awatar

Profil użytkownika Oktawia

Data rejestracji16 kwietnia 2013 Ostatnio online19 kwietnia 2013, 15:19

Statystyki

188 prac, w tym:

 • 188tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /188 prac/

 • Ocena brak

  Kościół perski

  Pod panowaniem perskim rozwinął się Kościół nestoriański. Zrodził się on w cesarstwie bizantyjskim, zopozycji szkoły w Edessie do uchwał soboru efeskiego oraz na skutek odrzucenia unii z 433 roku przezczęść biskupów patriarchatu antiocheńskiego, którzy uszli do Persji przed represjami cesarskimi...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE - NAWRACANIE CELTÓW I GERMANÓW

  Misje prowadził Kościół w różnym stopniu, mniej intensywnie na Wschodzie, zwłaszcza w porównaniu zmonofizytami i nestorianami, więcej na Zachodzie.

  Objął nimi w mniejszym stopniu ludy poza granicamicesarstwa rzymskiego, w większym zaś plemiona pogańskie, które w okresie wędrówek ludów wtargnęływ...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje Kościoła wschodniego

  Z Bizancjum podjęto misje poza granicami cesarstwa wśród Beduinów na pograniczu Syrii i Palestyny.Nie miały one powodzenia, gdyż silniejsze były tam wpływy monofizyckie.

  Większe rezultaty przyniosła misja wśród Herulanów, którzy mieli w tym czasie siedziby na południe odDunaju. Cesarz Justynian I poparł...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrócenie Irlandii i Szkocji

  Kraj ten, zwany wówczas Scotia maior, w odróżnieniu od Szkocji (Scotia minor), stał się terenem systematycznejmisji w pierwszej połowie V wieku.

  Kronikarz akwitański Prosper zanotował pod 431 rokiem, że do wierzących w Chrystusa Szkotów wysyłasię Palladiusza, ustanowionego ich pierwszym biskupem przez...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Franków

  Na kontynencie Europy zachodniej znalazły się w granicach rzymskiego cesarstwa liczne plemiona germańskie.Niektóre przyjęły chrześcijaństwo ariańskie. Poganami pozostali dość długo Frankowie, dzielącysię na salijskich i rypuaryjskich.

  Frankowie salijscy, po osiedleniu się między Sommą i Sekwaną...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Wizygotów

  Wandalowie, Alanowie i Swebowie, po przełamaniu rzymskiej granicy na Renie w 406 roku, zalali południowo-zachodnie połacie cesarstwa, szybko od 409 roku przedzierając się na Półwysep Pirenejski.

  Wandalowie pozostając do końca arianami, przeprawili się (429) przez Cieśninę Gibraltarską i podbiliAfrykę...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w królestwie Ostrogotów

  Ostrogoci, tworząc do 488 roku własne królestwo w Italii, ulegli romanizacji jeszcze jako arianie,zwłaszcza za panowania Teodoryka Wielkiego (489-526), który przebywał jakiś czas na dworze bizantyjskimi uznawał oficjalne zwierzchnictwo cesarza nad swoim państwem.

  Król wznosił budowle w stylubizantyjskim...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory teologiczne

  Pierwszy spór teologiczny tego okresu dotyczył teopaschityzmu. Do używanego w bizantyjskiej liturgiiśpiewanego wezwania trzykroć świętego Boga (Trishagion) dodał monofizycki patriarcha Piotr Fullo zAntiochii słowa który za nas ukrzyżowany został. Cesarz Anastazy I (491-518) polecił dodatek wprowadzićdo...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /6 296

  praca w formacie txt

Do góry