awatar

Profil użytkownika Osad

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest kras?

  Typowy, poszarpany krajo­braz wapiennych masywów nazywany jest krasem (nazwa pochodzi od płaskowyżu Kras w Słowenii). Charakter krasowego krajobrazu zależy w dużej mierze od rodzaju uszczelinienia wapieni. Na przy­kład w stromych klifach można odnaleźć wzór pio­nowych szczelin (strome ściany klifów...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje wapieni?

  Kreda: Jedna z najczystszych odmian wa­pienia. Utworzona z pozostałości mikros­kopijnych organizmów roślinnych i zwie­rzęcych. Wapień rafowy: Wapień zbudowany ze szkieletów morskich organizmów, głów­nie korali, mszywiołów, gąbek i niektórych glonów. Dolomit: Wapień zawierający...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są jaskinie krasowe?

  W skałach wapiennych powstają najdłuższe i naj­bardziej rozgałęzione systemy jaskiń. Wody pod­ziemne wytrwale drążą szczeliny, powiększają je i zamieniają w pionowe kominy, poziome koryta­rze i obszerne groty. Kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, jaskinie są zalane wodą. Wraz z opadaniem...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest krajobraz krasowy?

  Podziemny system jaskiń często nie wywiera żad­nego wpływu na topografię znajdujących się nad nimi terenów. Zdarza się jednak, że sklepienia pod­ziemnych jaskiń i korytarzy zapadają się, w wyni­ku czego powstają charakterystyczne zagłębienia zwane lejami krasowymi lub, w przypadku więk­szych...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /4 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są skały wapienne?

  Od rodzaju skał jakie tworzą skorupę ziemską, zależy otaczający nas krajobraz. Spośród wszystkich skał, wapienie, pod wpływem erozji, potrafią stworzyć najpięk­niejszą i najciekawszą scenerię. Skały wapienne, do których należą min. kreda i marmur (przeobrażony pod wpływem wyso­kiej...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak chronić zasoby wodne?

  Woda podziemna jest niezwykle istotna dla roz­woju rolnictwa i przemysłu. Wykorzystuje sieją również w gospodarstwach domowych. Na przy­kład w USA 20% zużywanej przez cały kraj wody pochodzi z zasobów wody podziemnej. Niestety w wielu rejonach, np. w znanej z rozwiniętego rol­nictwa Kalifornii oraz w...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy jakość wody?

  Problemem jest nie tylko ilość wody, ale również jej jakość. Szczególnie istotna dla jakości jest ilość rozpuszczonych w wodzie podziemnej substancji stałych. Na obszarach zbudowanych za skał wa­piennych woda zawiera duże ilości węglanu wap­nia, głównego składnika skał wapiennych. Widać to...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są gorące źródła?

  Woda w niektórych źródłach, zwłaszcza na obsza­rach wulkanicznych, gdzie magma (stopiona pod wpływem wysokiej temperatury skała), znajduje się blisko powierzchni, jest ciepła, a czasem nawet wrząca. Źródła, w których woda jest cieplejsza, niż średnia roczna temperatura powietrza danego ob­szaru...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są gejzery?

  Gejzery to odmiana gorących źródeł, które w dość regularnych odstępach czasu wyrzucają w po­wietrze potężne słupy wrzącej wody i pary wod­nej. Określenie gejzer pochodzi od islandzkiego słowa geysir, oznaczającego wytrysk. To wspa­niałe zjawisko można podziwiać jedynie w trzech miejscach na...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są źródła?

  W miejscach, gdzie warstwa wodonośna i znajdu­jące się pod nią nieprzepuszczalne warstwy skal­ne wychodzą na powierzchnię, np. u podnóża wzniesień, woda wypływa na powierzchnię w pos­taci źródeł, z których formować się mogą strumie­nie i rzeki. Źródła występują również w miejscach...

  Ocena /

  Autor /Osad Dodano /31.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt

Do góry