awatar

Profil użytkownika road

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

32 prac, w tym:

 • 32tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /32 prac/

 • Ocena brak

  Jak w przyszłości będą wyglądały usługi?

  Coraz więcej procesów produkcyjnych ulega auto­matyzacji, a co za tym idzie ciągle zmniejsza się liczba miejsc pracy w przemyśle. Chcąc utrzymać ilość zatrudnienia, skraca się czas pracy. Na przy­kład kraje Unii Europejskiej podpisały porozu­mienie, według którego tygodniowy czas pracy nie powinien...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są usługi świadczone przez państwo?

  Warunkiem istnienia rynku usług, podobnie jak każdego innego rynku, jest zapotrzebowanie na konkretne usługi. Wielka część potrzeb ludności danego kraju zaspokajana jest przez prywatne przedsiębiorstwa usługowe, jednak zaspokojeniem niektórych potrzeb musi zająć się państwo. We wszystkich krajach...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje usług?

  Usługi dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: pod­stawowe i zaawansowane. Podstawowe usługi są dostępne we wszystkich krajach, zarówno tych roz­winiętych, jak i rozwijających się. Wśród usług podstawowych znajdują się handel, transport i inne. Sklepy, linie autobusowe i kolejowe zlokali­zowane są...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są usługi?

  Potężna gałąź gospodarki, jaką jest sfera usług, nie zajmuje się wytwa­rzaniem nowych produktów. Za­miast tego, jak sama nazwa wska­zuje, przedsiębiorstwa usługowe świadczą wszelkiego rodzaju usłu­gi. Sfera usług obejmuje między innymi bankowość, budownictwo, edukację, opiekę zdrowotną i...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy popyt na usługi?

  Popyt na usługi zależy przede wszystkim od pozio­mu płac w danym regionie lub kraju. Im więcej pieniędzy zostaje ludziom w portfelach po opła­ceniu niezbędnych wydatków, tym więcej są oni w stanie wydać na dodatkowe usługi. Niektóre bo­wiem usługi wchodzą w skład niezbędnych wydat­ków w...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są zakłady rzemieślnicze?

  W wielu krajach, zwłaszcza arabskich i wschodnioazjatyckich, zakłady rzemieślnicze stanowią znaczną część przemysłu lekkiego. Bazary w tym rejonie świata wypełnione są nie tylko stoiskami z gotowymi wyrobami, ale również, a może przede wszystkim straganami, na których rzemieślnicy na miejscu...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł ciężki czy lekki?

  Na obszarach, w których przedsiębiorstwa prze­mysłu ciężkiego stały się nierentowne i upadły, ich miejsce czasem zajmują zakłady przemysłu lekkie­go. W wielu krajach rząd wspiera takie transfor­macje, najczęściej poprzez ulgi podatkowe i tanie kredyty przyznawane firmom decydującym się na...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest przemysł stoczniowy?

  Chociaż przemysł stoczniowy, podobnie jak sa­mochodowy, polega głównie na składaniu goto­wych elementów, wielkość tych elementów i wy­maganych powierzchni produkcyjnych pozwala na zaliczenie obu gałęzi do przemysłu ciężkiego. Przemysł stoczniowy jest jednym z ważniejszych, ponieważ w stoczniach...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest przemysł lekki?

  Przemysł dzieli się na różnorodne gałęzie, których wspólną cechą jest produkcja towarów konsump­cyjnych, od żywności po książki, ubrania, meble i artykuły gospodarstwa domowego. Zdefiniowanie pojęcia przemysłu lekkiego nastręcza wielu trudności. Najłatwiej wy­obrazić sobie, czym zajmuje...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest przemysł petrochemiczny?

  Wydobycie i rafinację ropy naftowej również zali­cza się do przemysłu ciężkiego. Przemysł petro­chemiczny stał się zresztą w XX wieku jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki narodowej w uprzemysłowionym świecie. Ropa naftowa stała się głównym paliwem (zastąpiła pod tym wzglę­dem...

  Ocena /

  Autor /road Dodano /31.01.2012 Znaków /1 471

  praca w formacie txt

Do góry