awatar

Profil użytkownika Rearpypeelime

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Kraków w czasie wielkiej wojny 1914-1918

  Od wczesnego lata 1914 r. wypadki potoczyły się szybko i objęły swym zasięgiem również Kraków. Wybuchła wojna, której jedną z przyczyn, tą decydującą, było morderstwo następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 28 czerwca 1914r. W następnych miesiącach kolejne państwa wypowiadały sobie wojnę. 6 sierpnia Austria wypowiedziała wojnę - nadgraniczny Kraków znalazł się w bezpośrednim zasięgu działań zbrojnych. Przebieg walk na froncie austriacko-rosyjskim spowodował wkrótce zagrożenie Krakowa. Armia austriacka przeprowadziła początkowo natarcie w rejonie Zamościa i Kraśnika, ale ofensywa dwu armii rosyjskich i pokonaniu Austriaków pod Złoczowem zmusiły tych ostatnich do odwrotu. 3 września oddano Rosjanom stolicę Galicji Lwów, 20 września – Jarosław, a 21 września rozpoczęło się oblężenie twierdzy Przemyśl...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /21.12.2007 Znaków /4 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka kampania w Norwegii i Danii

  U źródeł kampanii norweskiej W 1939 roku Dania, Szwecja i Norwegia były państwami neutralnymi, które zdawały sobie sprawę ze swej bezbronności wobec ataku, zarówno ze strony Niemiec jak i ze strony aliantów. Miały jednak nadzieję, że ich położenie z dala od centrum Europy pozwoli im trzymać się również z dala od wojny. Nawet Adolf Hitler rozumiał, że zachowanie neutralności przez państwa skandynawskie leżało w interesie Niemiec. Jednak już 19 września 1939 r., Pierwszy Lord Admiralicji, Winston Churchill, zaproponował zaminowanie norweskich wód terytorialnych. Ten na pozór fantastyczny pomysł miał swe uzasadnienie w ogromnej wartości, jaką miała szwedzka ruda żelaza dla niemieckiej produkcji wojennej. Dostawy tej rudy pokrywały w połowie zapotrzebowanie niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Transporty rudy szły podczas zimy lądem do...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /27.11.2007 Znaków /19 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święto Odzyskania Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Znaczenie daty Obchody Narodowego Święta Niepodległości Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec). • 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach • 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu • 12 listopada 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną • 7 października 1918...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /13.11.2007 Znaków /18 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo Prus za panowania Fryderyka II (1740-1786)

  Za panowania Fryderyka II umocnił się konserwatywny, szlachecki charakter monarchii, równocześnie udoskonalone zostały mechanizmy absolutyzmu. Fryderyk II w większym jeszcze stopniu niż jego ojciec przejawiał skłonność do sprawowania osobistych rządów w państwie. Ogólna liczba rozkazów i zarządzeń tych władców pruskich sięga około 400 tys. Fryderyk II stosował zasadę pozostawiania do decyzji swoich podwładnych jedynie-jak się sam wyraził-„bagatelek”. Przypisując monarsze wybitną rolę w państwie, uważał, iż nakłada ona na niego specjalne obowiązki. Stąd fryderycjańska koncepcja władzy jako pierwszego sługi państwa”. Wprowadził on w 1763 roku obowiązek szkolny, ponieważ według niego każde dziecko musiało kształcić się, tak jak on w dzieciństwie. Zasady filozofii Fryderyka znalazły wówczas wyraz w podjętym przez niego dziele...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /25.10.2007 Znaków /3 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.

  Terrozywanie społeczeństwa polskiego pod okupacja niemiecką i sowiecką na terenie Polski w czasie II wojny swiatowej WSTĘP Konflikt Związku Radzieckiego i Niemiec z Polską, podczas II wojny światowej, postrzegamy dokładnie, w szerokich kontekstach, w drobnych szczegółach i zmaganiach polityczno – militarnych o granicę zachodnią i wschodnią Polski. Jest to dział historii wymagający głębszego rozpatrzenia losów terroryzowanego społeczeństwa polskiego ze strony okupanta radzieckiego i niemieckiego. Naród polski w swej tysiącletniej historii przeżywał niejednokrotnie w różnych epokach tragiczne chwile, ale nigdy jednak w swych dziejach nie doświadczył tak wielkiej fali barbarzyństwa, okrucieństwa i bestialstwa, która zwaliła się na ziemie polskie począwszy od września 1939 roku. Opór ludu polskiego, walczącego o swój byt i życie nie...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /17.10.2007 Znaków /17 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja człowieka w Średniowieczu

  Koncepcja człowieka w Średniowieczu W Średniowieczu człowiek myślał inaczej niż w czasach współczesnych. Ogromny wpływ miał na niego kościół i duchowieństwo. Społeczeństwo podzielone było na stany. W całej Europie panował w owym czasie system feudalny. Polegał on na tym, iż władca pobierał daninę od podległych sobie magnatów, ci zaś od swoich wasali, wasale od swoich wasali i tak dalej, aż do chłopa, który był motorem napędowym ówczesnej gospodarki. Z jego pracy utrzymywali się władcy. Największym posiadaczem ziemskim był wtedy Kościół Katolicki, nic więc dziwnego, że do jego skarbca nieprzerwanie trafiały krocie. Była to najpotężniejsza, najbogatsza, najbardziej wpływowa organizacja średniowiecznej Europy. Duchowieństwo było stanem uprzywilejowanym . Od początku dzierżyło prymat w dziedzinie szkolnictwa. Już Karol...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /15.10.2007 Znaków /20 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamach stanu w Chile 11-go września 1973 roku. Obalenie prezydenta Salvadora Allende Gossens przez juntę wojskową generała Augusto Pinocheta Ugarte

  Zamach stanu w Chile - 11 września 1973 roku. Obalenie marksistowskiego, ale wybranego w demokratycznych wyborach, rządu SALVADORA ALLENDE GOSSENSA przez juntę z generałem AUGUSTO PINOCHETEM UGARTE na czele. Chronologiczny przebieg wydarzeń w Santiago de Chile. We wtorek, 11.09.1973 roku, wojskowy zamach stanu zdusił pierwszy socjalistyczny rząd na Półkuli Zachodniej, wybrany w drodze demokratycznych wyborów trzy lata wcześniej. Allende nawiązał bliskie stosunki z ZSRR i Kubą, co wraz z wywłaszczeniem amerykańskich spółek zaniepokoiło USA i inne kraje zachodnie. Polityka Allende doprowadziła do inflacji i chaosu gospodarczego. W styczniu 1973 r. zaczęto racjonowanie żywności. Opozycja protestowała przeciwko zmianom systemowym oraz próbom ograniczania swobód demokratycznych. Reformy obudziły apetyty skrajnej lewicy, która otwarcie dążyła do...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /14.10.2007 Znaków /13 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wybuchu I wojny światowej

  Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej stało się zamordowanie 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zginął on z rąk serbskich terrorystów, inspirowanych przez serbski wywiad. Rząd wiedeński postanowił wykorzystać to wydarzenie, by wyeliminować Serbię jako czynnik odgrywający ważną rolę na Bałkanach. Po przeprowadzeniu dochodzeń Austro-Węgry, mające poparcie Niemiec, wysłały w końcu lipca ultimatum do Belgradu, w którym zażądały od Serbii przyjęcia w ciągu 48 godzin ciężkich warunków naruszających w istocie jej niezależność. Poparcie Rosji skłoniło rząd serbski do odrzucenia ultimatum, wobec czego Austro-Węgry wypowiedziały Serbii wojnę. Mocarstwa zachodnie, a szczególnie Anglia, sądziły, że konflikt uda się ograniczyć, jednak Rosja ogłosiła...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /02.09.2007 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie w Polsce i w Europie

  Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczonych był Kartezjusz. W "Rozważaniach o metodzie" stwierdził, że najważniejszym czynnikiem jest rozum. Wszystko niezgodne z rozumem odrzucał: "cogito ergo sum" (myślę więc jestem). Okres ten nazwano oświeceniem, ponieważ przywiązywał szczególną wagę do siły rozumu, jako światła rozjaśniającego poznanie świata. W związku z docenianiem rozumu odczuwano potrzebę szerzenia oświaty i wpajania w społeczeństwa przekonania o konieczności powszechnej edukacji. Najpopularniejszym kierunkiem był racjonalizm i deizm, który uznawał Boga za stwórcę świata, ale odrzucał jego ingerencję w sprawy ludzkie. Głównymi ideami oświecenia były: krytycyzm, utylitaryzm (użyteczność), natura. Właśnie literatura zajmowała się oświeceniem i wychowaniem...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /03.08.2007 Znaków /22 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  II wojna światowa - Przebieg działań militarnych

  Niemcy zachęcone bierną postawą państw zachodnich kontynuowały swoją agresywną politykę wobec sąsiadów. W 1938 r. Hitler realizując swoją koncepcję budowy Wielkiej Germanii podjął działania zmierzające do zajęcia Austrii. 12 marca 1938 r. ponad 200 tys. żołnierzy niemieckich wkroczyło na terytorium Austrii, a następnego dnia proklamowano jej przyłączenie do III Rzeszy. Zgodnie z ówczesną taktyką Hitlera, Anschluss odbył się “legalnie”, bez jednego strzału na “prośbę” kanclerza Arthura Seys - Inquarta, faszysty austriackiego współpracującego z hitlerowcami. Austriacy w Wermachcie W Europie Środkowej gwałtownie zmieniła się sytuacja geopolityczna. Dosłownie z dnia na dzień ludność III Rzeszy powiększyła się o 7 mln i wzrósł jej potencjał gospodarczy. Niemcy uzyskały nowe granice z: Włochami, Jugosławią i Węgrami...

  Ocena /

  Autor /Rearpypeelime Dodano /30.07.2007 Znaków /5 450

  praca w formacie txt

Do góry