awatar

Profil użytkownika Sergiusz

Data rejestracji4 października 2011 Ostatnio online5 października 2011, 4:48

Statystyki

56 prac, w tym:

 • 56tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /56 prac/

 • Ocena brak

  Bakterie - Przegląd i znaczenie bakterii

  Bakterie w królestwie Prokaryota tworzą dwa podkrólestwa Archaebacteria i Eubacteria. Archabacteria różnią się od pozostałych budową ściany komórkowej, a także rybosomalnym RNA i specyficznymi enzymami. Archebakteirie zajmują najczęściej ekstremalne, beztlenowe nisze ekologiczne. Występują w przewodach...

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Rozmnażanie bakterii

  Biologicznym celem rozmnażania jest zapewnienie istnienia ciągłości gatunku w czasie i przestrzeni. Bakterie rozmnażają się w sposób bezpłciowy. Jego istotą jest tworzenie potomstwa przez jednego osobnika macierzystego. Formy jednokomórkowe rozmnażają się prze podział, który rozpoczyna podwojenie...

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Metabolizm bakterii - odżywianie

  Istotą odżywiania jest pobieranie przez organizm substancji potrzebnych, do utrzymania funkcji życiowych, a także wzrostu i rozwoju. Większość bakterii to organizmy cudzożywne (heterotroficzne). Odżywianie heterotroficzne polega na pobieraniu gotowej materii organicznej wytwarzanej przez inne organizmy...

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Oddychanie wewnątrzkomórkowe

  Istotą oddychania wewnątrzkomórkowego jest częściowe lub całkowite utlenianie substratu oddechowego, czemu towarzyszy uwalnianie i magazynowanie w ATP energii niezbędnej do życia. Częściowe utlenianie zachodzi podczas oddychania beztlenowego, natomiast całkowite podczas oddychania tlenowego. Zaletą...

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Wiązanie wolnego azotu

  Wiązanie wolnego azotu stwarza dostęp do ogromnych zasobów tego pierwiastka. Większość organizmów nie może pobierać azotu. Czynność ta powszechna jest tylko dla prokariontów. Dzięki tym mikroorganizmom proces ten w przyrodzie zachodzi na wielką skalę i ma ogromne znaczenie dla wzbogacania gleby w...

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Postacie komórki bakterii

  - kuliste- ziarenkowiec

  - cylindryczne- pałeczka, laseczka

  - spiralnie skręcone- przecinkowiec, śrubowiec

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Metoda Grama

  Polega na traktowaniu komórek bakterii, utrwalonych nad płomieniem palnika, zasadowym barwnikiem- fioletem krystalicznym. Bakterie wybarwiają się na fioletowo. Potem działa się na preparat płynem Lugola (wodny roztwór jodu w jodku potasu). Jod tworzy z fioletem krystalicznym kompleks, który jest...

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Budowa bakterii

  Brak u bakterii jest właściwego jądra, które zastępuje nukleoid, złożony ze splątanej nici nukleinowej, zwanej genoforem. W cytoplazmie znajduje się dużo ziarenkowatych rybosomów oraz mezosomy- drobne twory którym przypisuje się rolę centrów energetycznych. W cytoplazmie znajduje się też dużo środków...

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Środowisko życia

  Bakterie występują praktycznie w całej biosferze. Jednak większość preferuje płynne lub półpłynne środowiska zasobne w materię organiczną. W powietrzu mogą występować przejściowo, przenoszone w grudkach pyłu, gdzie dość dobrze znoszą krótkotrwałą suszę. To niezwykle szerokie...

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Pochodzenie

  Bakterie i sinice pojawiły się jako pierwsze organizmy na Ziemi; najstarsze ich odciski mają 3,1-3,5mld lat. Dowodem na pierwszeństwo bakterii są stromatolity, czyli biogeniczne skały osadowe zbudowane z cienkich warstw organizmów prokaryotycznych.

  Ocena /

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt

Do góry