awatar

Profil użytkownika Saleta

Data rejestracji15 września 2012 Ostatnio online23 października 2012, 12:18

Statystyki

106 prac, w tym:

 • 106tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /106 prac/

 • Ocena brak

  O literaturze Niepodległej Polski do XVIII wieku

  «A jeśli komu droga otwarta do nieba, - tym, co służą ojczyźnie.» Jeżeli to prawda, co mówi Kochanowski, jeżeli zasługi położone dla ojczyzny otwierają drogę do nie­ba, to ogromna większość pisarzów naszych, których dzieła tworzą literaturę nie­podległej Polski, dawno się już cieszy...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /9 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861)

  Jak upadek Konstytucji 3 maja i drugi rozbiór Polski, tak upadek powstania Kościuszki i ostateczna utrata niepodległości odbiły się w poezji współczesnej echem smutku i bólu; Żale Sarmaty Karpińskiego nie są bynajmniej jedynym jego wyrazem: rzewnie przemówił ból patriotyczny w elegii, a raczej w...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /16 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojciech Bogusławski (1757 - 1829)

  W kilka miesięcy po Powrocie posła Niemcewicza, dnia 7 września roku 1791, w rocznicę elekcji Stanisława Augusta, ukazał się na scenie warszawskiej «dialog» pod tytułem Dowód wdzięczności narodu. Rzecz dzieje się na wsi - u tych samych pań­stwa Podkomorstwa, co w Powrocie posła, tylko że kiedy w...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /32 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julian Ursyn Niemcewicz - POŻAR, BAJKA ORYGINALNA (1794)

    W obszernym domie, z dawna zamieszkanym, Lecz jak się zdaje, na klęski skazanym, W domie, gdzie mieszkał bogaty i mierny, Zajął się pożar niezmierny. Co bardziej jeszcze powiększyło trwogę, Ze wszech stron wiatry srogie, Wznosząc iskry, dym, płomienie, Ognistą łoną niebieskie sklepienie...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841)

  Na literaturę polityczną Sejmu Czteroletniego składają się nie tylko pisma pro­zaiczne, ale i utwory poetyczne (a przynajmniej wierszowane), i nigdy jeszcze w Polsce poezja nie była tak silną i skuteczną bronią do oddziaływania na opinię publiczną jak podczas Sejmu Czteroletniego. Jedni poeci...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /59 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugo Kołłątaj - Listy Anonima (Do Stanisława Ma­łachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacyi generalnej, Anonima listów kilka)

  Na czele pism politycznych Kołłątaja stoi dzieło: Do Stanisława Ma­łachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacyi generalnej, Anonima listów kilka (1788); część pierwsza obejmuje listy O podźwignieniu sil kra­jowych, druga i trzecia - O poprawie Rzeczypospolitej, wszystkich...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /37 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugo Kołłątaj - Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III

  Ulubioną nauką Kołłątaja była historia, nie tylko polska, ale i powszechna. Na zadania nauki historycznej i na zakres historii miał pogląd tak mądry, tak szeroki jak nikt w Polsce XVIII wieku, nie wyłączając Naruszewicza: świadczy o tym szczegółowy plan dzieła zamierzonego na olbrzymią skalę...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /10 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugo Kołłątaj (1750-1812)

  Charakterem i wartością moralną od Staszica o całe niebo niższy, rozumem politycznym prześcignął go ksiądz Hugo Kołłątaj (1750-1812), urodzony w San­domierskiem (pochodzący z dawnej szlachty smoleńskiej), najznakomitszy ze wszystkich pisarzów politycznych niepodległej Polski i jeden z...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /26 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Staszic - Ród Ludzki

  Od wczesnych lat rozmyślał Staszic nad historią całej ludzkości i zaczął, jak mówi w swej autobiografii, «szukać przyczyny źródłowej... pokrzywdzenia i zbo­czenia towarzystw ludzkich z drogi szczęścia». Pobudką do tych rozmyślań był widok niesprawiedliwości względem mieszczan i chłopów we...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /16.10.2012 Znaków /22 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Staszic - Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego..., Przestrogi dla Polski...

  «Czym dla upadłej, zaprzedanej i zawojowanej Grecji był Demostenes, tym dla gubiącej się i gubionej Polski - Staszic.>> Nie ocalił wprawdzie Polski, jak Demo­stenes nie ocalił Grecji, ale rzucił w przyszłość ziarna gorącego patriotyzmu i szla­chetnej demokracji, które będą wydawały plon w Polsce...

  Ocena /

  Autor /Saleta Dodano /16.10.2012 Znaków /53 325

  praca w formacie txt

Do góry