awatar

Profil użytkownika RoksRormamadytbjk

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

93 prac, w tym:

 • 93tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /93 prac/

 • Ocena brak

  "Sztylet" Aleksandra Puszkina-opracowanie

  Wiersz ?Sztylet? został napisany przez Aleksandra Puszkina w 1821 r. Pisał tez wiersz pod wpływem pewnych wydarzeń- student Karol Sand zasztyletował pisarza kotzebuego, stojącego na usługach carskiego wywiadu. Poetycka gloryfikacja sztyletu, jako narzędzia pozbycia się tyrana, wzywała właściwie wprost do carobójstwa. Tak też rozumieli wiersz współcześni, przemawiał jednak do ludzi tamtych czasów. Kiedy dekabrysta Bestużew-Riumin organizował zamach na Aleksandra I, odczytywał "Sztylet" spiskowcom, którzy mieli zabić cara. Wiersz ten nawiązuje do wielu wydarzeń i postaci mitologicznych, jak również do postaci związanych z Cesarstwem Rzymskim około 50 roku przed naszą erą. Tytuł utworu to nazwa broni-może nam to wskazywać, iż utwór będzie opowiadał o wojnie, zabijaniu, morderstwach, czyli wszystkiemu temu, czemu może służyć sztylet. Wiersz...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /16.12.2007 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świątynia Egipska

  Do czasów Nowego Państwa nie wytworzył się w Egipcie jednolity typ świątyni. Dopiero w czasach Nowego Państwa władza i bogactwo świątyń powodują, że świątynie stają się budowlami reprezentacyjnymi państwa. Sprzyja to ukształtowaniu się klasycznego typu świątyni, który funkcjonuje od czasów XVIII dynastii. Układ i monumentalne założenia świątyni pełnią teraz aktywną rolę w propagandzie państwowej, utwierdzając społeczeństwo w przekonaniu o potędze władzy kapłanów. Klasyczny typ świątyni przedstawiał się następująco :u wejścia wznosiły się pylony, czyli budowle w kształcie ściętych wysmukłych piramid, przed którymi stały zazwyczaj wysokie maszty i kolosalne posągi króla. Dalej mieścił się dziedziniec otoczony z trzech stron rzędami kolumn. Za nim znajdowała się wielka sala hypostylowa, czyli sala, której dach...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /07.12.2007 Znaków /3 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janusz Korczak pedagog heroiczny

  1.Biografia Henryka Goldszmitta (Janusza Korczaka) Janusz Korczak- pedagog heroiczny. Dlaczego zdecydowałam się napisać pracę o Januszu Korczaku? Wydaje mi się, że jest on najbardziej znanym polskim pedagogiem i niemal każdy uważa, że wie o nim dużo, jednak prawda jest taka, że większości polskiego społeczeństwa kojarzy się on tylko z „Królem Maciusiem I”. W upowszechnieniu takiego spłyconego wizerunku pedagoga dopomógł niewątpliwie powojenny ustrój, który „podsuwał” własnych pedagogów, których poglądy zgodne były z ideami ustroju. Dopiero wiele lat po wojnie prawda o życiu, działalności i śmierci Janusza Korczaka wyszła na jaw. Dzieciństwo i młodość Janusz Korczak to tak naprawdę pseudonim Henryka Goldszmitta, który wywodził się z rodziny zasymilowanych Żydów polskich, którzy głęboko zespoleni byli z Polską tradycją...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /01.12.2007 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narracja w opowiadaniach Antoniego Czechowa „Grisza”, „Głupi Francuz” i „W sądzie”

  Skoro moim celem jest analiza narracji w opowiadaniach Antoniego Czechowa, pracę tę muszę zacząć od definicji samej narracji. Według Słownika Terminów Literackich jest to wypowiedź monologowa prezentująca ciąg zdarzeń uporządkowanych w jakimś porządku czasowym, powiązanych z postaciami w nich uczestniczącymi oraz ze środowiskiem, w którym się rozgrywają . Jednak wytłumaczenie tego terminu nie oddaje w pełni różnych rodzajów narracji, ich ewolucji wraz z rozwojem powieści. Narrator, postać mówiąca w utworze literackim, jego podmiot, prezentuje nam wydarzenia składające się na fabułę, pozwala poznać bohaterów – przedstawia ich charakterystyki, albo bezpośrednio ich myśli. Narrator sam może być uczestnikiem wydarzeń i przemawiać do nas w pierwszej osobie, może być wykreowaną przez autora odrębną postacią, komentującą wydarzenie i...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /17.11.2007 Znaków /16 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barokowy kościół Bożego ciała

  - SPIS TREŚCI - · Spis treści.......................................................................... str. 2 · Rys historyczny Kościoła Bożego Ciała........................... str. 3 · Ogólny zarys stylu barokowego........................................ str. 5 · Cechy barokowe oraz ornamenty Kościoła Bożego Ciała str. 7 · Bibliografia........................................................................ str. 10 - RYS HISTORYCZNY - KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA - Pierwsze informacje o kościele Bożego Ciała w Głogowie pochodzą z 1430r. Świątynia została fundowana przez książąt i mieszczan głogowskich. Była to wówczas budowla bardzo skromna, pozbawiona nawet sufitu, który zastąpiony został naciągniętym płótnem z namalowanymi scenami ze Starego Testamentu. W 1420r. Została ona...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /22.10.2007 Znaków /19 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lechia - Mitologia Polski

  Wprowadzenie: Mitologia Lechii jest o tyle trudna do spisania, że mamy tylko cząstkowe informacje na temat wierzeń naszych przodków. Poniższy wykaz i opis jest oparty o informacje kronikarzy i badaczy historii Polski wczesnego średniowiecza, oraz o własne spekulacje. Trzeba zaznaczyć, że poniższy spis jest wyselekcjonowany i ograniczony do najważniejszych informacji. Sam spis bogów i bóstw został tu skrócony do minimalnej ilości. Każdy gród i plemię posiadało swoich bogów i własne wierzenia. Starałem się podczas badań kronik i innych pism wyłuskać te informacje, które mogły być zgodne z mentalnością dawnych Polaków. Bogowie i boginie: Światowid – bóg wszelkiego istnienia. Wyłonił się z chaosu wraz z sześcioma innymi bóstwami. W lechickiej hierarchii zajmował najwyższe miejsce. Był Kniaziem (Królem) i rodzicem wszystkich bóstw i...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /08.10.2007 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia nauk o kulturze

  Konfiguracjonizm-post-Boasowska orientacja w amerykańskiej antropologii kulturowej uształtował się na przełomie lat 20/30 na terenie podjętych wówczas studiów nad wzajemnym stosunkiem miedzy kulturą a osobowością jej uczestników.Początki: Edward Sapir/1924/ praca Culture,Genuine and Spurious – wysunął koncepcję genius tj „ geniuszu kultury”. Do tego nawiązuje Ruth Benedict i MaRGARET Mead. Czołową rolę odgrywa R.Benedict/ w latach 1927-1934/ formułuje koncepcję kultury jako konfiguracji wzorów kulturowych „organizowanej” przez dominujące wartości kulturowe danej grupy ludzkiej. Ujęcie to skrystalizowało się w pracy R.Benedict „ Wzory kultury” / 1934r/. Niektórzy konfiguracjonisci siegali do koncepcji psychoanalitycznych / tzw neofreudyzm antropologiczny/ m.in. badanie procesu enkulturacji w różnych wspólnotach ludzkich / tu było...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /30.09.2007 Znaków /3 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Malarstwo jako wyraz manifestu przeciw wojnie

  WOJNA I JEJ OBICZA Odwiecznym problemem, z którym zmaga się świat jest wojna. Jest ona ostatecznym sposobem rozwiązywania sporów, jednakże na przestrzeni wieków zauważa się setki bitew, które miały odgłos, w życiu, wpłynęły na życie późniejszych pokoleń. Konsekwencje wojny są różne. Mają one równie dużo przeciwników jak i zwolenników. O tyle, co kwestią niepodlegającą dyskusji jest fakt, iż niewinnie ginęły miliony ludzi, o tyle że niosła ona za sobą rozwój sztuki, nauki czy tez techniki jest kwestą sporna. Gdyż zastanawia nas czy ten „zysk kulturowy” wart był tylu straconych istnień. Wszystkie wydarzenia tragiczne, wstrząsające światem pozostały w niezwykłym kontraście do olbrzymich osiągnieć w dziedzinie nauki i techniki. Dokonano odkryć np. w dziedzinie promieniotwórczości, w bio-logii odkryto hormony, a w fizyce...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /28.09.2007 Znaków /14 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza społeczności internetowych na przykładzie portali internetowych i towarzyszących im społeczności internetowych oraz serwisów randkowych, opartych o Web 2.0

  Opracowanie sporządzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego w serwisie społecznościowym X.Y.Z na podstawie pracy zaliczeniowej własnego autorstwa. Praca zaliczeniowa w oryginale, oraz opracowanie w wersji PDF dostępne po uprzednim kontakcie Rynek witryn społecznościowych dla singli jest bardzo zróżnicowany. Jeśli chodzi o najważniejsze i najbardziej znaczące z nich należałoby przede wszystkim wymienić: Polskie: - sympatia.pl - fotka.pl - randki.wp.pl - cafe.gazeta.pl Zagraniczne (wybrane): - my2.com Każdy z nich jest jednak bardzo zróżnicowany. Różnią się strukturą merytoryczną strony, zawartością treści, mniej lub bardziej przejrzystą szatą graficzną i strukturą strony, a taki oferowanym użytkownikom możliwościami kontaktu. Przede wszystkim każdy z nich jest jednak zróżnicowany pod względem grupy docelowej. Sympatia.onet.pl...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /20.09.2007 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łamanie praw człowieka w Azji

  Łamanie Praw człowieka w Azji. Pojęcie " prawo człowieka " reprezentuje stanowisko, zgodnie z którym każdemu człowiekowi niezbywalne i nienaruszalne są prawa, które wynikają z jego godności i są niezależne od władzy i nie mogą one być przez nią regulowane. Państwo ma być instytucją, zadaniem której jest ochrona tych praw. Szacunek dla praw człowieka i poszanowanie godności ludzkiej uznaje się za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Najważniejszym dokumentem, dotyczącym praw człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, którą przyjęło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku. Międzynarodową organizacją, zajmującą się przypadkami łamania praw człowieka jest Amnesty International. Dociera ona do ludzi poprzez organizowanie kampanii nagłaśniających problem łamania praw człowieka, wykonywanie...

  Ocena /

  Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /20.09.2007 Znaków /3 114

  praca w formacie txt

Do góry