awatar

Profil użytkownika Pia

Data rejestracji26 września 2012 Ostatnio online27 września 2012, 3:40

Statystyki

91 prac, w tym:

 • 91tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /91 prac/

 • Ocena brak

  FILOCHOWSKI ROCH ks.

  ur. 16 VIII 1838 w Choromanachk. Ostrołęki, zm. 21 VIII 1896 w Piskach k. Ostrołę k i , biograf, popularyzator teologii.

  W 1858 wstąpił do seminarium duch. w Pułtusku, skąd1860 skierowano go do Akademii Duch. w Warszawie; 1861przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniu 1864 stopnia kandydatateologii...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPONI

  Nazwa n a d a n a —» bezpopowcom, szczególnie—> fiedosiejewcom z okolic Pskowa i Nowogrodu Wielkiego,którzy osiedlili się na terenach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,Motdawii i Bukowiny.

  Większe grupy f. pojawiły się po 1 7 7 0 i 1 8 1 5 w regioniesuwalsko-sejneńskim, po 1 8 3 0 w augustowskim oraz na...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ AUGUSTYN OP

  ur. 1700, zm. 6 VIII1751 w Podkamieniu (na Wołyniu), teolog.

  Śluby zak. złożył 1723 w Podkamieniu; po studiachfiloz.-teol. przyjął święcenia kapł.; 1729 uzyskał stopieńlektora sztuk wyzwolonych i teologii w studium gen. weLwowie; 1730-35 wykładał filozofię i teologię oraz byłwychowawcą nowicjuszy...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ JAKUB SJ

  ur. 1678 na Rusi Czerwonej,zm. 29 IX 1720 we Lwowie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił1700 w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1708; od 1711 byłwe Lwowie kaznodzieją przy kościele Jezuitów, a 1720 wbazylice archikatedralnej ; zmart posługując chorym w czasie epidemii.

  Pośmiertnie wydano jego Kazania na...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ STANISŁAW JAN

  ur. ok. 1690, zm.2 VII 1760 w Krakowie, teolog.

  Po uzyskaniu 1713 stopnia magistra sztuk wyzwolonychna UJ był nauczycielem Akademii Lubrańskiego w Poznaniu,a nast. prof, astronomii i matematyki na UJ w Krakowie;1721 wszedł do Kolegium Mniejszego, a 1722 do Większego;1730 uzyskał doktorat z teologii i zosta...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ WACŁAW JÓZEF ks.

  ur. 12 XII 1913 wD e t r o i t , zm. 20 X 1967 w Orchard Lake, r e d a k t o r , działaczpolonijny.

  Po studiach filoz. 1931-35 w Kolegium NMP i teol. 1935-39w seminarium duch. w Orchard Lake, przyjął święceniakapł. w Detroit; 1939-40 studiował slawistykę na uniw.Columbia w Nowym Jorku; wróciwszy do Orchard...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWSKI HIERONIM

  zm. przed 1574, działaczróżnowierczy.

  Był synem burgrabiego krak.; brał udziałw synodach kalwińskich i zabiegał (od 1555) o unię z —»braćmi czeskimi; 1558 wraz z S. Sarnickim reprezentowałwspółwyznawców na zjeździe braci czes. w Lipniku n. Bečva(Morawy), na którym Czesi nie przyjęli...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPPI

  Gr. Filippoi. łac. Philippi, staroż. miasto w Macedonii,obecnie w Grecji; pierwotnie zwało się Krenides,a nazwę F. otrzymało 356 prz.Chr. po zdobyciu przez FilipaI I , króla Macedonii.

  W czasie II podróży mis. Pawła Apostoła 50-52 powstaław F., pierwsza w Europie, gmina chrzęść. (Dz...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPPI GIOVANNI BATTISTA OFMCap

  Imię zak.Klemens, ur. 7 IX 1865 w T e r z o r i o k. Genui, zm. 13 XII 1946w Rzymie, misjolog.

  Do zakonu wstąpił 1881 i po studiach filoz.-teol. przyjął1888 święcenia k a p ł . ; wysłany 1891 na misje do Urugwajui Argentyny, wrócił 1893 do Rzymu, gdzie 1894-1926 byłgen. sekretarzem misji, 1914-32...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPSKI RUDOLF ks.

  ur, 17 IV 1869 w Kielcach, zm.27 VII 1932 w Ciechocinku. Studiował teologię 1888-91 wseminarium duch. we Włocławku i 1891-95 w AkademiiDuch. w Petersburgu; 1895 przyjął święcenia kapł.; 1895-97studiował na uniw. we Fryburgu Szwajc., Rzymie, Innsbrucku;

  1897-98 był r e k t o r em kościoła w...

  Ocena /

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt

Do góry