awatar

Profil użytkownika punk

Data rejestracji7 marca 2011 Ostatnio online7 marca 2011, 2:25

Statystyki

21 prac, w tym:

 • 21tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /21 prac/

 • Ocena brak

  „A...B...C...” - CHASŁA POZYTYWISTYCZNE ZAWARTE W UTWORZE

  −  praca u podstaw - nauka ubogich dzieci

  −  nauka to potęga - uczy szacunku do nauki

  −  emancypacja kobiet - Joanna pracuje

  −  praca organiczna - inteligencja z warstwą uboższą, współpraca z wzajemnym pożytkiem

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „A...B...C...” - TREŚĆ

  Joanna Lipska, córka wydalonego ze szkoły pedagoga, po śmierci ojca postanawia pomóc bratu w utrzymaniu domu i zaczyna nauczać (bez zezwolenia władz) dzieci sąsiadów języka polskiego. Nie są to ludzie zamożni, ale nawet te grosze, które płacą bohaterce, znaczą dla niej wiele. Gdy sąd dowiaduje się o...

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA TENDENCYJNA

  Wykorzystywała różne gatunki prozatorskie. Artysta ma mieć cel społeczny, bez niego literatura jest pusta.

  −  cel społeczny

  −  odtwarzanie rzeczywistości z przynoszeniem wiedzy

  −  autor ma zaobserwować fakty, ocenić je i wyprowadzić wnioski zaradcze do nagannej sytuacji

  Orzeszkowa: „Chłostać...

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE I ZADANIA LITERATURY - Powieść

  −  jak zwierciadło odbija rzeczywistość

  −  to co jest zawarte w niej musi być prawdopodobne

  −  powinna oddać prawdziwą atmosferę społeczeństwa

  −  oddziaływać na wyobraźnię

  −  może przekazywać uczucia

  −  aby była użyteczna powinna posiadać dwie strony: zewnętrzną odnosząca się do formy i...

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE I ZADANIA LITERATURY

  Literatura pozytywistyczna miała być społecznie zaangażowana. Jej twórca to nauczyciel społeczeństwa a pisarstwo to służba publiczna. Orzeszkowa twierdziła, że literatura współczesna nie mówi prawdy o życiu i ludziach, nie zajmuje się żywotnymi sprawami współczesności, obraca się wokół tematów...

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR POMIĘDZY ROMANTYKAMI A POZYTYWISTAMI

  Już w romantyzmie literatura dążyła do roli przewodniczki narodu, a poeta przywódcy. W pozytywizmie też. Ale tu podstawa poezji to rzetelna wiedza, nie natchnienie. Aby pisać trzeba mieć tę wiedzę ponieważ pisarz miał edukować. Literatura miała uczyć. Młodzi studenci Szkoły Głównej to ludzie...

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /3 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY POZYTYWIZMU POLSKIEGO

  −  nie był ruchem jednolitym ideowo, zawierał przeciwstawne poglądy

  −  program społeczno-gospodarczy propagował ustrój kapitalistyczny

  −  wrogo odniósł się do rewolucji jako do ruchu niszczącego naturalną, ewolucyjną drogę rozwoju społeczeństwa

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HASŁA POLSKIEGO POZYTYWIZMU

  1.  praca u podstaw podniesienie poziomu umysłowego i kulturalnego najniższych podstawowych warstw społeczeństwa

  2.  praca organiczna praca nad podniesieniem poziomu gospodarczego kraju

  3.  solidaryzm społeczny współpraca wszystkich warstw społecznych ze sobą

  4.  emancypacja kobiet przygotowanie kobiet...

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - UTYLITARYZM

  Moralność ludzką określa się stopniem jego altruizmu (troska o dobro innych ludzi). Każda jednostka powinna wnosić jakiś wkład do wspólnego dobra. Miernikiem wartości człowieka jest praca.

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - EWOLUCJONIZM

  Tworzenie wiedzy o społeczeństwie i człowieku wraz ze stworzeniem wiary w stopniowe przekształcanie się form życia w coraz doskonalsze. Wytworzenie przekonania, że im większe osiągnięcia nauki i techniki tym lepsze warunki życia człowieka i moralne i intelektualne.

  Ocena /

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry