednak środowisko to spełnia należycie swoje podstawowe funkcje wobec dzieci. Nie dla wszystkich dom rodzinny jest miejscem pełnym ciepła, miłości i bezpieczeństwa. Wiele dzieci jest krzywdzonych przez tych, których najbardziej kochają - własnych rodziców. Przemoc wobec dzieci jest faktem wstydliwym i bolesnym, ale przecież istnieje zarówno w rodzinach biednych, jak i zamożnych, na wsi, w małych miasteczkach i wielkich miastach. Do przemocy dochodzi, gdy dziecko jest poniżane, okrutnie karane lub zaniedbywane przez swoich rodziców, czy opiekunów i doznaje z tego powodu cierpień, a także bardzo często poważnych fizycznych uszkodzeń ciała. Przemoc...

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /24.11.2007 Znaków /18 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanim Papkin dotarł do zamku Cześnika.

  - Wujku Papkinie, wujku Papkinie !! – zawołały dzieci Klary i Wacława - Co się stało ?? – odkrzyknął im Papkin - Opowiedz nam co się stało, zanim przyjechałeś do zamku wujka Cześnika !! – zapytały - Dobrze dzieci. – zgodził się Papkin - Było to bardzo dawno temu ... no może nie tak dawno, bo stary nie jestem, ale nie było to wczoraj. Zakochany byłem wtedy w pewnej pięknej księżniczce. Jej ojciec powiedział mi, że gdy przyniosę mu głowę ówczesnego smoka, to księżniczka wyjdzie za mnie za mąż. Tak więc ja Lew Północy od razu poszedłem na spotkanie tego wielkiego, obrzydliwie zielonego stwora. I cóż ujrzałem ... małe, biedne stworzonko. W dodatku wcale nie było zielone, tylko czerwone. Wziąłem je pod pachę i poszedłem do króla. Ten ucieszony i szczęśliwy oddał mi swoją córkę – Anastazję. Była to kobieta piękna...

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /18.11.2007 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ dobra i zła na kulturowy wymiar człowieka

  Temat: Wpływ dobra i zła na kulturowy wymiar człowieka. Termin kultura (łc. cultura ‘uprawa; sposób życia; wykształcenie) obejmuje szerokie spektrum znaczeń i zjawisk, stanowiących przekaźnik dobrych lub złych emocji, rozwoju, zapatrywań, znaczeń. Kulturą nazywamy, stworzone przez człowieka środowisko życia, powiązane z nim obyczaje duchowe, osiągnięcia intelektualne, moralny, obyczajowe, prawne, ekonomiczne, tworzące niezatarta historię. Kultura to wszystko to, co zmierza do poprawy człowieka i otaczającego go świata. Kultura to wszystko, co czyni i o czym marzy człowiek w kontekście własnego rozwoju i rozwoju ludzkości. To wszystko to, co ułatwia ten rozwój i co staje się szkołą bogatszego człowieczeństwa. W procesie wychowawczym, bardzo istotną rolę odgrywa pedagogika kultury zwana czasem filozofią stosowaną. Zakłada...

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /31.10.2007 Znaków /10 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy etyczne wybranych nurtów i postaci.

  Spis zagadnień: • Wstęp • Poglądy etyczne Arystotelesa. • Filozofia grecka a chrześcijańska w ujęciu etycznym. • Cesarstwo rzymskie a chrześcijaństwo. • Boecjusz • Poglądy etyczne Tomasza z Akwinu. • Holbach • Diderot • Etyczne poglądy sentymentalistów brytyjskich. • Faust Socyn • August Comte • Artur Schopenhauer • B. Trentowski • Światopogląd etyczny Bergsona • Jung • Karl Jaspers • DeChardin Według Wolnej Encyklopedii etyka to dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyki nie należy mylić z moralnością. Moralność, to z formalnego punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju: "Nie zabijaj", których słuszności nie da się dowieść ani zaprzeczyć, gdyż zdania rozkazujące niczego...

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /10.10.2007 Znaków /30 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnice różańca

  tajemice światła w czwartki I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie II-Wesele w Kanie Galilejskiej III-Głoszenie Królestwa Bożego IV-Przemienienie na górze Tabor V-Ustanowienie Eucharystii tajemice radosne w poniedziałki,soboty I - Zwiastowanie NMP II - Nawiedzenie św. Elżbiety III - Narodzenie Jezusa IV - Ofiarowanie w świątyni V - Znalezienie w świątyni Tajemnice bolesne we wtorki i piątki I - Modlitwa w Ogrójcu II - Biczowanie III - Cierniem ukoronowanie IV - Droga Krzyżowa V - Śmierć na Krzyżu Tajemnice chwalebne się w środy i niedziele I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa II - Wniebowstąpienie III - Zesłanie Ducha Świętego IV - Wniebowzięcie Maryi V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

  Ocena /

  Autor /serhaha Dodano /27.09.2007 Znaków /761

  praca w formacie txt

Do góry