awatar

Profil użytkownika Pryska11

Data rejestracji26 listopada 2012 Ostatnio online28 listopada 2012, 3:02

Statystyki

174 prac, w tym:

 • 174tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /174 prac/

 • Ocena brak

  Obrzezanie

  Obcięcie napletka u dziecka płci męskiej na znak przyjęcia go do wspólnoty religijnej. Ży-dzi z tego obrzędu uczynili podstawowy znak ich przymierza z Bogiem (Rdz 17, 10-14; Wj 12, 48; Kpł 12, 3).

  Wczesny Kościół zrezygnował z obrzezywania nawróconych mężczyzn, ponieważ obrzęd ten zo-stał...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych

  Wprowadzone niedawno (1972) przygotowanie dorosłych, którzy chcą przyjąć chrzest i wejść do Kościoła. Wciągnięci na listę katechumenów, kandydaci otrzymuj ą pouczenie o wierze i obowiązkach chrześcijan; dzieje się to zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu.

  Podczas sprawowania liturgii Wigilii...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddawanie czci Bogu

  Adoracja Boga, która się wyraża w uwielbieniu, dziękczynieniu, ofiarowaniu samego siebie, pokucie i prośbie. Osobiście można oddawać cześć Bogu gdziekolwiek i kiedykolwiek (J 4, 21-24).

  Chrześcijańską publiczną formą oddawania czci Bogu jest liturgia, ukierunkowana na Chrystusa, który jako najwyższy...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkupiciel

  Tytuł nadany Jezusowi (nie przez Nowy Testament) dlatego, że przez swoje wcielenie, ży-cie, śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego uwolnił nas od grzechu i od wszelkiego zła. Chociaż pochodzenie jego jest inne, pod względem stosowania tytuł ten jest synonimem tytułu “Zbawiciel”, którego w...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkupienie

  Działanie Boże mające na celu wyzwolenie nas z niewoli grzechu i zła. Wyzwolenie z uci-sku w Egipcie było wydarzeniem, które w Starym Testamencie stało się przykładem zbawczej działalno-ści Boga (Wj 15, 1-21; Pwt 7, 8; 13, 5; 24, 18).

  Uwolnienie z niewoli babilońskiej także ukazało pełną miłości...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmitologizowanie

  (z gr. “mythos = baśń, opowiadanie zmyślone, mit”) Upowszechniona przez Rudol-fa Bultmanna (1884-1976) próba przełożenia na język współczesny tego, co on sam nazwał mitologią biblijną. Chociaż sam wyraz zakłada usuwanie pewnych rzeczy, zamysł Bultmanna był pozytywny: chciał on mity wyjaśniać...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa życia

  Systematyczne próby rozbudzenia nowego życia wśród niedbale lub tylko nominalnie wierzących przez pełne entuzjazmu przepowiadanie i spontaniczną modlitwę mającą na celu wywołanie powszechnej religijnej odpowiedzi.

  Ruchy takie powtarzały się od XVIII stulecia w Stanach Zjednoczonych, na Wyspach...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpokutowanie

  Wyrazu tego często się używa jako synonimu dla wyrazu “odkupienie” (a czasem przez niedbałość jako synonimu dla “ekspiacji”), a oznacza on ostateczny owoc procesu odkupienia: stać się jedno z Bogiem (od którego przedtem byliśmy odłączeni) i w ten sposób uczestniczyć w Bożym życiu.

  Wyraz ten może...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpusty

  Odpuszczenie kary doczesnej za popełnione grzechy, za które już wyrażono żal i które już zo-stały podarowane. To zmazanie kary czerpie Kościół ze skarbnicy nieskończonych zasług Chrystusa i z uczestnictwa świętych w Jego męce i chwale. W Kościele pierwotnym wstawiennictwo chrześcijan ocze-kujących...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nomokanon

  (gr. “prawo” plus “reguła”). W chrześcijaństwie wschodnim wyraz używany na oznaczenie zbioru kanonów kościelnych i prawa cywilnego, które dotyczyło życia Kościoła.

  Najwcześniejszy przy-kład nomokanonu przypisuje się Janowi III, patriarsze konstantynopolitańskiemu (zm. 577), zwanemu Scholasticus (gr...

  Ocena /

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt

Do góry