awatar

Profil użytkownika Oktaw

Data rejestracji21 września 2012 Ostatnio online21 września 2012, 13:02

Statystyki

18 prac, w tym:

 • 18tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /18 prac/

 • Ocena brak

  EUSTACHY z ANTIOCHII św. bp.

  ur. w Side w Pamfilu (pd.-zach. Turcja), zm. ok. 337 w Trajanopolis (Tracja), obrońca wiary.

  Był bpem Beroei Syr., a od ok. 323 patriarchą Antiochii; był prześladowany za wiarę przez ces. Dioklecjana lub Licy-niusza; brał udział i prawdopodobnie przewodniczył obradom Soboru Nic. I; fałszywie oskarżony o...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY z JEROZOLIMY Św.

  Żył w VI w., mianowany 552 przez ces. Justyniana I Wielkiego patriarchą Jerozolimy na miejsce złożonego z urzędu patriarchy Makarego (zwolennika Orygenesa).

  Uczestniczył w Soborze Konstantynopolskim II i przyczynił się do zakończenia sporu o -»> Trzy Rozdziały; mimo opozycji mnichów z Nowej Ławry...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY RZYMSKI Św.

  Żył na przełomie I i II w., męczennik z okresu prześladowania chrześcijan za ces. Hadriana (117-138).

  Wg średniow. tradycji (przed chrztem Placyd) był dowódcą armii ces., wyróżniającym się zaletami umysłu i serca; nawrócony (wg legendy ukazał się mu podczas polowania Chrystus w postaci jelenia z...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /5 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - IDEA EUROPY

  Dla Greków, a potem staroż. Rzymian wyraz E. łączył się z mitem E. córki Agenora, króla Tyru, porwanej przez Zeusa przemienionego w byka i przeniesionej przezeń morzem na Kretę. Termin wywodzony dawniej z sem. erib (ciemność, zachód słońca) jest raczej gr. (szerokolicy).

  Nazwa E. stosowana najpierw do...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /7 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

  Przed zaprowadzeniem chrześcijaństwa w E. istniały religie pierwotne, a po jego wprowadzeniu również religie napływowe.

  A. RELIGIE PIERWOTNE — Materiału do rekonstrukcji religii pierwotnych E. dla przeważającego okresu ich trwania dostarcza prahistoria (przedstawienia w sztuce i obiekty kultu), a w...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /60 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  W I w. rozpoczęła się -* chrystianizacja cesarstwa rzym., w IV w. chrystianizacja Celtów i plemion germ., awVIw.-> rekatolicyzacja wyznających -> ar-ianizm, w VII w. chrystianizacja plemion słow., a w X i XI w. plemion ugrofińskich i bałtyckich; w XI w. utrwalił się podział E. chrześcijańskiej na...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /17 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY UNICKIE

  Pierwsze Kościoły unickie w E. powstawały po 1204 na eur. terytoriach -> cesarstwa łacińskiego; w wyniku zaś narzucenia prawosławnym przez krzyżowców hierarchii i obrządku łac. upadły wraz z panowaniem łacinników; z motywów polit, i inspiracji władców przywrócono je w następstwie zawarcia unii w ->...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /9 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE

  Prawosławie obejmowało w XI w. swym zasięgiem w E. ziemie cesarstwa bizant. (Płw. Bałk. po rzekę Drawę i Dunaj na pn., część pd. Półwyspu Apenińskiego, wsch. Sycylię i Kretę) oraz Ruś Kijowską, podległe jurysdykcji -»• Ekumenicznego Patriarchatu Prawosławnego w Konstantynopolu; w 2. poł. XI w...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /15 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKI

  Należy do grupy Kościołów, które nie uznają autorytetu Chalcedońskiego Soboru (451) i nast. soborów powsz. ; powstanie skupisk wiernych w E. spowodowała masowa emigracja Ormian wskutek podboju -> Armenii (I) przez Bizancjum w X w., a nast. przez Turków Seldżuków w XI w. ;

  znaczny ośrodek orm. powstał w...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Obejmują chrzęść, wyznania i ugrupowania rei. powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku -* reformacji, podczas której -+ ewangelickoaugsburski Kościół (luterański) przyjął się 1525-70 w Niemczech Środk. i Pn. (70% ludności) łącznie z -> Prusami (1525), Pomorzem Zach. (1534) i Ziemią Lubuską...

  Ocena /

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /9 690

  praca w formacie txt

Do góry