awatar

Profil użytkownika Rhiptiots

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

84 prac, w tym:

 • 84tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /84 prac/

 • Ocena brak

  Zabytki południowo-zachodniej Polski

  Ratusz w Zielonej Górze Zbudowany w XV w. Niszczony przez pożary w latach: 1582, 1627, 1651, odbudowany i rozbudowany w latach: 1777, 1846, 1919. Murowany z kamienia i cegły. Złożony z czterech prostokątnych skrzydeł. Główna, zachodnia część jest piętrowa, przyległe zaś trzykondygnacyjne. Zachodnia i północna elewacja frontowa - klasycystyczne. Wieża o wysokości 54 m., czworoboczna, w części poddachowej przechodząca w ośmiobok jest zwieńczona hełmem. Stare Miasto. Stare Miasto z zabytkowymi kamienicami z XVIII i XIX wieku oraz ratuszem, mimo korekt naniesionych w ciągu stuleci, ma nadal rozplanowanie średniowieczne. Zespół staromiejski niejednokrotnie trawiony był pożarami, był widownią procesów czarownic jak też i buntu czeladników sukienniczych. Kamienice posiadają bogate dekoracje sztukatorskie, ozdobne fasady, ornamenty roślinne, itp...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /19.12.2007 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kleikowanie skrobi, oraz znaczenie praktyczne tego zjawiska.

  Skrobia - węglowodan, polimer glukozy, polisacharyd roślinny, jest substancją higroskopijną i może wchłaniać do 30% wody. Składa się wyłącznie z merów glukozy (jej cząsteczka składa się z około 1000 cząsteczek glukozy), pełni w roślinach rolę magazynu energii (czyli substancji zapasowej). Skrobia powstaje podczas asymilacji w zielonych częściach roślin, jak tzw. Skrobia asymilacyjna. Po przekształceniu się w tzw. Cukier transportowy przemieszcza się do organów zapasowych roślin, tam zostaje zmagazynowana. Skrobia występuje w postaci ziaren skrobiowych złożonych z dwóch różnych polisacharydów: ? nierozgałęzionej amylozy rozpuszczalnej w wodzie w temperaturze 70-800C i nie tworzy ona kleiku (występuje wewnątrz ziaren skrobi w ilości 17-25%). Jest wielocukrem - jej cząsteczki składają się z wielu reszt glukozowych połączonych ze sobą...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /07.12.2007 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka turystyczna Austrii

  1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA AUSTRII. Austria ze stolicą w Wiedniu leży w południowej części Europy Środkowej i w dwóch trzecich jest obszarem górzystym. Powierzchnia wynosi 83 855 tys. km2. Kraj ten zamieszkiwany jest przez blisko 8 mln ludzi, w tym półtora miliona to mieszkańcy stolicy. Językiem urzędowym jest niemiecki. Obszar Austrii należy do pięciu większych formacji geologicznych. Są to: Alpy Wschodnie, przedgórze Alp i Karpat, Basen Panoński, Kotlina Wiedeńska i Masyw Czeski. Najwyższe pasma górskie kraju występują w Alpach Centralnych. Wysokie Taury z najwyższym szczytem Austrii – Grossglockner (3797 m n.p.m.) i Alpy tztalskie z Wildspitze (3774 m n.p.m.). Najwyższe partie gór są zlodowacone, a najbardziej znany jest lodowiec Pasterze spływający do stóp najwyższego szczytu w kraju. Na północ od Alp rozciąga się Przedgórze Alpejskie...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /18.11.2007 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajoznawstwo

  Podręczniki: ?Krajoznawstwo? ? Zarys teorii i metodyki. Zygmunt Kruczek, Artur Kruczek, Marek Nowicki. Wyd. Proksenia ?Polska? ? geografia atrakcji turystycznych. Zygmunt Kruczek. Definicja Krajoznawstwa: 1. działania najczęściej amatorskie wykonywane w czasie wolnym, wynikające z zainteresowań osobistych, zmierzające do wszechstronnego i pełnego poznania określonego kraju lub regionu; 2. działania kultury obejmujące całokształt dzaiłalności poznawczej i wytworzonych przez nią nowych wartości np. Przewodników i map; 3. ruch społeczny dążący do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadomości o kraju lub rejonie, skupiający działaczy krajoznawców; Krajoznawstwo jako ruch społeczny: (Wg. D. Koźmian 1994) zmierza do: 1. Szerzenia wśród dorosłych i młodzieży szkolnej znajomości przyrody i kultury materialnej i duchowej kraju rodzinnego przez...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /16.11.2007 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja zdrowotna

  Edukacja zdrowotna 1. Omów podstawowe pojęcia związane z profilaktyką w ochronie zdrowia. * Profilaktyka (zapobieganie, prewencja) obejmuje wszystkie działania podejmowane w celu zapobiegania chorobie, i niepożądanym skutkom. Są to zawsze działania uprzedzające. * W naukach medycznych profilaktyka to zawsze przedsięwzięcie, w których celem jest niedopuszczenie do rozwoju chorób, zaburzeń lub zmniejszenie ich skutków. Celem profilaktyki jest „status quo” organizmu (stanu wyjściowego). Profilaktyka jak i cała medycyna naprawcza koncentruje się na zdrowiu negatywnym, czyli patologii i jej zapobieganiu. * Profilaktyka jest skierowana do osób w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia. Najważniejsze znaczenie ma ona dla rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży. W tych grupach dotyczy ona zarówno zapobiegania zaburzeniom we wszystkich strefach...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /02.11.2007 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja Techniczno Ruchowa ze znamionami znaku CE pasteryzatora do śmietanki

  1. Wstęp Metody pasteryzacji Klasyczna metoda pasteryzacji polega na ogrzewaniu produktu do temperatury powyżej 60C, jednak nie większej niż 100C. Obecnie stosuje się dwa zasadnicze procesy pasteryzacji: • Wysoka krótkotrwała (HTST - ang. High Temperature Short Time) polegająca na podgrzaniu mleka w temperaturze 72- 75C przez 15-25 sekund. • Wysoka momentalna (VHT – ang. Very High Temperature) polegająca na podgrzaniu mleka w temperaturze 80- 90C przez 2-25 sekund. Proces UHT (ang. Ultra High Temperature) pozwala na redukcję liczby wegetatywnych i przetrwalnikowych form drobnoustrojów oraz enzymów do poziomu zapewniającego długotrwałe (nawet kilkumiesięczne) przechowywanie bez obawy zmian jakościowych produktu. Polega on na ogrzewaniu mleka w temperaturze 135 - 150C przez 2-9 sekund. Procesy pasteryzacji i UHT odbywają się w systemie ogrzewania...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /02.11.2007 Znaków /28 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja w turystyce światowej

  Globalizacja - jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia: ekonomiczną, społeczną, polityczną, kulturową itd. w skali ogólnoświatowej. Zasadniczą cechą globalizacji jest integrowanie działań, procesów i podmiotów w ogólnoświatowy (globalny) system funkcjonujący na różnych poziomach. Globalizacja stanowi wyższy poziom, bardziej zaawansowany proces umiędzynarodowiania działalności gospodarczej. Ze względu na rozwój technologiczny (dzięki telefonom, telewizji i internetowi) możliwa jest niemal natychmiastowa wymiana informacji, to zaś powoduje, iż na podejmowane przez nas decyzje i sposób postępowania coraz silniej wpływają efekty działań innych ludzi, organizacji oraz instytucji, funkcjonujących w różnych miejscach świata. Kryzys lub hossa gospodarcza, lub też np. katastrofa ekologiczna...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /23.10.2007 Znaków /10 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka kajakowa

  Kajak wynaleźli Eskimosi wiele tysięcy lat temu. Nazwa sprzętu pochodzi z eskimoskiego- „ka-i-ak”, czyli męskie czółno eskimoskie, a „un-i-ak” kobiece. Kajak był i jest najprostszym środkiem lokomocji po zbiornikach wodnych i ciekach. Kajakarstwo jest jednym z najwspanialszych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Pozwala nam obejrzeć praktycznie niedostępne w inny sposób zakątki naszego kraju, pozwala na kontakt z dziewiczą często przyrodą, pozwala wreszcie poczuć zmęczenie i satysfakcję z pokonania własnej niemocy, a na górskich rzekach daje dodatkowo duża dawkę adrenaliny. Pierwszy klub kajakarski założył szkot J. MacGregor w 1864 r.. Zarówno ten jak i następne kluby rozwijały kajakarstwo turystyczne. Mamy 4 rodzaje kajakarstwa rekreacyjno- turystycznego: • kajakarstwo nizinne, • górskie, • morskie • kajakowe rodeo, które...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /12.10.2007 Znaków /8 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Oświęcimiu

  Zagospodarowanie turystyczne zamków w Polsce. Zamek w Oświęcimiu Spis treści 1. Wprowadzenie. 1.1. Uzasadnienie wyboru obiektu. 1.2. Sposób zbierania informacji i gromadzenie materiałów. 2. Charakterystyka przestrzeni turystycznej zamku. 2.1. Środowisko geograficzne. 2.2. Historia obszaru. 2.3. Bezpośrednie otoczenie zamku. 2.4. Walory przyrodniczo-kulturowe zamku. 2.5. Obecny ruch turystyczny. 2.6. Baza noclegowa i gastronomiczna. 2.7. Możliwości dojazdu. 3. Opis zamku (ankieta). 4. Historia. 4.1. Stan prawny i obecny właściciel. 4.2. Sposób wykorzystania dla funkcji turystycznej. 4.3. Notowany ruch turystyczny. 4.4. Plany dotyczące przyszłości. 5. Podsumowanie. 6. Bibliografia. 1. Wprowadzenie. 1.1. Uzasadnienie wyboru obiektu. Wybór zamku był stosunkowo prosty. Po tym jak „odpadły” z listy obiekty przeze...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /10.10.2007 Znaków /36 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka żywienia, dzienny jadłospis osoby w podeszłym wieku chorej na cukrzycę

  MOJA PIERWSZA PRACA KONTROLNA NA ROKU, GDZIE WIEDZA WYNOSIŁA NIEWIELE :) ALE NIENARZEKAM Odżywianie lecznicze staje się coraz ważniejszym osobnym czynnikiem, odgrywającym znaczącą rolę w leczeniu chorób. Zasadniczą sprawa w czasie sprawowania opieki i pielęgnowania chorych jest podtrzymywanie sił pacjenta i jego odporności poprzez właściwe odżywianie Współczesna nauka mówi, że właściwe odżywianie może zapobiec powstawaniu wielu chorób. Żywienie lecznicze określa się przez stosowanie w praktyce odpowiednich produktów i pokarmów w przebiegu rozmaitych chorób. Polega ono na zmianach i przystosowaniu diety normalnej, na rozmaitych drogach dla zaspokojenia potrzeb organizmu człowieka chorego. Celem żywienia dietetycznego jest utrzymanie chorego w dobrym stanie odżywienia przez dostarczanie mu odpowiedniej ilości i proporcjach wszystkich niezbędnych...

  Ocena /

  Autor /Rhiptiots Dodano /10.10.2007 Znaków /3 030

  praca w formacie txt

Do góry