awatar

Profil użytkownika Seller002

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Życie i działalność Jacka Kuronia w latach 1989 - 1995.

  I. Działalność polityczna Jacka Kuronia w latach 1989 ? 1995. 1. Ogólna charakterystyka działalności Premier Tadeusz Mazowiecki, jego bliski przyjaciel i szef doradców Waldemar Kuczyński, wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz oraz Jacek Kuroń uznawani są za cztery indywidualności, które odegrały zasadniczą rolę w tym, w którym kierunku przemian systemowych poszła Polska . Jacek Kuroń urodził się 3 marca 1934 roku we Lwowie. W latach 1949 ? 1953 był członkiem ZMP i PZPR. Za krytykę młodzieżowej został usunięty z obu organizacji. W latach 1956 ? 1964 ponownie był w PZPR. Współtworzył drużynę tzw. walterowców, nazywanych również czerwonymi harcerzami. W 1956 roku był współzałożycielem ZMS na Uniwersytecie Warszawskim, a na przełomie lat 1956/57 członkiem Rewolucyjnego Związku Młodzieży. Wraz z Modzelewskim napisał List...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /31.01.2005 Znaków /2 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb powoływania zarządu powiatu i zarządu województwa

  TRYB POWOŁYWANIA ZARZĄDU POWIATU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ? Powiat ? zarząd powiatu a nie stojący na jego czele starosta (nie jest on stricte wykonawczym organem powiatu tylko organem wewnętrznym zarządu powiatu). ? Województwo ? zarząd województwa a nie marszałek województwa będący przewodniczącym zarządu województwa. - Ustawy samorządowe zgodnie przewidują funkcjonowanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego odrębnego od organu uchwałodawczego. -Statut każdego powiatu i samorządu województwa określa liczebność zarządu. -Zasady wykonywania swych obowiązków przez zarząd powiatu czy też zarząd województwa wymagają regulacji statutowej. Organ wykonawczy podmiotu samorządowego, czyli zarząd powiatu czy zarząd województwa jest obsadzany personalnie albo w drodze wyborów pośrednich. Wyborem pośrednim jest wybór zarządu...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /23.01.2005 Znaków /2 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Maciarewicza

  ZESPÓŁ MACIAREWICZA -groźna i zaraźliwa choroba psychiczna, rodzaj psychozy maniakalnej. Pierwsze przypadki tej choroby zaobserwowano już w latach 90 ubiegłego wieku nie zdając sobie sprawy z zagrożeń, które za sobą niesie. Lekceważenie przyniosło opłakane skutki. W formie utajonej choroba rozwijała się i zaatakowała ponownie w 2005 roku. Dziś na zespół maciarewicza choruje nieznana ilość osób, wiadomo jedynie, że ponad 100 wymaga obecnie natychmiastowej pomocy specjalistów psychiatrów i izolacji w dobrze strzeżonych placówkach medycznych. Choroba charakteryzuje się występowaniem następujących objawów:. ˇ gonitwa myśli ˇ halucynacje i urojenia (w przypadku zaburzenia z objawami psychotycznymi) ˇ podniecenie psychoruchowe ˇ przymus mówienia ˇ trudności w koncentracji ˇ zawyżona samoocena ˇ zmniejszenie krytycyzmu (podejmowanie...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /18.01.2005 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feminizm pierwsza fala

  Feminizm ? ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet. Żądania wysuwane przez te ruchy zarówno w przeszłości jak i obecnie dotyczą trzech kwestii: - przyznania kobietom takich samych praw cywilnych jak mężczyzną - emancypacji intelektualnej - początkowo równych praw politycznych (później równego udziału w działalności politycznej) W Europie pierwsza fala ruchów feministycznych wzbierała wraz z początkiem XX wieku. Najczęściej przyjmuje się do niej ramy czasowe : 1860-1920. Niektórzy uważają za uzasadnione rozszerzenie tego okresu na czas miedzy Rewolucją Francuską a latami 30tymi obecnego stulecia. W kręgu zainteresowań feminizmu pierwszej fali leżały przede wszystkim: prawo wyborcze!, reforma prawa rodzinnego, i ekonomiczne warunki życia kobiet. Pierwszym sygnałem wskazującym na zainteresowanie...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /14.01.2005 Znaków /3 010

  praca w formacie txt

Do góry