awatar

Profil użytkownika rusereSuini

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

85 prac, w tym:

 • 85tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /85 prac/

 • Ocena brak

  Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii

  - Sumerowie wynaleźli pismo pod koniec IV tysiąclecia p.n.e., wiązało się początków z koniecznością tworzenia rozmaitych inwentarzy, rachunków, testamentów itp. Pierwsze pismo składało się z piktogramów. W III tysiącleciu p.n.e. przekształcono je w pismo ideograficzne, czyli pojęciowe. Pisali na glinie trzcinowym rylcem, który stawiał znaki o kształcie klinów- stąd nazwa pismo „klinowe” - Było one stawiane z cedru, szlachetnego drewna sprowadzanego z Libanu - Handlowali między innymi: lazurytem który odstraszał złe moce, a przy tym o pięknej barwie, sprowadzano go z centralnej Azji -Jednostką długości był łokieć, a wagi talent, równy około 30kg i dzielący się na 60 min. - Stosowali tablice do obliczania pierwiastków kwadratowych i sześćdziesiętny. - Kalendarz był opary na cyklu księżycowym rok liczył 354 dni i był...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /24.12.2007 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak oceniasz rolę konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie w tworzeniu powojennej Polski

  Aby ocenić role konferencji w Jałcie, Poczdamie i Teheranie w tworzeniu powojennej Polski pierwszą czynnością, jaką musze wykonać to opisanie przebiegu owych konferencji i wszystkich postanowień zawartych podczas tych konferencji korzystnych i niekorzystnych dla Polski. W ostatniej dekadzie października 1943r. odbyła się w Moskwie konferencja ministrów spraw zagranicznych ZSRR (Wieczysław Mołotow), USA (Cordell Hull) i Wielkiej Brytanii (Anthony Eden). Po przedstawieniu przez poszczególne delegacje problemów, które miały być włączone do porządku dziennego tej konferencji, w punkcie pierwszym umieszczono zagadnienia dotyczące przyspieszenia momentu zwycięstwa. Punkt drugi przewidywał dyskusję nad przyjęciem deklaracji trzech mocarstw w sprawie bezpieczeństwa zbiorowego. Każda ze stron przystępujących do rokowań miała własną wizję zakończenia...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /22.12.2007 Znaków /11 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybrane zagadnienia z filozofii

  PYTANIA: 1. „Paternalizm moralny” (podaj konkretnego przykłady) 2. Trzy nurty myśli komunitarystycznej 3. Kwestia narodowa a ideał braterstwa 4. Idea umowy społecznej a demokracja 5. Demokracja liberalna a demokracja populistyczna 6. Dwa paradoksy demokracji 7. Rola potrzeb w definiowaniu sprawiedliwości dystrybutywnej 8. Environemntalizm „głęboki” i „płytki” 9. Paradoksalne konsekwencje zasady ścisłej równości 10. Abstrakcyjna zasada równości R. Dworkina ODPOWIEDZI: Autonomia i moralny paternalizm nr1 Kolejne zastosowanie pojęcia autonomii pochodzi od Ronalda Dworkina, który w swych wykładach o podstawach liberalnej równości skonstruował argument przeciwko paternalizmowi państwowemu. W argumencie tym nie pojawia się termin autonomia, opiera się on jednak na poglądzie, że dobre życie jednostek musi być życiem ,które...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /23.11.2007 Znaków /10 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulga - Analiza Fenomenologiczna

  Ulga ? Analiza fenomenologiczna. Bywają w życiu sytuacje, w których odczuwamy takie uczucia jak strach, złość, ból, zagrożenie, czy choćby nawet zwykłe swędzenie. Wszystkie te stany mają tą wspólną cechę, że są dla nas z jakiegoś powodu niekorzystne lub nieprzyjemne, lub oba naraz. W każdym bądź razie życzymy sobie, aby przestały występować, aby zaniknęły, ustąpiły zupełnie, bądź przynajmniej ograniczyły nieco sposób lub siłę swojego występowania. Postaram się skupić na (w miarę) skrajnych przypadkach rozumienia ulgi. Kiedy pojawia się ulga (przykłady) Spróbujmy wyznaczyć granice tych stanów. Z całą pewnością będzie do nich należał ból fizyczny, a właściwie cielesna nieprzyjemność, która nie zawsze musi być utożsamiana z bólem. I nie chodzi mi tu bynajmniej o jakąś fascynację bólem, która podobno występuje...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /27.10.2007 Znaków /3 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena Edudajmonizmu – filozoficznego poglądu etycznego określającego cel drogi życia człowieka

  Celem mojej pracy jest ocena eudajmonizmu, poglądu poruszającego jedną z najczęściej podejmowanych kwestii filozoficznych dotyczących poszukiwań „dobra najwyższego”. Eudajmonizm (z greckiego eudaimon- szczęśliwy; eudaimonia- powodzenie, dobrobyt) rozumiany za cel ostateczny człowieka- jako jednostki oraz jako część społeczeństwa - wydaje mi się ważną gałęzią filozofii, ponieważ dotyczy istoty sensu naszego istnienia. Podobnie jak samo słowo filozofia (z greckiego „umiłowanie mądrości”) także pojęcie eudajmonizmu zawdzięczamy Starożytnym Grekom. Było ono dla nich określeniem nie jednego a wielu systemów i koncepcji etyki normatywnej, wg których to właśnie szczęście powinno być i jest celem ludzkich działań. Jednakże sami zwolennicy i przeciwnicy eudajmonizmu różnie tłumaczyli to szczęście. Dla Demokryta była nim...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /24.10.2007 Znaków /8 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wały Szczecina

  Chociaż od tygodni groźne wieści wstrząsały Pomorskim Księstwem, choć na północy widać było łuny palonych osiedli podle Kamienia, Lubina, wyspy Uznam, w Szczecinie życie toczyło się zwykłym rytmem. Próżno zbiegowie, którym udało się ujść od mieczy i więzów duńskich napastników. powtarzali grozą przejmujące gadki o okrucieństwach, jakich dopuszczano się na osiadłej ludności. nie mogąc zdobyć żadnego obronnego grodu. Na darmo mieszkańcy Wolina, przed porzuceniem miasta, którego słabe obwarowania nie zapewniały obrony. słali do księcia Warcisława posły z prośbą o wspomożenie i ratunek dla Kamienia, dokąd przenieśli się z całym dobytkiem. Szczecin nie chciał wojny. Najbogatszy ze wszystkich, matką miast pomorskich zwany, tylko w czasie pokoju mógł ciągnąć zyski z handlu. Ale i handel właśnie zamierał... - Powiedam wam, kumie...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /12.10.2007 Znaków /14 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pitagorejczycy

  Kosmos – ustaliwszy ,że przyczyną dźwięków jest ruch, twierdzili, że również i sfery gwiezdne, krążące dookoła środka świata, ruchem swym wydają dźwięk. Dźwięk ten jest harmonijny, ponieważ odległości sfer tworzą harmonijną proporcję, musi więc dźwięczeć w przestworzach ,,muzyka sfer’’. Dawali tym twierdzeniem wyraz swemu przekonaniu o doskonałej harmonijności świata. I oni za jego porządek i harmonię dali mu nazwę kosmosu – czyli ładu, porządku, harmonii. Koncepcja człowieka, dusza ciało:  Dusza istnieje oddzielnie od ciała.  Dusza może łączyć się z dowolnym ciałem.  Dusza jest trwalsza od ciała. Trwa nawet wtedy, gdy ciało ginie, jest bowiem doskonalsza i potężniejsza od ciała.  Ciało jest dla duszy więzieniem.  Dusza jest więziona w ciele za popełnione przez nią winy.  Dusza będzie...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /03.10.2007 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy Bóg według Leibniza może postępować nielogicznie

  „Bóg tworzy z materii najpiękniejszy ze wszystkich możliwych mechanizmów, z duchów tworzy najpiękniejszy ze wszystkich rządów, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a ponad całością ustanawia dla ich zjednoczenia najdoskonalszą ze wszystkich harmonii [...] wybrałby źle, gdyby wybrał inaczej, niż uczynił. Wprawdzie posiada on nieskończoną moc, lecz Jego moc nie ma określonego przeznaczenia i dopiero połączone ze sobą dobroć oraz mądrość określają, że jej przeznaczeniem jest wytworzenie tego, co najlepsze” ( z „Rozprawy o zgodności wiary z rozumem”). Pierwotnymi elementami świata są monady, proste substancje z których składa się cała rzeczywistość. To nieskończona ilość monad, czyli prostych (niecielesnych, nieprzestrzennych, niepodzielnych, niezniszczalnych, obdarzonych siłami i zdolnością postrzegania) substancji. Tworzą...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /29.09.2007 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia humanistyki

  Semiotyka-ogólna nauka o znakach..W obrębie semiotyki są:semantyka-ogólna nauka o stosunku zachodzacym miedzy znakami jezykowymi a tym ,do czego znaki te odnoszą się.Syntaktyka-ogólna nauka o rodzajach językowych i regułach poprawnego wiazania tych znaków w wyrazenia złożone.Pragmatyka-nauka zajmująca się zagadnieniami dot.stosunków miedzy znakami językowymi a wypowiadajacym się czy też odbierajacym wypowiedzi człowiekiem. Logika formalna-logika w węższym tego słowa znaczeniu,jest nauką o związkach zachodzacych miedzy prawdziwością a fałszywoscią jakichś zdań ze względu na ich budowę,a w szczególnosci-o zwiazku wynikania logicznego. Zwiazek wynikania logicznego-zachodzi np. miedzy wszelkimi zdaniami o budowie „żaden S nie jest P” a odpowiednimi zdaniami o budowie „żaden P nie jest S”.Nie zachodzi natomiast miedzy zdaniem o budowie...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /26.09.2007 Znaków /17 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo techniczne

  Szkolnictwo techniczne Ojczyzną szkolnictwa technicznego jest Francja – Napoleon. W XVIII w. powstawały tam różnorodne szkoły techniczne, służące na wzór innym narodom, a wielka rewolucja stworzyła w 1794r. w Paryżu I-ą w Europie politechnikę. Obok niej na prowincji powstały szkoły przemysłowe, przystosowane do poszczególnych gałęzi produkcji. Politechnika paryska kształciła głównie oficerów, a także przygotowywała uczniów do szkół zawodowych, które wówczas zakładano dla budowy mostów, kanałów, dróg, górnictwa. Francja pierwsza wykształciła zawodowych techników i inżynierów o wysokich kwalifikacjach umysłowych, mogli zrównać się z lekarzami i prawnikami. W XIX w. rozwój techniki, przemysłu i handlu budził masową potrzebę naukową wykształconych techników. Początkowo zaspokajano ją w mniejszych szkołach technicznych do...

  Ocena /

  Autor /rusereSuini Dodano /23.09.2007 Znaków /3 090

  praca w formacie txt

Do góry