awatar

Profil użytkownika Przybyslaw

Data rejestracji5 listopada 2011 Ostatnio online5 listopada 2011, 5:28

Statystyki

39 prac, w tym:

 • 39tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /39 prac/

 • Ocena brak

  Spór o inwestyturę

  Walka o reformę Kościoła.

  X wiek był stuleciem pełnym niepokoju, wojen domowych, najazdów. Niektóre środowiska duchowne krytykowały uwikłanie się Kościoła w sprawy świeckie, kupczenie godnościami kościelnymi (symonia), popieranie krewnych i dzieci z nieprawego łoża (nepotyzm) brak dyscypliny w...

  Ocena /

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /4 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory królów ze szlachtą w złotym wieku

  "Spory królów ze szlachtą w złotym wieku" to jeden z wolumenów serii wydawniczej pt. "Dzieje narodu i państwa polskiego". Autorzy tego wolumenu opisują w jaki sposób udział szlachty we władzy prawodawczej przyczynił się do rozwoju teorii o nadrzędnej, czyli suwerennej roli prawa w państwie, które...

  Ocena /

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Zamykanie się stanów

  Przedziały stanowe przez cały XIV i pierwszą połowę XV w nie były jeszcze zbyt wyraźne. Dysponujący znaczną swobodą chłopi przenosili się do miast i kierowali swoich synów do stanu duchownego, uboższe rycerstwo żeniło się z mieszczkami i chłopkami, część szlachty osiadała także w miastach i...

  Ocena /

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Sądownictwo

  Każdy stan miał własne sądownictwo. Szlachta podlegała sądom ziemskim, chłopi ławie wiejskiej, mieszczanie sądom miejskim. Początkowo w razie sporu między przedstawicielami różnych stanów właściwym do rozpatrywania sprawy był sąd stanowy oskarżonego. Zmieniło się to po 1454r kiedy szlachta...

  Ocena /

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Mieszczaństwo

  U źródeł prawnego wyodrębnienia się ludności miejskiej leżały przywileje lokacyjne. Rozwój w XIII i XIV w samorządu miejskiego sprzyjał rozciągnięciu prawa miejskiego na wszystkich mieszkańców, ale pełnię praw obywatelskich miasta, czyli dostęp do pełnienia urzędów miejskich i zasiadania we...

  Ocena /

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Stan kmiecy

  W XII i XIV w wytworzył się jednolity stan chłopski. Chłopi nie posiadali ziemi na własność, użytkowali dziedzicznie gospodarstwa których właścicielem był pan feudalny.

  Przywileje lokacyjne doprowadziły do powstania gospodarstw chłopskich o jednolitej w obrębie wsi, a nawet regionu- wielkości i...

  Ocena /

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Szlachta

  Stan szlachecki uformował się z dwóch warstw społecznych, możnowładztwa i rycerstwa. W XIV w zaznaczała się jeszcze różnica prawna między tymi grupami wyrażająca się tym że za zabicie lub zranienie możnowładcy obowiązywało wyższe odszkodowanie niż za zwykłego rycerza. W Polsce nie doszło jednak...

  Ocena /

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Duchowieństwo

  Duchowieństwo jako odrębny stan społeczny wykształciło się najwcześniej. Podstawą jego odrębności były pełnione funkcje religijne. W pierwszej połowie XIII w duchowieństwo uzyskało prawo do własnego sądownictwa, wszyscy duchowni podlegali odtąd sądom kościelnym, w których obowiązywało prawo...

  Ocena /

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w.

  Monarchia stanowa trwała w Polsce przez XIV i XV w. W społeczeństwie wykształciły się 4 stany: duchowieństwo, rycerstwo-szlachta, mieszczaństwo, chłopi, a niektóre z nich zdobyły udział we władzy. Najważniejszym impulsem do wykształcenia się stanów było przyznawanie przez władców swobód całym...

  Ocena /

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt

Do góry