awatar

Profil użytkownika Paige

Data rejestracji15 kwietnia 2011 Ostatnio online15 kwietnia 2011, 15:37

Statystyki

53 prac, w tym:

 • 53tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /53 prac/

 • Ocena brak

  MIKROEKONOMIA I MAKROEKONOMIA

   

  Do lat 30- tych XX w. wśród ekonomistów panowało powszechne przekonanie, że prawa ekonomiczne, określające zachowanie się gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa czy też całego kraju są identyczne. Po raz pierwszy Polak Kalecki i Anglik Keynes pokazali, że wcale tak być nie musi. Np. zwiększanie...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia normatywna i pozytywna

   

  We współczesnej ekonomii wyróżnia się dwa podejścia do procesu analizy: opisowy ( pozytywny) oraz wartościujący ( normatywny).

  Ekonomia normatywna oznacza wartościowanie zaobserwowanych zależności ekonomicznych, ich interpretację i oceny. Chodzi tu o ustalenie norm, zasad, którym powinny odpowiadać...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE EKONOMII

   

  Dostarczając wiedzy o otaczających nas zjawiskach i procesach i wskazując drogi rozwiązywania zaistniałych problemów, ekonomia pełni szereg funkcji.

  Celem ekonomii jest uzyskanie prawdziwej wiedzy, czyli wiedzy zgodnej z rzeczywistością, która znajduje również zastosowanie praktyczne. Pojawia się...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzula ceteris paribus

   

  Teorie ekonomiczne operują pewnymi założeniami upraszczającymi rzeczywistość. Niezwykła złożoność rzeczywistości gospodarczej sprawia bowiem, że badając zachodzące w niej zjawiska musimy uciekać się do znacznych uproszczeń. Opisanie rzeczywistości gospodarczej i stworzenie jej syntetycznego...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /4 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA JAKO NAUKA

   

  Przedstawionych powyżej wywodów wynika że przedmiotem zainteresowania ekonomii są stale powtarzające się procesy produkcji podziału wymiany i konsumpcji oraz rządzące nimi prawa .

  Nauka jest zbiorem usystematyzowanej wiedzy z różnych dziedzin, którą można studiować i badać w celu odkrywania i...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowości i prawa ekonomiczne

  Wiadomo, że w otaczającym człowieka świecie działają określone prawidłowości. Ludzie poznają ich charakter i na tej podstawie formułują prawa nauki. Część tych prawidłowości, a mianowicie te które dotyczą procesów gospodarczych działaj, są przedmiotem badań ekonomii.

  Jak już wspomnieliśmy...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /12 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja bieżąca a konsumpcja przyszła

   

  W analizowanym na początku rozdziału przykładzie nasz chłop zużył 2 q zboża z, 10 q jakie mu pozostały po podziale. Resztę, czyli 8 q przeznaczył na konsumpcję, z czego 5 q zużył bezpośredni np. do wypieku chleba, czy sporządzenia innych potraw mącznych. Natomiast 3 q zboża wymienił z innymi...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zużycie produkcyjne i konsumpcyjne

  Wytwarzane przez społeczeństwo dobra i usługi trafić mogą jako środki produkcji ponownie do sfery produkcji, gdzie służąc do wytwarzania innych dóbr podlegają w całości lub częściowemu zużyciu. Proces ten możemy nazwać zużyciem produkcyjnym. Pozostała, znacznie większa część wytwarzanych...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana

   

  Wymiana, jest to dobrowolne przekazywanie przez właściciela dobra lub usługi, w zamian za inne dobra lub usługi. Dobrowolność jest podstawową cechą procesów wymiany. Innym ważnym aspektem jest jej forma. Może się ona odbywać w postaci towar za towar (barterowej). Społeczeństwo może jednak...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział społeczeństwa

   

  Każde społeczeństwo dzieli w jakiś sposób wytworzoną przez siebie produkcję pomiędzy swoich członków W naszym przykładzie rodzina wytworzyła 20 q zboża, ale tylko połowę wytworzonej produkcji, czyli 10 q mogła zatrzymać do własnej dyspozycji, na zaspokojenie własnych potrzeb. Z drugiej połowy 8...

  Ocena /

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt

Do góry