awatar

Profil użytkownika pinezka

Data rejestracji2 czerwca 2014 Ostatnio online9 czerwca 2014, 15:21

Statystyki

207 prac, w tym:

 • 207tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /207 prac/

 • Ocena brak

  Niedokrwistość normocytowa — niedokrwistość hemolityczna

  Warunkiem zachowania właściwej struktury i funkcji krwinek czerwonych, a tym samym utrzymania ich zaprogramowanej długości życia, jest prawidłowy przebieg procesów metabolicznych. W momencie wystąpienia nieprawidłowości w metabolizmie krwinek lub uszkodzenia struktury błony komórkowej czas przeżycia...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /14 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu moczowego

  Do podstawowych procesów fizjologicznych człowieka, których prawidłowy przebieg jest nieodzowny dla zachowania życia, należy wytwarzanie moczu oraz jego wydalanie z ustroju. Proces ten jest możliwy dzięki układowi moczowemu, który tworzą nerki oraz drogi moczowe. Drogi moczowe, które odprowadzają mocz na...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /10 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekła niewydolność nerek (PNN)

  Przewlekła niewydolność nerek (PNN) jest wieloobjawowym zespołem chorobowym, rozwijającym się w następstwie postępującego niszczenia miąższu nerkowego przez toczące się w nim przewlekłe procesy patologiczne. Powodują one progresywne zmniejszenie filtracji kłębusz-kowej (GFR) poniżej wartości...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica moczowa

  Kamica moczowa może dotyczyć każdego odcinka dróg moczowych i jest częstą przyczyną gwałtownych dolegliwości bólowych (kołka nerkowa), krwawień, zakażeń i uropatii zaporowej. Około 90% kamieni zbudowanych jest z soli wapnia, głównie szczawianów, 5% tworzą kamienie z kwasu moczowego, 2% składa się z...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia układu moczowego

  Zakażenia układu moczowego należą do częstych jego schorzeń, szczególnie u kobiet. W patogenezie zakażeń istotne są drogi, jakimi drobnoustroje mogą dostać się do układu moczowego. Drogi te mogą być zależne od przepływu krwi, chłonki lub moczu. Klinicznie zakażenia dzieli się na zakażenia...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patofizjologiczne zmiany w zespole metabolicznym

  Przemiana materii i energii (metabolizm, z gr. metabole — przemieniać) jest głównym przejawem życia. Na całokształt przemian metabolicznych ustroju składają się dwa przeciwstawne procesy syntezy (anabolizm) i rozpadu (katabolizm). Oba typy reakcji zachodzą w sposób uporządkowany, w określonej...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /8 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjątki od zakazu rozwiązania i wypowiedzenia umowy

  Kodeks pracy dopuszcza tylko dwie sytuacje, w których dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży. Możliwe jest jedynie (po spełnieniu określonych warunków) rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży, za wypowiedzeniem, z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop wychowawczy

  Urlop wychowawczy jest również ściśle związany ze stosunkiem pracy i należy się osobie zatrudnionej. Celem udzielenia urlopu jest umożliwienie pracownicy lub pracownikowi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (opiekę mogą sprawować rodzice lub opiekunowie). Nie jest więc dopuszczalne wykorzystywanie...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kobiety karmiące dziecko

  Pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub nawet wychowawczego, jeżeli np. wykorzystała go w pewnej części, ma prawo wystąpienia do pracodawcy o zapewnienie jej w czasie pracy przeraz na karmienie dziecka, pod warunkiem że rzeczywiście karmi dziecko piersią.

  W takim przypadku przysługują jej...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położna w systemie opieki zdrowotnej nad kobietą ciężarną

  Położna zajmuje kluczową pozycję w polskim systemie opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia dobrobytu obywatelek-pacjentek efektywna i szeroko dostępna położnicza opieka zdrowotna powinna być jednym z najważniejszych obszarów aktywności władzy publicznej. Państwo powinno tak zorganizować proces udzielania...

  Ocena /

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /7 406

  praca w formacie txt

Do góry