awatar

Profil użytkownika Pompejusz

Data rejestracji21 listopada 2011 Ostatnio online21 listopada 2011, 17:48

Statystyki

75 prac, w tym:

 • 75tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /75 prac/

 • Ocena brak

  ZNACZENIE ZOBOWIĄZAŃ

  Zobowiązanie jest to stosunek prawny między dwiema stronami (wierzycielem – creditor, a dłużnikiem – debitor), z których pierwszy domaga się określonego świadczenia od drugiej – zobowiązanej do jej wykonania. Podmiotami są wierzyciel i dłużnik, przedmiotem – świadczenie, prawo podmiotowe przysługujące...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚCI PRAWNE I ICH RODZAJE

  Przez czynność prawną rozumieli Rzymianie oświadczenie woli, skierowane na wywołanie skutków prawnych związanych z oświadczeniem na mocy prawa. Musiało ono składać się z aktu woli, przekazanego poprzez oświadczenie woli. Oświadczenie woli mogło być dokonane przy użyciu powszechnych sposobów (ustnie...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWŁASZCZENIE, NABYCIE PODMIOTÓW

  Zawłaszczenie nazywa się nabycie własności przez objęcie w tym celu w posiadania rzeczy niczyjej. Jest to najstarszy i najbardziej naturalny sposób nabywania. Zawłaszczeniu podlegały następujące kategorie rzeczy: dzikie zwierzęta, ryby i ptactwo. Zawłaszczenie było swobodne, ponieważ w Rzymie nie...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRONY I ICH ZASTĘPSTWO PROCESOWE

  Powód (actor) wszczynał proces

  Pozwany (reus) był jego adwersarzem. Przeciw niemu wszczęto postępowanie.

  Czasem jedna ze stron kumulowała więcej niż jedną osobę. Grupa osób również traktowana była jako strona w procesie.

  By proces mógł się toczyć strony musiały posiadać dwa...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRĄCENIE

  Kompensacja czyli potrącenie pojawiało się wtedy gdy mieliśmy do czynienia z węzłem obligacyjnym dwustronnie zobowiązującym. Strony kontraktu były zarówno wierzycielami jak i dłuznikami. Na tej podstawie mogło gasnąć zobowiązanie poprzez potrącenie przez jedną stronę długu dłużnika z...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZEDAŻ – OBOWIĄZKI STRON

  Kupno-sprzedaż emptio venditio – w drodze mancypacji lub tradycji. Pierwotnie – z ręki do ręki nie rodził zobowiązania; gdy handel się ożywił – kredytowe formy sprzedaży wymogły powstanie zobowiązań początkowo nieformalnych – oparte na zaufaniu fides (np. sprzedaż przyszłych zbiorów). Mogły być...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACTUM DE NON PETENDO

  Pactum de non petendo – była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

  Według prawa cywilnego ius civile przez takie pactum gasło ipso iure tylko prawo do wniesienia powództwa z tytułu...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOŚĆ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZAŃ

  W każdym zobowiązaniu musi występować co najmniej dwa podmioty a mianowicie dłużnik i wierzyciel. Istniały jednak stosunki w których występowała większa ilość osób należących do zobowiązania. Dlatego też w węzłach obligacyjnych możemy mówić jedynie o stronach a nie o osobach gdyż stroną może...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWŁOKA WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA

  ZWŁOKA DŁUZNIKA.

  Zwłoka dłużnika (mora debitoris) było to wymagalne i zaskarżalne świadczenie którego dłużnik nie spełnił po upomnieniu.

  Czyli zwłoka dłużnika miała miejsce wówczas gdy dłużnik z własnej winy nie wykonał zobowiązania, które było już wymagalne.

  ZWŁOKA WIERZYCIELA.

  Zwłoka...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELIKTY PRAWA PRYWATNEGO

  Delicta – prywatne – naruszenie interesów prywatnych, skargi zależały od osób pokrzywdzonych – postępowanie prywatne o wynagrodzenie szkody i grzywnę jako karę prywatną...

  Czyn bezprawny rodził konieczność zapłaty odszkodowania (grzywny) jeśli dał się zaliczyć do określonej liczby deliktów -...

  Ocena /

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 052

  praca w formacie txt

Do góry