awatar

Profil użytkownika Seller002

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki Chrześcijańsko-Żydowskie na przestrzeni wieków (Open office)

  Historia stosunków chrześcijańsko-żydowskich ma już 2000 lat. Jest to historia napięć, których jednym z głównych powodów było oskarżenie żydów o popełnienie zbrodni bogobójstwa, czyli zabicia Syna Bożego. Istnieje także przeświadczenie, że wszyscy Żydzi uczestniczyli w tej zbrodni, a następne pokolenia są w równej mierze za nią odpowiedzialne. Tak właśnie tłumaczono wszystkie ich nieszczęścia, takie jak zburzenie Jerozolimy i Świątyni w 70 r., utratę niezawisłości politycznej oraz rozproszenie po całym świecie. Obie te religie wzajemnie się separowały. W oczach zwykłego chrześcijanina Żydzi stanowili społeczność zamkniętą, bardzo solidarną, a dodatkowo już z założenia gorszą ze względów religijnych. Przecież ciążyła na nich odpowiedzialność za śmierć Jezusa. Nie wnikano jednak w absurd takiej zbiorowej...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /18.12.2007 Znaków /13 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys kubański 1962

  W 1953 r. na Kubie pojawił się młody, ambitny adwokat Fidel Castro, który jak się później okazało, zdominował życie polityczne całego państwa na długie lata. W początkowym okresie Fidel Castro nie był komunistą, nie był tez tak odbierany przez Amerykanów. F. Castro 26 lipca 1953 r. podjął próbę zdobycia władzy siłą, ale atak na koszary Moncada odparto. Próba nie powiodła się, Castro został uwięziony. Lecz jego ruch znany pod nazwą „ruchu 26 lipca” zyskał znaczna popularność. Po dwóch latach Castro został zwolniony i wyemigrował do Meksyku, by tam przygotować kolejny spisek zbrojny. Jesienią 1956 roku wybuchło na Kubie powstanie, a w grudniu 1956 r. bracia Castro i sformowany przez nich kilkudziesięcioosobowy oddział wylądowali na wyspie. Desant został rozbity przez wojska Batisty, ale niewielkiej części oddziału udało się...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /15.12.2007 Znaków /11 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partia Zielonych w Niemczech

  ZIELONI W NIEMCZECH 1. Rzecz ogólna i historii szeroki kawałek. 2. O statucie, co podstawy partyjne wprowadza. 3. Dalekie plany i zielone ściany – program. 4. Społeczne poglądy – poparcie przedstawione konkretnie i zwarcie. 5. Działalność partii, koalicje, wzloty upadki… Warto o tym wspomnieć pod koniec gadki. 6. Na zakończenie literaturę przedstawię, co pracy mej polotu dodała. A książki cudne to były. Gdym w pokoju na głos czytał, gdzie bezsenność panowała. Już po minucie większość pochrapywała… RZECZ OGÓLNA I HISTORII SZEROKI KAWAŁEK Ażeby początek historii przedstawić Trzeba się sporo w przeszłość wyprawić. Gdy na ulicę rzucili się młodzi. „Zmiany!” krzyczeli „My inni! My z wiedzą, podręcznikami!” I tak ryczeli. I tak wrzeszczeli. Organizacje młodych zakładać poczęli. I niczym grzyby po deszczu...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /10.11.2007 Znaków /39 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo, podział państw

  Państwo, organizacja polityczna, wyposażona w suwerenną władzę, zajmująca określone terytorium. Przynależność do państwa ma charakter sformalizowany (obywatelstwo). W obrębie państwa występuje stosunek: władza - podporządkowane jej osoby i grupy. Atrybutem państwa jest suwerenność rozumiana jako całkowita niezależność od jakiejkolwiek siły zewnętrznej i wewnętrznej. Funkcja wewnętrzna państwa polega na podejmowaniu działań, z których wynika, że władza państwowa jest najwyższa na danym obszarze i decyduje sama o zakresie swoich kompetencji, a wszystkie inne instytucje i organy funkcjonują za jej zgodą i na warunkach przez nią określonych. Funkcja zewnętrzna to realizacja celów niezależnych od innych państw i ochrona interesów danego państwa. Ograniczenie suwerenności może nastąpić w wyniku przyjętych przez państwo zobowiązań...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /11.10.2007 Znaków /3 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczno - polityczne uwarunkowania reformacji

  Reformacja nie była ruchem, który zrodził się w ciągu kilku lat ogarniając całą Europę. Była ruchem, którego przyczyn było wiele. Nawarstwiały się one, od co najmniej dwóch stuleci. Kiedy Luter w 1517 roku na drzwiach kościoła w Wittemberdze przybijał swoje 95 tez był posunięty do ostateczności, ponieważ wcześniejsze próby zreformowania kościoła nie powiodły się. Pierwszych przyczyn możemy szukać aż w średniowieczu, gdzie po raz pierwszy pojawił się problem oddzielenia państwa od Kościoła, czyli polityki od religii. Wcześniej, w epoce antycznej tego problemu w ogóle nie było. Władca był jednocześnie najwyższym kapłanem. Podstawę do późniejszych twierdzeń i wyższości Kościoła nad władzą świecką dał św. Augustyn, biskup Hippony w północnej Afryce, jeden z najlepiej wykształconych pisarzy starożytnego chrześcijaństwa...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /05.10.2007 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUW 1. Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym od 1945 r. do przełomu wieków.

  Historię polityczną świata po roku 1945 zdominowały dwa wątki. Pierwszym była rywalizacja ideologiczna demokracji zachodniej i totalitarnego komunizmu, drugim wątkiem była ekspansja postaw i ruchów nacjonalistycznych, przeważnie o podłożu antyeuropejskim. Od roku 1918 czołową pozycję w polityce światowej zajmowały Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Japonia i USA. Po II wojnie światowej układ ten został zastąpiony przez dwa supermocarstwa- Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki. Od początku oba państwa trwały w konflikcie, głównie z przyczyn politycznych. Istotą zaistniałego konfliktu stał się nacjonalizm, szerzony i głoszony przez państwa bloku radzieckiego. Komunistyczny politycy byli przekonani, że doktryna marksizmu i leninizmu, w pełni przekształci życie ludzkości, czyniąc ją przez to szczęśliwą. Nacjonalizm rósł w...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /27.09.2007 Znaków /3 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy ONZ- projekty reform

  PERSPEKTYWY ONZ – PROJEKTY. ● REFORMA ONZ. PLAN REFORM. W 1997 roku Sekretarz Generalny Kofi Annan przedstawił program reform Narodów Zjednoczonych na lata 1997-2001. Następnie problemowi reform poświęcił kolejne raporty "MY, ludy: rola Narodów Zjednoczonych w XXI w." oraz "Wzmocnienie Narodów Zjednoczonych: plan dalszych zmian". Zgodnie z tymi dokumentami reformy Narodów Zjednoczonych obejmują zmiany w zarządzaniu, w tym zarządzanie samymi reformami. Mają zapewnić większą spójność i lepszą koordynację działań departamentów, programów i funduszy NZ. Przewidują integrację systemu przekazywania informacji przy wykorzystaniu nowych technologii. Reformy oznaczają również rewizję dotychczasowych działań NZ i skupienie ich aktywności na określonych priorytetach. Z tego względu konieczna jest harmonizacja działań Kwatery Głównej NZ z...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /21.09.2007 Znaków /12 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne ruchy socjaldemokratycze

  Współczesne ruchy socjaldemokratycze na wybranych przykładach, struktura, programy, cele, metody działania, zasięg wpływów Socjaldemokracja, ruch społeczny zmierzający początkowo do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych. Europejskie partie socjaldemokratyczne [zasięg wpływów w europie] (wytłuszczone to najważniejsze) ? Partia Europejskich Socjalistów PES Party of European Socialists (druga siła w Parlamencie Europejskim) ? Partia Pracy LP (w Wielkiej Brytanii, rządząca) ? Socjaldemokratyczna Partia Niemiec SPD (w Niemczech, współrządząca) ? Socjaldemokraci SAP (w Szwecji, opozycyjna) ? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza PSOE (w Hiszpanii, rządząca) ? Partia Socjalistyczna PS (we Francji, opozycyjna) ? Norweska Partia Pracy DNA (w Norwegii...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /18.09.2007 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Wybranych Doktryn Politycznie niePoprawnych: Platon

  Historia Wybranych Doktryn Politycznie niePoprawnych PLATON Przede wszystkim „Państwo platońskie” (punkt 4, ppkt c.), ale kazał zrobić całego Platona I.O nim: pochodził z rodu szlacheckiego prawdziwe imię Arystokles twórca akademii platońskiej II.Poglądy 1.Nauka o ideach a)Idea, czyli nowy rodzaj bytu Idea – nowy rodzaj bytu (np.: u Platona Idea, u Demokryta atomy, u Pitagorasa liczby) w pojęciach zawarta jest wiedza pewna i bezwzględna. Własnością pojęć jest ich jedność i stałość. Przedmioty, wedle których są budowane muszą mieć te same właściwości. Niestety żaden ze znanych bytów tych cech nie posiada wiec musi to być jakiś nowy byt. Ten byt to idea (stąd idealizm). Przykład: przedmiotem pojęcia piękno jest IDEA piękna byt u Platona częściowo zmienny (rzeczy), częściowo nie zmienny (idee) – dualizm idei i...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /09.09.2007 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Powszechna XX w., konspekt

  ZJEDNOCZENIE NIEMIEC Kongres wiedeński 1815 roku powołał do życia Związek Niemiecki, który obejmował 35 suwerennych państw i 4 wolne miasta : Hamburg, Lubekę, Bemę i Frankfurt nad Menem. Stałą, obradującą instytucją został Sejm Związkowy ? Bundestag, pod przewodnictwem Austrii. Kongres wiedeński utrzymywał więc rozbicie państw niemieckich pod względem politycznym i ekonomicznym. Przeciwna temu rozbiciu była zwłaszcza burżuazja niemiecka o liberalnych poglądach. Popierana przez inteligencję starała się przekształcić Związek Niemiecki w zwarty organizm państwowy. Zamierzenia te rozbijała rywalizacja Prus i Austrii o hegemonię w państwach niemieckich. Różnice ustrojowe w państwach niemieckich były znaczne, w większości istniały jednak rządy królewskie bądź książęce. Systemy polityczne były zróżnicowane. Wprowadzono ograniczone...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /05.09.2007 Znaków /3 027

  praca w formacie txt

Do góry