awatar

Profil użytkownika Rudolf21

Data rejestracji13 grudnia 2011 Ostatnio online14 grudnia 2011, 5:03

Statystyki

52 prac, w tym:

 • 52tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /52 prac/

 • Ocena brak

  ROLA PARTII POLITYCZNYCH W PROCESIE WYBORCZYM

  Po II wojnie św. pojawił się nowy przymiotnik, który pojawił się też w polskiej ordynacji wyborczej do Senatu – WOLNE WYBORY. Zasada ta oznacza, że są to wybory konkurencyjne, czyli wybory, w których toczy się walka polityczna o miejsca w parlamencie między różnymi partiami i wybory, w których prawo...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJONALIZACJA PARTII POLITYCZNYCH

  Partia polityczna to zorganizowana grupa ludzi, dobrowolnie zrzeszona, dążąca do zdobycia lub utrzymania władzy publicznej. Pierwsze próby prawnej instytucjonalizacji partii politycznych sięgają końca XIX w. Były to przepisy o charakterze karnym i administracyjnym, które ograniczały działalność masowych...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZASADY PRAWA WYBORCZEGO

  Wybór prezydenta w głosowaniu powszechnym powoduje, że znika możliwość politycznego przetargu. Nie jest możliwe porozumienie partyjne. Z wyborów powszechnych wychodzą inne osobowości niż z wyborów parlamentarnych. Musza to być osobowości, które posiadają określoną zdolność wyborczą. Jest to główna...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSTAWICIELSKA FORMA SPRAWOWANIA WŁADZY

  W okresie absolutyzmu nastąpiło przeniesienie przymiotów władzy suwerennej na organ państwowy, którym był monarcha absolutny. Od tego czasu atrybuty władzy służą temu monarsze. Później następowały liczne modyfikacje.

  Podłoże głoszące iż tylko taka jest władza legalna, która pochodzi od narodu i...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PLURALIZMU POLITYCZNEGO

  Zasada ta oznacza działalność partii w oparciu o kryterium ich wielkości i równości, a także o ich demokratyczny charakter. Jądrem tej zasady jest swoboda tworzenia i działania partii politycznych, która stanowi jedną z wolności politycznych obywateli.

  Zasada ta polega na uznaniu wielości partii...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA REFERENDUM I ZAKRES JEGO STOSOWANIA

  Referendum- może mieć dość szeroki charakter, bo może dotyczyć nie tylko aktów ale różnego rodzaju decyzji.

  Wyróżnia się 2 rodzaje referendum:

  - r e f e r e n d u m o b l i g a t o r y j n e – zachodzi, gdy istnieje jedna procedura podjęcia decyzji i ta procedurą jest referendum. Są kraje, gdzie...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

  W Szwajcarii na niższych szczeblach realnie współistnieją instytucje demokracji bezpośredniej z demokracją przedstawicielską. Zakres udziału suwerena w bezpośrednim podejmowaniu decyzji na wyższych szczeblach organizacji państwowej jest ograniczony i na podstawie wyłączności zasady demokracji...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA I PRZEDSTAWICIELSKA

  W konstytucji czytamy, że władza zwierzchnia należy do narodu, naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio.

  Demokracja bezpośrednia to sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców, bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNA SUWERENNOŚCI CIAŁA ZBIOROWEGO (LUDU LUB NARODU) I JEJ USTROJOWE KONSEKWENCJE

  Zrodziła się u schyłku średniowiecza, jej celem nie było upodmiotowienie społeczeństwa tylko uzasadnienie niezależności państwowej od potęg uniwersalistycznych funkcjonujących w Europie. Chodzi o ochronę państw mniejszych przed roszczeniami potęg funkcjonujących w danym miejscu i czasie. W ostatnich...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /7 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa

  Podstawowe kompetencje Rady są związane ze sprawami personalnymi sądownictwa: Rada przedstawia Prezydentowi wnioski w sprawie powołania sędziów, rozstrzyga o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska sędziowskiego i podejmuje szereg innych decyzji dotyczących...

  Ocena /

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt

Do góry