awatar

Profil użytkownika Seller002

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Systemy religijne świata

  ABSOLUT- byt istniejący bez przyczyny, niezależny i nieograniczony, bóstwo. Określenie boga lub boskości stosowane przez ludzi ujmujących boga w abstrakcjach, bezosobowych terminach. Jest tym co jest w sobie dzięki sobie. AHINSA- zasada etyczna hinduskich kierunków religijnych i filozoficznych. Zasada nie szkodzenia nikomu, nie zabijania istot żywych. Szczególnie silna w dżinimie i buddyzmie. W praktyce objawia się zakazem składania ofiar krwawych i spożywania mięsa; głównie zasada etyki i programu społecznego- polityka Ghandiego APOSTAZJA- (gr.) odstępstwo, odejście od jakichś idei, poglądów, w kościele katolickim całkowite odejście wyznawcy od wiary ( w przeciwieństwie do częściowej herezji), kapłana od kapłaństwa, zakonnika od zakonu, z reguły pociągająca za sobą ekskomunikę. ARKANA- obowiązki które musi wypełnić każdy dobry...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /29.11.2006 Znaków /25 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reorientacja Polski na Zachód

  I. Teza Polacy zawsze byli narodem niepokornym. Byliśmy zbyt słabi, by narzucić innym krajom swoją wolę, a zbyt krnąbrni by w dostatku i zgodzie żyć pod ?protekcją? silniejszych sąsiadów. W efekcie kraj nasz, nękany wojnami, licznymi powstaniami i rozbiorami przez wiele lat nie mógł sobie znaleźć miejsca w Europie. Chociaż przeciwnicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej twierdzą, że naszym wasalem jest Unia Europejska, na dzień dzisiejszy kraj nasz jest w pełni demokratycznym, odpowiadającym za swą politykę zewnętrzną i wewnętrzną krajem, który dobrowolnie przyjął warunki członkostwa we Wspólnotach Europejskich. Od czasów rozbiorów Polska przeszła długa drogę i właściwie przez cały ten okres była pod bardzo silnym wpływem państw sąsiednich. Początkowo była to Austria, Prusy i Niemcy. W czasie II wojny światowej III Rzesza, a w...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /26.11.2006 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co chciały zmienić pokolenia i jak oceniają te zmiany?

  W mojej pracy chciałabym się zając planami zeszłego pokolenia, próbie przekształcenia ojczyzny oraz skutkami tych działań. Zmiany, które nastąpiły po 1989 roku kształtują nasze obecne życie, ale nie wszyscy są zadowoleni z obecnego ustroju. Może warto zastanowić się czemu. W okresie transformacji następiły przemiany w strukturze społeczeństwa w obrębie interesów grupowych oraz świadomości społecznej. Zeszłe pokolenie było pełne entuzjazmu. Walczyło z władzami komunistycznymi wierząc, że czeka ich lepsze jutro. Chciało zmian. Nie mogło znieść tego, że droga, jaką obrało państwo, nie jest taka jak droga narodu. Nie można podważać dobrych i szczerych intencji oraz miłości i poświecenia dla ojczyzny ludzi walczących o niepodległość, ale wielu z nich, kiedyś reformujących państwo, dziś chce powrotu do czasów komunizmu. Czemu...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /21.11.2006 Znaków /16 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia świata od 1815 do 1939

  1. Pozycja Wielkich Mocarstw w latach 1871-1914. Austro-Węgry, Francja, Wielka Brytania, Rosja i Niemcy. Od września 1814 roku do czerwca 1815 roku odbył się Kongres Wiedeński. Mówiono o sytuacji w Europie po upadku Napoleona. W kongresie brała udział Austria, Wielka Brytania, Rosja i Prusy (w 1815 roku były to Prusy Fryderyka Wilhelma III i Fryderyka Wilhelma IV). Francja na kongresie była to ta sprzed okresu napoleońskiego. Pierwszym hasłem kongresu była restauracja, czyli powrót na trony dawnych władców zrzuconych przez Napoleona. Na tronie francuskim zasiedli Burbonowie, Ludwik XVIII. Drugim hasłem był legitymizm, legalny powrót do rządów. Trzecie hasło to równowaga europejska. Zabiegała o to Wielka Brytania, aby żadne państwo nie było na tyle silne, aby jej zagrozić. Skutki Kongresu Wiedeńskiego: 1. Burbonowie na tronie Francji. 2. Francja...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /08.11.2006 Znaków /3 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wspólnotowe

  ?Europa nie powstanie w jednej chwili, ani we dług jakiegoś z góry ustalonego planu; można ją zbudować tylko konkretnymi osiągnięciami? Trzy filary Unii Europejskiej Unia Europejska podejmuje decyzje w trzech różnych dziedzinach (obszarach polityk), zwanych również trzema "filarami" UE 1. Pierwszy filar jest "dziedziną wspólnotową", obejmującą większość wspólnych polityk, w której decyzje podejmowane są na podstawie "metody wspólnotowej" ? z udziałem Komisji, Parlamentu i Rady. TWE (EWG), EUROATOM, Unia Gospodarcza i Walutowa 2. Drugi filar to Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, w której decyzje podejmowane są jedynie przez Radę. 3. Trzeci filar to "współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych", w której Rada podejmuje decyzje. Wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Pojęcie prawa Prawo w ujęciu przedmiotowym, to system...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /19.10.2006 Znaków /3 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlamentaryzm brytyjski

  Parlamentaryzm brytyjski. Jednym z bardziej wyróżniających się ustrojów politycznych na całym świecie jest niewątpliwie parlamentaryzm brytyjski. Jest to ustrój, który mimo swej burzliwej historii jest nadal aktualny. O czym może świadczyć gospodarka Wielkiej Brytanii, która stoi na dość wysokim poziomie. Nie możemy też zapominać, że Wielka Brytania jest nadal monarchią i tu nasuwa się pytanie jak udało się Brytyjczykom osiągnąć stan obecny. Na ten stan pracowały całe pokolenia Brytyjczyków ciągle udoskonalając swój system rządów. W czasach średniowiecza, kiedy jeszcze nie było parlamentu istniał system konsultacji wśród ludności Anglii. Ludność wyspy zbierała się i rozmawiała na różne tematy. Możemy powiedzieć, że był to zalążek parlamentu. Początek parlamentaryzmu można datować na rok, 1215 kiedy została wydana Wielka...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /12.10.2006 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które z prerogatyw Prezydenta RP są szczególnie istotne? Oceń wykorzystywanie prerogatyw przez Prezydenta. PUW

  PREROGATYWY PREZYDENTA RP: 1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu, 2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, 4) inicjatywy ustawodawczej, 5) zarządzania referendum ogólnokrajowego, 6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy, 7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 8) zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, 9) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, 10) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, 11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów, 12) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków, 13) wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /29.09.2006 Znaków /2 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorządy terytorialne-Cechy polskiego elektoratu w wyborach lokalnych:

  CECHY POLSKIEGO ELEKTORATU W WYBORACH LOKALNYCH: - Niechęć do głosowania . Szuka się przyczyn nie głosowania ,do których zalicza się: • wiek- najczeście ludzie nie głosuja w wieku 18 do 24lat, są najmniej zainteresowani . Nie są samodzielni , nie przekładają swojego położenia na stan polityki . Powyżej 55 roku zycia ludzie coraz rzadziej głosują. • Wykształcenie- im niższe wykształcenie tym poziom uczestnictwa w wyborach jest niższy ,im wyższe wykształcenie tym wieksze jest zainteresowanie wyborami .ludzie są bardziej świadomi własnych potrzeb. Im wyższy status majatkowy tym większe zainteresowanie o dbałośc o własne interesy ,tym częściej lduzie głosują. • Miejsce zamieszkania- istnieje podział na wieś i miasto: im mniejsza miejscowośc tym mniejsza możliwość pojscia zagłosowania, np. problem dojazdu . • Płeć-...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /21.09.2006 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie i systemy partyjne w Polsce

  PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE WYBORY 1989 – do Parlamentu tzw. Kontraktowe - do senatu wolne wybory (99 – strona solidarnościowa: 1- Henryk Stokłosa – biznesmen) Większościowe, większość bezwzględna - do sejmu 299 (2/3) strona rządząca (PZPR, SD, PSL, str. PAX, Unia) 161 (1/3) wolne wybory (wszystkie mandaty str. Solidarnościowa Ordynacja większościowa (I tura w. bezwzględna, II tura w. względna) 1990 – Prezydenckie I tura II tura Wałęsa 40% Wałęsa 74% Tymiński 23% Tymiński 25% Mazowiecki 18% Cimoszewicz 9% Bartoszcze 7% Moczulski 2,5% Prezydentem gen. W. Jaruzelski, premierem Mazowiecki, Wałęsa odsuwany na 2 tor. Wałęsa idzie do wyborów prezydenckich , NSZZ Solidarność tworzy FORUM 1991 – do Parlamentu - 111 ugrupowań startuje - nie było progów wyborczych - obliczanie głosów metodą...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /14.09.2006 Znaków /5 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

  NR.1 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne(nerwica natręctw, zespół anankastyczny, ZOK; ang. obsessive-compulsive disorder, OCD) – zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń lękowych charakteryzujące się występowaniem u chorego natrętnych (obsesyjnych) myśli oraz zachowań przymusowych (kompulsyjnych). W ICD-10 zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne klasyfikuje się jako F42; oznaczenie jako F42.0 oznacza ZOK z przewagą myśli obsesyjnych, a F42.1 z przewagą czynności natrętnych (rytuałów). Osoby z tym zaburzeniem mają często słabszą pamięć wzrokową. W przeciwieństwie do innych zaburzeń nerwicowych, źródłem lęku często jest pojawianie się objawów, które nie są metodą jego redukcji, lecz źródłem. W ZOK mogą wystąpić niektóre zaburzenia myślenia (np. perseweracja). Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne lub jego objawy często występują ze spektrum...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /05.09.2006 Znaków /2 960

  praca w formacie txt

Do góry