awatar

Profil użytkownika Seller002

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Saloniki - projekt Strategii Bezpieczeństwa UE

  PROJEKT STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ PRZYJĘTEJ NA SZCZYCIE W SALONIKACH Europa globalna Na szczycie w Salonikach przyjęto założenie, że Unia Europejska jest podmiotem bezpieczeństwa o charakterze globalnym. Jest to ważne założenie. Potencjał, jakim dysponuje Unia sprawia, że nie powinna i nie może ograniczać się roli regionalnej. W dobie globalizacji, sztuczne granice geograficzne (np. w odniesieniu do NATO – tzw. obszar euroatlantycki), tracą znaczenie i nie wnoszą porządku do ładu światowego. Podejście globalne, zawarte w projekcie bezpieczeństwa UE przyjętej na szczycie w Salonikach wydaje się więc ze wszech miar słuszne. W dokumencie tym przedstawiona została ocena zagrożeń bezpieczeństwa. Stwierdzenie, że agresja na dużą skalę przeciwko jakiemukolwiek państwu Unii Europejskiej wydaje się zbyt jednostronna i...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /07.05.2007 Znaków /5 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System semiprezydecki, semi prezydencki, semi-prezydencki na przykładzie Francji

  System semiprezydencki na przykładzie Francji System „niepełnej unifikacji” legislatywy i egzekutywy. Cechy: 1) dualizm władzy wykonawczej – rodzielenie między prezydenta i gabinet z premier na czele; 2) sposób powoływania głowy państwa (wybory bezpośrednie lub przez kolegium elektorów) – sposób charakterystyczny również dla prezydencjonalizmu; 3) określony konstytucyjnie i niezależny od zmiany układu sił politycznych czas sprawowania przez prezydenta swego rządu; 4) dysponowanie przez prezydenta kompetencjami umożliwiającymi podejmowanie decyzji politycznych w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej; 5) uprawnienia prezydenta w stosunku do rządu – powoływanie i odwoływanie premiera, ministrów – i parlamentu – przedterminowe rozwiązanie, weto ustawodawcze; 6) brak odpowiedzialności politycznej głowy państwa przed parlamentem –...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /05.05.2007 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recenzja: Wiktor Świetlik, Pierwsza Niezależna Biografia – Bronisław Komorowski

  Książka Wiktora Świetlika "Pierwsza Niezależna Biografia – Bronisław Komorowski" jest oczywiście zgodnie z tytułem i arkanami sztuki literackiej historią życia Bronisława Komorowskiego począwszy od jego lat dziecięcych a skończywszy na okresie jednych z najważniejszych i ostatnich znaczących wydarzeń politycznych współczesnej Polski. Ale przede wszystkim i to uważam należy szczególnie podkreślić jest opisem mechanizmów i zależności politycznych, które wyniosły w efekcie finalnym bohatera książki do stania się mężem stanu jakim jest niewątpliwie dostąpienie zaszczytu objęcia urzędu Prezydenta Polski. Tytułem wstępu niejako oceny narracji autora, profesor Antoni Dudek napisał, że Wiktor Świetlik zręcznie manewrował pomiędzy hagiografią a pamfletem. I choć celowo zapoznałem się ze wszystkimi chyba definicjami hagiografii i pamfletu...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /23.04.2007 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatr - Metody behawioralne w nauce o polityce (opracowanie)

  UWAGA!!! Niniejszy materiał nie stanowi kopii dzieła a jedynie jego interpretację. W związku z tym wszelkie prawa autorskie należą do autor dzieła. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celach wyłącznie naukowych i niekomercyjnych -- Jerzy J. Wiatr ?Metody behawioralne w nauce o polityce? Koniec lat 50 ? tych behawioryści w natarciu (Dahl). Ujęcie behawioralne synonimem postępu w nauce i naukowości. Lata 50 i 60 ? te to okres niezaprzeczalnego panowania ?behawiorystów? w zachodnich naukach politycznych. METODY BEHAWIORALNE Rewolucja behawioralna ? w nauce o polityce polega na masowym zastosowaniu metod behawioralnych i programowym zakwestionowaniu innych, prebehawioralnych podejść w badaniu polityki. Metody behawioralne to metody analizowania zjawisk społecznych (w polityce zjawisk politycznych) w drodze obserwacji zachowań jednostek ludzkich i...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /23.03.2007 Znaków /2 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  10 najważniejszych i najciekawszych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w dziejach miasta Kielce

  10 NAJWAŻNIEJSZYCH I NAJCIEKAWSZYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W DZIEJACH MIASTA KIELCE ? Gdzie zaczynały się Kielce ( św. Wojciech) Większość historyków przyjmuje za Janem Długoszem, że najstarsza część Kielc leży właśnie w okolicach kościoła św. Wojciecha. Kronikarz pisał o drewnianej świątyni, która powstała przy znajdującej się tam osadzie już w XI wieku. W latach 70. i 80. XX wieku w oparciu o badania archeologiczne wytyczono wielkość pierwszej osady, która dała początek Kielcom. Miała się ona ciągnąć od ul. Warszawskiej wzdłuż al. IX Wieków do obecnego kościoła św. Wojciecha, a jej granice sięgały ul. Bodzentyńskiej. Tysiąc lat temu mogła liczyć stu kilkudziesięciu mieszkańców. Głównie powoływano się na znalezione przy ul. Bodzentyńskiej paleniska domowe z XII-XIII wieku oraz resztki ceramiki i palenisk...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /02.02.2007 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recenzja książki o Marku Kotańskim

  „Marek Kotański. Człowiek i jego dzieło” praca zbiorowa pod redakcją Pawła Karpowicza Książka ta została wydana w rok po śmierci Marka Kotańskiego. Miała być ona, w zamierzeniu autorów, podziękowaniem Markowi za jego dobro, które niósł innym. Stanowi także pewien rodzaj bogatej dokumentacji i wszechstronnej wiedzy o działalności twórcy MONAR-u. Marek Kotański należy bez wątpienia do grona postaci symbolicznych, których pełne znaczenie ukazuje się wraz z ich odejściem. Książka jest napisana w sposób bardzo przystępny, nawet dla osób zupełnie nie obeznanych z tematem działalności Marka. Składa się z pięciu konkretnie rozwiniętych rozdziałów oraz z dodatku dotyczącego historii powstania i używania narkotyków. Zacznijmy od rysu biograficznego postaci. Marek Kotański urodził się 3 marca 1942 roku w Warszawie. Jego ojciec...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /16.01.2007 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy są jakieś zawody/profesje chronione przez polski rząd?

  Żyjemy w świecie bardzo współczesnym! W świecie otwartym, gdzie coraz więcej ludzi podąża w myśl idei jaką nazywamy kosmopolityzm! Coraz więcej ludzi czuję się obywatelami świata i żyję podążając tymi ideałami. Oczywiście lokalny patriotyzm pozostaje w sercach ale ludzie otwierają się na świat a świat na ludzi i to dosłownie. Mając na uwadze nasze dywagacje na temat profesji, które powinny być chronione przez polski rząd pisząc o świecie, który otwiera się na ludzi mam tu na myśli zanikające granice miedzy państwami umożliwiające zwykłym, szarym obywatelom migracje również zawodową. Spójrzmy więc zatem na zalety i wady wynikające z owej migracji ludzi o różnych profesjach oraz o konsekwencjach z niej wynikającej. Patrząc na ten temat na przykładzie Polski nie można nie wspomnieć o systemie politycznym jaki był na naszych...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /01.01.2007 Znaków /4 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaadnienia na geografie

  Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Termin ten został stworzony przez Szweda, Rudolfa Kjelléna. Po raz pierwszy użył go w swoim artykule naukowym pt. Studier öfver Sveriges politiska gränser, opublikowanym w Sztokholmie na łamach czasopisma "Ymer" w 1899 r. Ten rok uznawany jest za symboliczną datę narodzin geopolityki, jako nauki akademickiej. Geopolityka dzieli się na geopolitykę akademicką i geopolitykę stosowaną. Geopolityka akademicka jest interdyscyplinarną nauką, która bada związki i zależności pomiędzy powstawaniem i funkcjonowaniem państw a wpływem na to czynników geograficznych i czasowych. Geopolityka stosowana jest metodą prowadzenia polityki międzynarodowej, opartej przede wszystkim na determinizmie geograficznym. Jej fundamentem...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /08.12.2006 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Ważniejszych Doktryn Politycznych i Prawnych, konspekt

  Historia Ważniejszych Doktryn Politycznych i Prawnych (HWDP i P) Niniejsza strona zawiera konspekt z dzedziny histrorii doktryn politycznych i prawnych. Korzystający z niego robią to na własną odpowiedzialność. W dokumencie tym zastosowłem pewne skróty. Przykładowo skrót "p." oznacza "panstwo", "pr." oznacza "prawo". Konsekwencja często nie jest zachowana. GRECJA Homer - podział społeczny - królowie (szczyt), szlachta (na wozach), prosty lud (żołnierze piechoty) - lud jest aktywny, ale ma mało do powiedzenia; Monarchia - zasadanie wzruszona, władza pochodzi od najwyższego boga, dominuje m. dynastyczna i dziedziczna w obrębie rasy królewskiej; jest tylko wola Boga, jej rzecznikiem król; Zgromadzenia - na z. można krytykować króla, ale on ma ostateczną decyzję. Hezjod - krytyka zjadaczy prezentów, ciężka praca chłopów jest wolą bogów, ma...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /03.12.2006 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa ze względu na kształt terytorialny( unitarne, federacja, konfederacja).

  Temat nr 5: Forma państwa ze względu na kształt terytorialny( unitarne, federacja, konfederacja). Przez termin „formę państwa” rozumie się takie zorganizowanie państwa oraz całokształt sposobów sprawowania władzy . Większość systemów politycznych może być sklasyfikowana ze względu na geograficzny podział władz w trzech podstawowych formach: złożone czyli konfederacji, federacji oraz państwa prostego- jednolitego( używa się także terminu państwo unitarne). Struktura państwa nie zależy od jego obszaru: mała Szwajcaria jest państwem federalnym, a olbrzymie Chiny są państwem unitarnym . Państwo unitarne(jednolite) to takie państwo, w którym władza suwerenna dotyczy całego obszaru w takim samym zakresie . Państwo unitarne charakteryzuje jedność struktury organizacyjnej i brak podziałów na części składowe, które miałyby cechy...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /03.12.2006 Znaków /13 800

  praca w formacie txt

Do góry