awatar

Profil użytkownika Oktawia

Data rejestracji16 kwietnia 2013 Ostatnio online19 kwietnia 2013, 15:19

Statystyki

188 prac, w tym:

 • 188tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /188 prac/

 • Ocena brak

  Papieże tuskulańscy

  Do działalności reformatorskiej w X wieku włączyły się synody we Francji, Niemczech i Italii. Były tojednak zjawiska sporadyczne i nie wystarczające. Większą aktywność miały one w Niemczech za HenrykaII (1002-1024), monarchy pobożnego, ale zapatrzonego w średniowieczny ideał teokratycznej...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże niemieccy

  Henryk III, król niemiecki (1039-1056), był niewątpliwie najbardziej religijnym monarchą tego okresu,ale też najbardziej przejęty ideą władcy - pomazańca Bożego, odpowiedzialnego za cesarstwo i Kościół.Jego przekonanie o słuszności tej idei umacniała słabość papiestwa. Henryk dokonywał desygnacji...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEON IX — CERULARIUSZ

  Przełomowy dla tego okresu pontyfikat Leona IX przyniósł niespodziewanie rozłam między Kościołemna Wschodzie i Zachodzie. Najmniej było w tym bezpośredniej winy papieża. Za sprawców rozłamunależy uważać patriarchę konstantynopolitańskiego, Cerulariusza, i kardynała legata, Humberta z SilvaCandida. W...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Leona IX

  Papież okazał ducha reformy już od momentu desygnacji przez cesarza na Stolicę Apostolską. Oznajmiłwówczas, że przyjmie papieską godność, jeżeli Rzymianie jednomyślnie go wybiorą. Nowością było to,że podkreślił wobec Henryka III niewystarczalność desygnacji i konieczność wyboru.

  Do Rzymu...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synody reformatorskie

  Zwoływał je Leon IX corocznie w Rzymie jako kontynuację rzymskich synodów wielkopostnych, alebrał również udział w synodach poza swą stolicą papieską, w 1049 roku - w Pawii, Reims i Moguncji, w1050 roku - w Siponto, Salerno i Vercelli, w 1053 roku - w Mantui i Bari.

  Na synodach zajmowano się przede...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy Berengariusza

  Leon IX zajmował się na kilku synodach błędną nauką Berengariusza (ok. 1000-1088), nauczyciela irektora szkoły świętego Marcina w Tours, archidiakona w Angers. Teolog ten, którego nauka znana jest zzachowanych 23 listów i traktatu De sacra coena, powoływał się na świętego Augustyna w uzasadnianiuswego...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie normandzkie

  Leon IX dążył do umocnienia Państwa Kościelnego i rozszerzenia go na południową Italię, napotkał jednakw Normanach na przeszkodę. Od 1026 roku Normanowie z Normandii najmowali się na służbę książątNeapolu, Benewentu i Kapui, ale dążyli do przejęcia władzy, tworzenia własnych hrabstw i...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Wschodni i Cerulariusz

  W Kościele Wschodnim autorytet i władza patriarchy stale wzrastała, co wydaje się absurdalne w okresie,w którym rozwinął się absolutyzm cesarza bizantyjskiego. A jednak tak było, bo cesarz jako laikmógł być jedynie opiekunem Kościoła, a nie jego głową, choć decydował o osobie patriarchy. Cesarzmógł...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka schizma

  Wstępem do niej była sprawa Ormian, gdy Armenia popadła w zależność polityczną od Bizancjum.Patriarcha chciał im narzucić jednolity obrządek i bizantyjskie zwyczaje kościelne. Zakazał używania doMszy świętej przaśnego chleba, uznając go za heretycką nowość. Ormianie powoływali się na...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Athos i mnisi

  Cesarz Konstantym IX ogłosił (1045) Athos górą świętą, na której nie było wolno przebywać kobietom.Usankcjonował w ten sposób ponad stuletnią tradycję tego największego i najwybitniejszego ośrodkażycia monastycznego w Kościele Wschodnim. Jego zakonna historia zaczyna się w połowie IX wieku,gdy...

  Ocena /

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 619

  praca w formacie txt

Do góry