awatar

Profil użytkownika Piotsmetvet

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Poznaj siebie, by poznać największe zagrożenie dla trwałości związków małżeńskich i partnerskich.

  Minął wiek XX i rozpoczęliśmy swe uczestnictwo w świecie wieku XXI. Jest to okazja aby zastanowić się jak potoczą się losy ludzi i świata w stuleciu którego jesteśmy uczestnikiem. Na tym tle chcę zwrócić uwagę na ten "segment życia społecznego", jakim jest rodzina w Polsce wraz ze swą podstawową instytucją - małżeństwem. W okresie minionych sześćdziesięciu lat rodziny polskie uległy znacznym, istotnym przeobrażeniom. Przeszły ewolucję od tradycyjnej rodziny patriarchalnej - do rodziny zmodernizowanej, Na skutek oddziaływania wielu czynników takich jak: 1) wydarzenia i przemiany okresu powojennego, zmieniające ustrój społeczny - w tym także ustawy prawne dotyczące małżeństwa i rodziny; 2) przemiany ekonomiczno-społeczne zachodzące w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Polsce szczególnie...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /23.12.2007 Znaków /28 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starość a psychika

  Postawy związane z przygotowaniem się do procesu starzenia się i starości. Nie tylko ciało nasze ulega prawom biomorfozy, lecz i psychika. Podobnie jak starzenie się cielesne jest sumą składowych: fizjologicznej i chorobowej, tak w psychice występują na starość przeobrażenia, w których możemy wyróżnić elementy wynikające z samego upływu czasu oraz towarzyszące im okoliczności, jak również wyraźnie chorobowe. Główna podstawą zmian zachodzących z wiekiem w sferze psychicznej jest ubytek komórek mózgowych i ich zwyrodnienie powodowane starzeniem się mózgu. Proces obumierania tych komórek ma niejednakowe tempo u różnych ludzi, to też u starców w tym samym wieku kora mózgowa może mieć bardzo różna wydolność funkcjonalną. Cały szereg czynników wpływa na szybkość tego starzenia się, i obumierania- najważniejszym z nich jest...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /29.11.2007 Znaków /10 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie potrzeb wg Maslowa w życiu przeciętnego Polaka

  Potrzeby psychologiczne, fizjologiczne i społeczne występują u każdej jednostki ludzkiej i różnią się jedynie w sensie różnic indywidualnych. Ich prawidłowe zaspokajanie jest jedną z podstaw oceny zdrowia i dobrego samopoczucia. Potrzeba, czyli odczuwany przez człowieka brak czegoś i chęć jego zaspokojenia, może stanowić zarówno źródło działania (innymi słowy być motywacją) jak i jego efekt, tym samym pełniąc istotną rolę w jego życiu, szczególnie w odniesieniu do rozwoju człowieka. Hierarchia potrzeb, autorstwa A. H. Maslowa (1954), ukazuje ich współzależności w ramach struktury osobowości. Uznał on, że potrzeby można podzielić na potrzeby niedoboru i wzrostu. Potrzeby niedoboru zaczynają się na najbardziej pierwotnych – fizjologicznych (powietrze, pokarm, woda, sen, prokreacja), które są kategoryczne, choć niekoniecznie...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /10.11.2007 Znaków /13 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i możliwości pedagoga a choroba przewlekła

  Każdy człowiek posiada własne dążenia, pragnienia, cele do których w ciągu życia dąży i które nadają jego życiu sens. Zdarza się jednak, że nie wszyscy mamy możliwość w pełni samodzielnie ten cel osiągnąć. Przyczyną tak dalece utrudniającą, dla niektórych, może być niepełnosprawność fizyczna, psychiczna, czy ciągnąca się choroba. Często z tego rodzaju sytuacjami nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, a co dopiero mówić o radzeniu sobie z wielkimi pragnieniami. Zdrowi przeważnie mają tendencję do wyznaczania sobie często nierealnych celów i podwyższania poziomu swoich aspiracji. Chorzy natomiast w większości przypadków zdają sobie sprawę ze swej choroby i ich plany związane z poczuciem wyzdrowienia wydają się być o wiele skromniejsze. Dlatego właśnie w takich przypadkach, ludziom chorym, niezbędna jest pomoc ludzi z...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /04.11.2007 Znaków /15 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia eksperymentu, eksperyment "Kłamstwo"

  Psychologia społeczna jest nauką empiryczną zajmującą się badaniem wzajemnych Interakcji zachodzących między ludźmi.Tymi samymi zjawiskami zajmuje się także socjologia i antropologia . Psychologia społeczna nie zajmuje się zjawiskami społecznymi w sensie obiektywnym. Stara się przewidzieć zachowanie człowieka , odpowiedzieć na pytanie na pytania o przyczyny agresji , uprzedzeń ,samotności itp. Badacz by odpowiedzieć na pytania i rozwiązać wątpilwości , które stawia nauka , potrzebuje szeregu metod badawczych. Do owych metod badawczych stosowanych w psychologii społecznej zaliczany jest między innymi eksperyment(naturalny , laboratoryjny , w terenie)jak również sondaż ankietowy.Ja zajmę się eksperymentem, gdyż ten temat dotyczy mojej pracy i ta forma badania jest w psychologi społecznej stosowana najczęściej. Ekspeyment umożliwia zbieranie...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /17.10.2007 Znaków /7 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Carla Gustawa Junga

  Analityczna teoria Carla Gustawa Junga psychiatry szwajcarskiego, uznawanego za czołowego przedstawiciela myśli psychologicznej XX wieku, zajmującego się badaniem rozległych i głęboko ukrytych procesów zachodzących z osobowości człowieka. Wg Junga źródłem osobowości są doświadczenia całego gatunku ludzkiego, a „życie jednostki określają zarówno cele, jak i przyczyny” I Struktura osobowości - na całości osobowości lub psychiki wg Junga składają się liczne, lecz współdziałające ze sobą struktury. Podstawowe struktury to: a) ego- świadoma psychika składająca się z uświadomionych spostrzeżeń, wspomnień, myśli i uczuć. Jednostka traktuje je jako centrum własnej świadomości. b) nieświadomość osobowa i jej kompleksy składają się z tych doświadczeń jednostki, które były początkowo świadome, lecz zostały zapomniane lub...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /25.09.2007 Znaków /3 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczny rozwój człowieka dorosłego

  Rozróżniamy trzy fazy życia dorosłego człowieka. W pierwszej i drugiej fazie dorosły człowiek realizuje swój plan życiowy. Okres ten cechuje zwiększony wysiłek, ogólna koncentracja, ukierunkowanie sił oraz dążenie do osiągnięcia celu. Chodzi tu o poznawanie nowych dziedzin, tworzenie, doskonalenie siebie. Występują różne postawy ludzkie – jedni żyją dla innych, inni uważają „ ja jestem celem ostatecznym”. Bywają również przypadki pośrednie. Każdy jednak typ człowieka ma w życiu swoim punkt kulminacyjny – dokonanie czegoś, co uważa za swoje „ opus magnum „ czyli dzieło życia. Okres od ustabilizowania planu życiowego do osiągnięcia szczytu jego realizacji przyjmuje się jako drugą fazę dojrzałości człowieka – okres progresywnej ekspansji dzieła życiowego u szczytu. W okresie tym występuje nastawienie przyszłościowe...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /22.09.2007 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja psychologiczna. Zachowanie w czasie spaceru.

  Obserwacja, którą przeprowadziłam jest całościowa, ciągła-trwała 35 minut, indywidualna, dorywcza i bierna. Przedmiotem obserwcji jest zachowanie młodego męzczyzny w trakcie spaceru po parku. Jest niedzielne południe, słoneczne, pogodne, odpowiednia pora na przedobiedni spacer. Podmiotem mojej obserwacji jest mniej więcej chłopak w moim wieku. Wybrałam go ze względu na żwawy krok i sympatyczny wyraz twarzy. Mężczyzna chodzi dość szybkim tępem, stawiając duże kroki.Na uszach ma słuchawki. Kiwa głową. Idzie spokojnie alejkami kopiąc szare i brzydkie już liście. Podchodzi do Świątyni Sybilli i przygląda się przenikliwym wzrokiem dwum kamiennym lwom. Wyciąga coś z torby przepasanej pzrez ramię do której przyczepiony ma bazik z flagą Wielkiej Brytanii oraz bilet z odprawy na lotnisku. Jest to aparat fotograficzny. Robi zdjęcia kolejno dwum...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /09.09.2007 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwice

  Psychopatologia nerwic Rodzaje nerwic. Rozpoznanie objawów nerwicowych nie jest sprawą trudną: niepokój i napięcie psychiczne, które jakby promieniują z chorego i udzielają się otoczeniu oraz typowe skargi pozwalają od razu określić danego człowieka jako ‘’nerwicowego’’. Wyróżnia się 5 typów nerwic: Nerwica neurasteniczna- Slowo neurastenia znaczy dosłownie ‘’słabość nerwów’’(gr.asthenos = słaby)). Osłabienie i drażliwość są w nerwicy głównymi objawami. Osłabienie idzie zwykle w parze z nadmierną pobudliwością. Gdy w nerwicy neurastenicznej dominuje osłabienie, mówi się o jej formie hipostenicznej, a gdy drażliwość- o formie hiperstenicznej. Osłabienie ma zazwyczaj charakter stałego uczucia zmęczenia i zwiększonej męczliwości ,zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Postawa chorego, jego ruchy, wyraz twarzy...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /16.08.2007 Znaków /22 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stres-mechanizmy stresu, przyczyny,zapobieganie

  Mechanizm stresu, jego pozytywne i negatywne skutki, przyczyny stresu. Sposoby zapobiegania nadmiernym stresorom i radzenia sobie ze stresem. Termin "stres" przetransportował z fizyki Hans Selye, gdzie określa się nim różnego typu napięcia, naciski lub siły, które działają na system. U pacjentów cierpiących z powodu różnych niedomagać somatycznych występuje wiele wspólnych symptomów, takich jak utrata apetytu, osłabienie mięsni, podwyższone ciśnienie krwi oraz utrata motywacji do osiągnięć. Saley symptomy te nazwał syndromem choroby i na tej podstawie stwierdził, że "stres jest niespecyficzną reakcją organizmu na wszelkie niedomagania" (Selye, Rosenfeld 1992). Profesor Tomasz Kocowski podaje taką definicję stresu: "Stres (ang. Stress) - zespół powiązanych procesów w organizmie i systemie nerwowym, stanowiących ogólną reakcję osobnika na...

  Ocena /

  Autor /Piotsmetvet Dodano /13.08.2007 Znaków /20 188

  praca w formacie txt

Do góry