awatar

Profil użytkownika Pharmf214

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

66 prac, w tym:

 • 66tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /66 prac/

 • Ocena brak

  Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze II rok studiów stacjonarnych ekonomii Mikroekonomia Bartłomiej Derski RAPORT POLSKI RYNEK PRZESYŁEK POCZTOWYCH W ZASTRZEŻONYM OBSZARZE DO 50 GRAM Praca napisana pod kierunkiem Dr Magdaleny Rękas Wrocław 2007 Spis treści WSTĘP 2 Definicja 2 Wprowadzenie 2 CHARAKTERYSTYKA RYNKU 3 Ogólna charakterystyka rynku europejskiego 3 Ogólna charakterystyka rynku polskiego 3 Forma konkurencji na rynku 3 Realizacja modelu monopolu pełnego 4 Perspektywy przełamania monopolu 5 KONKURENCJA CENOWA 6 Możliwości konkurowania ceną 6 KONKURENCJA POZACENOWA 6 Reklama Poczty Polskiej 6 Reklama operatorów prywatnych 6 Nazwa 6 Jakość i szybkość doręczania przesyłek 7 Usługi dodatkowe 7 Programy lojalnościowe 8 Konkurencja przez lokalizację ? Poczta...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /11.12.2007 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo biznesu- wykłady

  Bezpieczeństwo Biznesu 4 działy: wywiad gospodarczy, kontrwywiad gospodarczy, ochrona lojalności pracowników, ochrona mienia i osób. Podstawowe pojęcia: Bezpieczeństwo to pewien stan dotyczący osób lub organizacji. Dotyczy następujących dziedzin życia: militaria, ekonomia, ekologia, polityka i kultura. W ekonomii bezpieczeństwo określić można jako zdolność Państwa do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa narodowego poprzez ochronę produkcji, handlu i usług. Firma może działać bezpiecznie jeśli spełnione są 3 warunki: 1. Znane są informacje o zamiarach i bieżącej działalności firm konkurencyjnych, zwłaszcza znane są informacje o działaniach podejmowanych przeciwko naszej firmie. 2. Personel naszej firmy jest wobec niej lojalny, w szczególności wykluczone są przypadki ujawnienia na zewnątrz informacji tajnych, nie dochodzi do kradzieży...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /23.11.2007 Znaków /3 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewa decyzyjne i macierz wypłat

  SPIS TREŚCI 1.Istota pojęcia str. 3 1.1. Drzewo decyzyjne str.3 1.2. Macierz wypłat str.3 1.3. Etapy analizy str. 4 2.Budowa drzewa na przykładzie str.4 3. Przykład drzewa decyzyjnego str.7 4.Przykład macierzy wypłat str.9 5. Wnioski str.13 5.1. Zalety drzewa decyzyjnego str.13 6. Bibliografia str.14 1.Istota pojęcia 1.1.Drzewo decyzyjne Poszerzają macierz wypłat o kolejność decyzji, Pozwalają rozważyć ciąg alternatywnych wariantów decyzyjnych. Nadają się one jednak najlepiej wtedy, gdy trzeba kolejno podjąć szereg różnych decyzji i kiedy procesy są skomplikowane. Drzewo decyzyjne (diagramy, dendryty) to metoda prezentacji czynników umożliwiających rozwiązanie problemu oraz podjęcie właściwej decyzji. Podejmowanie decyzji to wybranie alternatyw: -albo zrobimy X lub nie zrobimy Y; -albo zrobimy X lub zrobimy Y; Analiza procesu decyzyjnego za pomocą...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /08.11.2007 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Style kierowania i umiejętności menedżerskie.

  Style kierowania to sposoby i metody, jakimi posługują się przełożeni w stosunku do podwładnych, chcąc ich nakłonić do pożądanych zachowań. Styl kierowania przejawia się w różnych instrumentach kierowania, do których zalicza się: · środki i metody organizacji formalnej (przepisy, procedury, oceny kadrowe, system wynagrodzeń) · środki i metody psychologiczne (socjogramy, techniki negocjacji, treningi grupowe) W literaturze wyodrębniono trzy podstawowe typy zachowań kierowniczych: - kierownik autokrata - kierownik demokrata - kierownik liberał Kierownik autokrata wyznacza cele i kieruje aktywnością grupy, opierając się głównie na przymusie oraz na bezwzględnym podziale na kierujących i kierowanych. Przy ocenie podwładnych nie podaje kryteriów, na podstawie, których dokonuje ich oceny. Styl taki nie zachęca podwładnych do przejawiania...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /21.09.2007 Znaków /5 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim stopniu prognozy gospodarcze są wróżeniem z fusów

  polska - Artykuły - Polska Autor Henryk S.Tuszyński Prognozowanie rozwoju sytuacji w każdej dziedzinie jest trudne i ryzykowne. Wymaga zaawansowanej wiedzy, sporego doświadczenia i sprawnie działającej wyobraźni. Niekiedy można jednak odnieść wrażenie, że niektórzy eksperci prognozujący rozwój gospodarczy naszego kraju nie spełniają tych kryteriów i w pierwszej kolejności liczą na słabą pamięć czytelników gazet, słuchaczy radia, widzów TV. Co można powiedzieć o nich i o ich przepowiedniach, jeśli wkrótce okazują się one już w sporym stopniu nieaktualne, a liczne przykłady (chociażby z ostatniego roku) pokazują, że przepowiadając dalszy rozwój sytuacji gospodarczej w skali makro nie zwracają oni uwagi na to, co powiedzieli wcześniej i często bez zmrużenia oka zaprzeczają własnym wypowiedziom sprzed kilku tygodni, a niekiedy nawet...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /09.09.2007 Znaków /10 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie cen w punkcie sprzedaży detalicznej

  Kształtowanie cen w punktach sprzedaży detalicznej powinno zapewnić im osiągnięcie zysku i jednocześnie utrzymanie dotychczasowego lub zwiększenie udziału przedsiębiorstw handlowego w rynku. Ustalanie cen jest trudnym zadaniem, ponieważ nie ma jednej skutecznej recepty którą można by było ustalać ceny w różnych sytuacjach. Aby osiągnąć zysk, nie należy koniecznie zwiększać cenę. Zysk zależy w prawdzie od wysokości marży, ale także od wielkości sprzedaży, rotacji towarów i kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności. Marża która jest źródłem zysku zależy nie tylko od ceny, jaką uda się uzyskać od kupującego, ale także od ceny, po której dokonano zakupu. Osiągnięcie zysku jest konsekwencją wielu różnych czynników, do których zalicza się także cenę. Udana transakcja to taka, gdy zarówno kupujący, jak i...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /12.08.2007 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt badań marketingowych mających na celu określenie jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania

  Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zakres badań 3. Metoda doboru próby, jej wielkość i charakterystyka 4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań 5. Ankieta 1.Wprowadzenie Celem tego badania jest przeprowadzenie badania marketingowego mającego odpowiedzieć na pytanie: jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania. Jakie są ich oczekiwania i w jakim kierunku należy poszukiwać dalszych dróg rozwoju. Hipotezy do zweryfikowania Głównymi kryteriami klientów przy wyborze proszku do prania są: ? Świadomość społeczna spowodowana intensywną kampanią reklamową ? Skuteczność prania, ? Cena proszku, ? Rodzaj pakowania, ? Przyzwyczajenie do konkretnej marki proszku, ? Wydajność proszku, ? Dodatki w postaci: o substancji zmiękczających wodę, o substancji zachowujących kolory, o substancji dbających o...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /03.07.2007 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne podstawy analizy finansowej

  Rozdział I Teoretyczne podstawy analizy finansowej 1.1. Istota i cel analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem W najszerszym ujęciu finanse to zjawiska finansowe, których „tworzywem” jest pieniądz. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa można traktować jako składową część szerzej pojmowanych finansów przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa to „opis i analiza mechanizmu finansowego przedsiębiorstwa, zarządzanie zaś to sfera decyzji – tak bieżących, jak i rozwojowych podejmowanych przy użyciu odpowiednich, sformalizowanych narzędzi”. Analiza jest pojęciem wieloznacznym. Ma ona bardzo szerokie zastosowanie, posługuje się nią wiele dziedzin nauki, co sprawia iż w pojęciu tym mieści się system różnorodnych metod badania naukowego. Zadaniem analizy jest rozłożenie danej całości na elementy i oddzielne przebadanie każdego...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /01.07.2007 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Buisnes plan

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Biznes plan KAWIARENKI INTERNETOWEJ „Amber” Rachunkowość i finanse 313 Izabela ... I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 1.1. Przedmiot działalności (Streszczenie) Kawiarenka internetowa „Amber” prowadzić będzie działalność usługową. Nasza oferta zawierać będzie obsługę klientów, którzy w czasie otwarcia kawiarenki mają możliwość przeglądania zasobów internetowych, wyszukiwania niezbędnych informacji oraz rozrywkę i uczestnictwo w kanałach dyskusyjnych. Klienci będą mogli również korzystać z drukarki, skanera, a także mają możliwość nagrania na płytę CD pobranych z internetu plików. 1.2. Forma organizacyjno – prawna. Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga wiele wysiłku i dużo pracy wiedząc o...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /28.06.2007 Znaków /37 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet państwa

  Budżet państwa W państwie bardzo duże znaczenie ma budżet oraz oparta na nim gospodarka budżetowa. Budżet jest podstawowym planem finansowym państwa (jednostek samorządu terytorialnego), który ma dyrektywny charakter. Uchwalony jest w specjalnym trybie na określony czas. Z jednej strony zawiera wielkości i tytuły bezzwrotnych dochodów państwa, które przewidziane są na okres budżetowy. Z drugiej strony zaś wielkości i tytuły bezzwrotnych wydatków na cele publiczne realizowane przez państwo. Budżet określa źródła pokrycia zadań rzeczowych, które mogą być szczegółowo zaprogramowane w innych tzw. planach rzeczowych. W państwach, które zrezygnowały z uchwalenia centralnych planów rzeczowych, budżety nabierają charakteru finansowo-rzeczowego po stronie wydatkowej. Sytuacja ta jest możliwa dzięki tzw. dyrektywności budżetu po stronie...

  Ocena /

  Autor /Pharmf214 Dodano /19.06.2007 Znaków /2 747

  praca w formacie txt

Do góry