awatar

Profil użytkownika Oleg

Data rejestracji10 lipca 2012 Ostatnio online12 lipca 2012, 2:29

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  BÓG - W DZIEJACH TEOLOGII

  Przedstawianie B. uzależnionejest od przyjętej i zrozumiałej dla współcz. odbiorcy nomenklaturypojęciowej (-> akomodacja IV); obejmuje problematykętajemnicy B. jedynego w — Trójcy Świętej.

  A. HISTORIA

  1. W s t a r o ż y t n o ś c i — chrzęść, naukęobjawioną o B. konfrontowano z nauką panujących...

  Ocena /

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /61 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

  B. jako stwórcabędący punktem wyjścia całej rzeczywistości i jako jej celbędący punktem dojścia stanowi centrum wszystkich zagadnieńteol. ; ponieważ związany jest z wszelkimi zagadnieniami egzystencjalnymiczłowieka i szczegółowymi problemami rei., trudnoprzeprowadzić ich adekwatną systematyzację...

  Ocena /

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /61 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Podobnie jak w literaturzeeur. wizja B. uzależniona była od upowszechnionegow różnych epokach kulturowych modelu B.; przedstawiano gozgodnie z wpływem ówczesnych rei. i filoz. prądów ideowych,a także hist, uwarunkowań lokalnych.

  1. Średniowiecze — Na ukształtowanie się pojęcia B.w tym okresie...

  Ocena /

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /61 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA IDEI BOGA

  Idea B. stanowi element wiedzy osobistej człowieka;przyswajana bywa najczęściej w wyniku -> socjalizacji, główniedzięki istnieniu wyrażeń językowych; modyfikuje się natomiastna podstawie własnych czynności poznawczych oraz doświadczeńemocjonalnych, związanych zwł. ze strukturą życia...

  Ocena /

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /22 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  W zależnościod czasu powstania poszczególnych religii oraz uwarunkowańkulturowych i hist., w jakich się kształtowały, wiara wistnienie i działanie B., zw. Istotą Najwyższą, wykazywała typowądla tych religii odrębność.

  1. W religiach ludów pierwotnych —

  ° Pojęcie —U wielu ludów pierwotnych brak...

  Ocena /

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /61 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W STARYM TESTAMENCIE

  Jakkolwiek ogólnymtematem Biblii jest dialog B. z człowiekiem, ST nie zawiera w żadnejz ksiąg zwartego wykładu teol. o istocie B. lub jego przymiotach;stwierdza tylko, że B. jest obecny i działa we wszechświecie,otaczając opieką ziemię i człowieka.

  A. HISTORIOZBAWCZE UJECIE BOGA — To, co Biblia mówio...

  Ocena /

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /34 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W NOWYM TESTAMENCIE

  Obraz B. z hist, objawieniaST, wzbogacony treścią pochodzącą z objawienia przezwcielenie, zawartą w przepowiadaniu Jezusa Chrystusa i apostołów,został przedstawiony w zależności od głównych ideiteol. poszczególnych autorów ksiąg NT, Mateusza Apostoła,Marka i Łukasza Ewangelistów (A), Pawła Apostoła...

  Ocena /

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /38 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W FILOZOFII

  B. jest realnym, jedynym, osobowym,transcendentnym wobec świata — Absolutem, w pełni doskonałymstwórcą i ostatecznym celem świata (przyczyną sprawczą,wzorczą i celową), a ponadto ingeruje w bieg rzeczywistości całegokosmosu ( — Opatrzność Boża) ; transcenduje wszelką rzeczywistość,ale jednocześnie...

  Ocena /

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /62 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG

  (staroind. bhaga, staro-cerkiewno-stow. bogb bogactwo,szczęście albo pan udzielający bogactwa, szczęścia), Ponadziemskaistota osobowa lub personifikowana, będąca racją egzystencjicałej rzeczywistości kosmicznej, a przede wszystkim celemżycia — człowieka (III C); niemal we wszystkich religiachstanowi...

  Ocena /

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /12 148

  praca w formacie txt

Do góry