awatar

Profil użytkownika RownMemepeame

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

48 prac, w tym:

 • 48tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /48 prac/

 • Ocena brak

  Konfiguracja serwera TOMCAT 4.1

  Serwer Tomcat to sztandarowy produkt projektu Jakarta opracowywanego przez Apache Software Foundation. Jest on implementacją specyfikacji Java Servlet SDK 2.2 firmy Sun oraz Java Server Pages 1.1. Tomcat działa bezproblemowo w systemach UNIX, Windows NT i Windows 2000. Użytkownicy systemów Windows 9x powinni zapoznać się ze stroną WWW poświęconą projektowi Tomcat, zawierającą wskazówki dotyczące konfiguracji tego serwera w tych systemach. Istnieje co najmniej kilka różnych podejść do zagadnienia konfiguracji serwera Tomcat. Poniżej zaprezentowana będzie wersja proponowana przez autora książki „Java Servlet i Java Servlet Pages”- Marty Hall’a. Zgodnie z jego zaleceniami konfiguracja serwera Tomcat składa się z ośmiu podsta-wowych kroków: 1. Instalacja serwera Apache Tomcat Plik instalacyjny można pobrać ze strony...

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /18.12.2007 Znaków /6 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamieci dyskowe - dyski twarde.

  Pamięci dyskowe – dysk twardy. Historia Dzisiejsze dyski twarde są "dalekimi krewnymi" pamięci bębnowych. Pierwszym seryjnie produkowanym komputerem wyposażonym w tego rodzaju pamięć był Ferranti Mark I z 1951 roku. Dane przechowywane były na pamięci bębnowej o pojemności 650 000 bitów. Komputer zajmował dwie pięciometrowe szafy i jak na tamte czasy pracował z dużą szybkością. Proste operacje arytmetyczne przeprowadzał w milisekundowym czasie. Wykorzystywany był głównie przy projektach naukowo-badawczych oraz przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pierwszy w historii twardy dysk pojawił się w 1957 roku. Wtedy to firma IBM zaprezentowała urządzenie o nazwie RAMAC 350 (Random Access Method of Accounting and Control).Złożony z pięćdziesięciu 24-calowych dysków zespół miał pojemność 5 MB. RAMAC był nie tylko szybszy, ale i pojemniejszy od...

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /30.11.2007 Znaków /13 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytmy- wprowadzenie

  PROGRAMOWANIE TEORIA ALGORYTMICZNA PROGRAM, WYBÓR, ALGORYTM, ZAPIS, PROGRAM KOMPUTEROWY KOMPUTER WYKONUJE PROGRAM, KRÓRY REALIZUJE ALGORYTM ALGORYTM- UKIERUNKOWANY NA PROBLEM WYRÓŻNIAMY DWA RODZAJE ALGORYTMU: - LINIOWE - WARUNKOWE (IF) WYBÓR ALBORYTMU LUB JEGO SFORMUŁOWANIE POWINNY BYĆ ZAWSZE PODPORZĘDKOWANE PROBLEMOWI, KTÓRY MA BYĆ ROZWIĄZANY. PROGRAM KOMPUTEROWY JEST TO RELIZACJA WYBRANEGO WCZEŚNIEJ ALGORYTMU LUB WIELU ALGORYTMÓW. SPOSOBY REPREZENTACJI ALGORYTMU: - LISTA KROKÓW (REPREZENTACJA KROKOWA-W PUNKTACH) - REPREZENTACJA GRAFICZNA (SCZEMAT BLOKOWY, DRZEWO) LISTA KROKÓW- PRZEDSTAWIENA W PUNKTACH, - KAŻDY PUNKT ZAWIERA OPIS WYKONYWANEJ CZYNNOŚCI, - KOLEJNOŚĆ OPISYWANIA NIE POWINNA BYĆ PRZYPADKOWA, TYLKO ŚCIŚLE ZWIĄZANA Z REALZACJĄ ALGORYTMU; REPREZENTACJA GRAFICZNA – W SCHEMACIE BLOKOWYM...

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /23.11.2007 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa i zasada działania pamięci taśmowych.

  SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Co to jest pamięć 3. Zastosowanie 4. Przyczyny utraty danych 5. Historia pamięci taśmowych 6. Technologie taśmowe 6.1 Technologia DAT 6.2 Technologia SLR 6.3 Technologia DTL 6.4 Technologia SUPER DTL 6.5 Technologia Ultrium LTO 7.Rynek pamięci taśmowych 7. Zakończenie 9. Literatura 1. Wstęp Celem naszej pracy jest opisanie, przedstawienie i porównanie pamięci taśmowych, które służą do archiwizacji danych. Archiwizacja danych polega na kopiowaniu kodu 01 na nośniki danych. Pamięci taśmowe mają zastosowanie w dużych centrach komputerowych typu mainframe, w których przepływa dużo danych, a które trzeba zarchiwizować. Mamy nadzieję ,że nasza wiedza na ten temat pozwoli jak najszerzej opisać to zagadnienie. 2. Co to jest pamięć Pamięć, w informatyce określenie urządzeń używanych...

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /07.11.2007 Znaków /30 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napisz funkcję w C++, która pobiera dwa argumenty typu całkowitego a,b, takie, że a < b, oraz zawraca wartość sumy wszystkich liczb całkowitych z przedziału obustronnie domkniętego <a, b>

  Potrzebna nam jest funkcja pobierająca dwa argumenty typu int i zwracająca wynik typu całkowitoliczbowego - może to być int ale zważywszy na to, że wynik może być duży lepiej skorzystać z typu long int. Prototyp funkcji wygląda tak: long int sumuj(int a, int b); Teraz zabieramy się za utworzenie ciała funkcji. Najpierw musimy sprawdzić czy przekazane argumenty są poprawne, czyli czy zmienna a jest mniejsza od zmiennej b. W przeciwnym razie musimy wyjść z funkcji. Trzeba jednak coś zwrócić - niech będzie to 0. if ( !(a < b) ) { return 0; } Jeżeli warunek nie jest spełniony (czyli a jest mniejsze od b) możemy zająć się zsumowaniem wszystkich liczb z zakresu obustronnie domkniętego <a, b>, czyli od a do b włącznie: else { long int suma = 0; for ( int i = a; i <= b; i++ ) { suma += i; } return suma; } A oto...

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /17.10.2007 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka i podział drukarek

  CHARAKTERYSTYKA I PODZIAŁ DRUKAREK Drukarka jest komputerowym urządzeniem peryferyjnym, używanym do drukowania tekstów i grafiki na papierze. Drukarki różnią się szybkością, jakością i techniką druku. Ze względu na technikę druku można wyróżnić drukarki uderzeniowe i bezuderzeniowe. Wśród urządzeń wyjścia drukarki stanowią najbardziej zróżnicowaną grupę. Różnice dotyczą między innymi: technologii uzyskiwania druku, szybkości działania, jakości wydruków, liczby kolorów oraz sposobu sterowania. Początkowo w drukarkach komputerowych stosowano mechanizmy drukujące wzorowane na maszynach do pisania - druk techniką uderzeniową. Druk znaku uzyskiwano przez uderzenie jednej z kilkudziesięciu czcionek w tasiemkę barwiącą przylegającą do papieru. Były to między innymi drukarki z mechanizmem dźwigienkowym (podobnym do mechanizmu w...

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /08.09.2007 Znaków /11 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prosty kalkulator w Delphi

  Napisanie prostego kalkulatora w Delphi nie jest rzeczą trudną. Powinien sobie z nią poradzić nawet początkujący programista. Tak więc wrzucamy na formę: 2 komponenty Edit 1 Button 22 etykiety (Label) Rozmieszczamy je w następujący sposób: 2 pierwsze etykiety obok lub nad Edit`ami. Pod tym wstawiamy Button. Następnie z lewej strony formy wstawiamy Label3, a obok niego Label4. pod Label3 Label5 a obok Label6 i robimy tak aż do wyczerpania etykiet. Właściwości Caption pierwszych 2 etykiet zmieniamy na "Liczba a:" i "Liczba b:". Właściwość Text w polach Edit czyścimy tak, aby została pusta. Caption Button`a zmieniamy na "Licz", "Oblicz" czy jakoś podobnie. Etykietom po lewej stronie właściwość Caption ustawiamy kolejno na: "Suma=", "Różnica=", "Iloczyn=", "Iloraz=", "Kwadrat liczby a=", "Kwadrat liczby b=", "Wartość bezwzględna z liczby a="...

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /23.07.2007 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pseudokody

  UPROSZCZONA NOTACJA (JEDNOZNACZNIE INTERPRETOWANY SYSTEM OZNACZEŃ UMOŻLIWIAJĄCY ZAPISYWANIE PEWNEJ KLASY NAPISÓW) ALGORYTMICZNA, ZBLIŻONA DO KTÓREGOŚ Z POPULARNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA. PROGRAM ŚREDNIA; ZACZNIJ ZAKOŃCZ ZMIENNE (NAZWA, TYP) WPROWADŹ (ARGUMENTY) WYPROWADŹ (ARGUMENTY) JEŻELI WARUNEK SPEŁNIONY TO INS. 1 W PRZECIWNYM WYPADKU INS.2 PROGRAM ŚREDNIA; ZMIENNA A,B,C SUMA, ŚREDNIA, RZECZYWISTE ZACZNIJ WPROWADŹ (A, B, C) SUMA = A+B+C) SR = SUMA/ 3 WYPROWADŹ (SR); (‘SREDNIA WYNOSI:’ SR); PROGRAM WAR. BEZWZG.; ZMIENNE LICZBA, WYNIK: RZECZYWISTE; ZACZNIJ WPROWADŹ (LICZBA); JEŻELI LICZBA >= 0 TO WYNIK= LICZBA; W PRZECIWNYM WYPADKU WYNIK = LICZBA; WYPROWADŹ (‘ WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA Z”, LICZBA, ‘WYNIK’,WYNIK); ZAKOŃCZ;

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /25.06.2007 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym właściwie jest zarządzanie projektami?

  Już nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie na szeroką skalę wdraża się zasady odnośnie zarządzania projektami. Obecnie także i w Polsce jest wiele firm, które przekonują się do takiej formy organizacji pracy. Na początek warto uściślić czym jest sam projekt. Otóż projekt jest to taka forma idei, której realizacja prowadzi do osiągnięcia wyznaczonych wcześniej celów. W takim razie projektem będzie budowa domu, udział w konferencji, tworzenie nowego programu albo nawet zrobienie obiadu. Dlatego nie tylko w firmach realizuje się różnego projekty. Tematyka ta dotyczy niemal każdej dziedziny działalności począwszy od szkół, a kończąc na jednostkach biznesowych. Natomiast zarządzanie projektami to odpowiednie kierowanie projektem. Kładzie się tu nacisk na taką organizację pracy, by przyniosła ona zamierzony efekt. Mając do...

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /08.05.2007 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazy danych - rodzaje, architektura, jezyki stosowane w bazach danych

  Baza danych Baza danych służy do tworzenia i zarządzania zapisanymi danymi w systemie komputerowym. Prosta baza obejmuje jedną lub kilka tabel, natomiast bardziej rozbudowane bazy posiadają dziesiątki jak nie setki tabel zawierających mnóstwo rekordów. Do identyfikacji rekordów baza wykorzystuje jeden lub kilka indeksów. Dane w bazie są przechowywane w postaci pól i rekordów. Pole w bazie odpowiada pojedynczemu elementowi np. pola ( Imię, nazwisko, adres). Komplet pól tworzy rekord. Możemy wyróżnić bazy lokalne oraz typu klient-server. Lokalne bazy danych Są to najprostsze bazy danych, które w całości znajdują się na jednym komputerze np. prosta baza zawierająca spis ludności w danym mieście. Baza ta będzie się zawierać tylko w jednej tabeli. Wszelkie zmiany użytkownik będzie bezpośrednio nanosił na ta tabele np. dodawanie, usuwanie lub...

  Ocena /

  Autor /RownMemepeame Dodano /08.05.2007 Znaków /9 003

  praca w formacie txt

Do góry