awatar

Profil użytkownika Oktawian

Data rejestracji16 września 2011 Ostatnio online16 września 2011, 5:04

Statystyki

45 prac, w tym:

 • 45tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /45 prac/

 • Ocena brak

  Źródła i przejawy marginalizacji społecznej

  Marginalizacja społeczna – jest to sytuacja w której człowiek nie uczestniczy w podstawowych instytucjach określonego porządku społecznego. Nie uczestniczy w życiu kulturalnym, nie uczestniczy w życiu politycznym, pozbawiony jest stałej opieki zdrowotnej. Marginalizacja jest następstwem procesów...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne przesłanki i rodzaje zjawisk patologicznych

  Dewiacje – odchylenia, zachowania niezgodne z normami obowiązującymi w danym społeczeństwie, są stopniowalne, mogą występować w formie w mniej lub bardziej łagodnej, mogą dotyczyć całokształtu życia

  Datologia – coś więcej niż dewiacja, obszar jest zmienny w czasie i przestrzeni np. kradzież...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i rodzaje makrokonfliktów społecznych

  Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje makrokonfliktów:

  ekonomiczne: leży tu sprzeczność interesów materialnych, dążenie do osiągnięcia dóbr, które istnieją w ograniczonym zakresie. Podstawową formą jest tzw. konflikt przemysłowy który rozgrywa się między pracownikami i głównie dotyczy spraw...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje konfliktu społecznego

  Konflikt społeczny – to proces społeczny zachodzący miedzy jednostkami, lub grupami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, bądź celów, bądź poglądów, obowiązków – powodujący powstanie wrogości między nimi. Jest to interakcja w której to każda ze stron usiłuje narzucić przeciwnikowi pewien stan...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces formowania się świadomości narodowej

  Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest długowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwijać się świadomość narodowa. Nie ma narodu bez świadomości narodowej. Rozwój świadomości powstaje pod wpływem elit...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje grup etnicznych

  Grupa etniczna – zbiorowość najczęściej zamieszkująca wspólne terytorium, postrzegana zarówno przez siebie jak i innych, jako różna od innych.

  Związek rodowy (klan) – to taka zbiorowość u podstaw której leżą cechy biologiczne. Oparta na więziach krwi, ale nie rodzina, i związana wspólną kulturą...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, rodzaje i czynniki ruchliwości społecznej

  Ruchliwość społeczna- to zmiana pozycji społecznej w tej samej lub też zmiana polegająca na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji – zmieniać pozycję mogą jednostki i grupy społeczne

  Ruchliwość pionowa – (wertykalna) – to zmiana pozycji w układzie hierarchicznym...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i główne interpretacje struktury klasowo – warstwowej

  Charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem. Wyróżniamy dwie zasadnicze sposobu interpretacji podziału społecznego :

  teorie klas społecznych

  teorie stratyfikacji

  Ad. 1 Podstawowa kategoria: klasa społeczna

  Ad. 2 Podstawowa kategoria: warstwa społeczna

  Wg Marksa o podziale decyduje...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia zawodów i jej społeczne korelaty

  Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zawodu. Proces profesjonalizacji pracy

  Zawód – to spójny i wyodrębniony system trwale wykonywanych czynności skierowanych na tworzenie dóbr i usług, które są wykorzystywane przez inne osoby i dających podstawę utrzymania. Do wykonywania zawodu są potrzebne kwalifikacje.

  Nie będzie zawodem praca gospodyni domowej, bo nie ma zysku z pracy...

  Ocena /

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt

Do góry