awatar

Profil użytkownika Rick

Data rejestracji29 lipca 2011 Ostatnio online29 lipca 2011, 4:50

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Przezwyciężenie traumy kulturowej

  Gdy scharakteryzowane strategie radzenia sobie z traumą są wystarczająco skuteczne, może dojść do zamknięcia sekwencji traumatycznej, wyjścia społeczeństwa ze stanu traumy. Na czym polegać może „koniec traumy"? Na poziomie społecznym oznacza wyłonienie się jednolitego i spoistego systemu wartości...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /4 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radzenie sobie z traumą kulturową

  W obliczu traumy kulturowej ludzie reagują w różny sposób, podejmując rozmaite strategie radzenia sobie z traumą. Strategie indywidualne polegają na możliwie najlepszej adaptacji do panujących warunków: skutecznym zabezpieczeniu się przed zagrożeniami, izolacji czy znieczuleniu na ich wpływ, znalezieniu...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /9 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symptomy traumy kulturowej

  W opisie sekwencji traumatycznej dochodzimy w ten sposób - po spełnieniu wskazanych warunków stanowiących bilans czynników sprzyjających i przeszkadzających aktualizacji traumy - do pojawienia się symptomów traumy. Symptomy te występuje w sferze orientacji i nastrojów społecznych11. Należą do nich: po...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /3 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trauma zmian kulturowych - Czynniki pośredniczące

  Kumulacja takich sytuacji czy stanów traumatogennych na tle ogólnej dezorganizacji i dezorientacji kulturowej może prowadzić do wystąpienia symptomów traumy. Może, ale nie musi. Zależy to od dwóch jeszcze grup czynników me-diujących: dostępnych schematów interpretacyjnych (definicji sytuacji, ram...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /4 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genealogia traumy kulturowej

  W medycynie, psychiatrii, psychoanalizie - skąd zapożyczamy dla potrzeb socjologii kategorię traumy, pojęcie to bywa używane w sposób dwojaki. Czasami przez traumę rozumie się samo zdarzenie o szokującym, wstrząsowym charakterze: wypadek drogowy, molestowanie seksualne w rodzinie, zdrada małżeńska...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /9 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy poziomy traumy kulturowej

  Pojęcie traumy kulturowej stosuje się do różnorodnych przypadków, o różnej skali. Poziom najniższy, nie mieszczący się w specyficznym zakresie zainteresowań socjologii, to skala biografii indywidualnej. Typowych sytuacji trauma-tycznych doznajemy w rodzinie: choroba, śmierć kogoś bliskiego, urodziny...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /4 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traumatogenne zmiany społeczne

  Nie każda zmiana społeczna staje się powodem traumy, choć potencjalnie każda może mieć takie konsekwencje. Charakter traumatogenny przybierają najczęściej zmiany o szczególnych właściwościach. Po pierwsze, zmiany nagłe, szybkie, gwałtowne, dokonujące się w bardzo krótkim czasie. Po drugie, zmiany o...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /6 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trauma zmian społecznych - Od dyskursu postępu do dyskursu traumy

  W socjologii klasycznej XIX wieku panuje dyskurs postępu2: zmienność uznana zostaje nie tylko za stan normalny, ale co więcej pożądany i prowadzący do ciągłego doskonalenia społeczeństwa. Panuje fetyszyzacja i idealizacja zmienności: nowość, oryginalność, innowacja traktowane są jako wartości...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /4 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trauma zmian społecznych

  Dzisiejsza socjologia coraz pełniej akceptuje pogląd o dynamicznej konstytucji społeczeństwa. Wszelkie obiekty społeczne, od małych grup po społeczeństwo globalne, pozostają w nieustannym ruchu. Istnieją tylko dzięki działaniom indywidualnym i zbiorowym, trwają tylko dzięki powtarzalności takich...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od przedmiotowego do podmiotowego ujęcia postępu społecznego

  Pojęcie postępu kojarzy się nieuchronnie ze zmiennością, dynamiką społeczną. Ma sens tylko o tyle, o ile traktujemy historię, dzieje, jako proces posiadający pewną wewnętrzną logikę. Inaczej - jako prawidłową sekwencję następujących po sobie zmian. Ale nie każdy proces da się przecież...

  Ocena /

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /15 371

  praca w formacie txt

Do góry