awatar

Profil użytkownika Odil

Data rejestracji30 stycznia 2013 Ostatnio online12 marca 2013, 18:14

Statystyki

136 prac, w tym:

 • 136tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /136 prac/

 • Ocena brak

  Zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy - Problemy terminologiczne i definicyjne

  Przed przystąpieniem do szczegółowego opisu zjawiska zaburzeń rozwojumowy należy się ustosunkować do trudnych i spornych kwestii terminologicznych.Znaczne zróżnicowanie terminologiczne stanowi problem nie tylkow skali Polski, lecz i w święcie.

  Jego rozwiązaniu służą kolejne edycje opracowanychna...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenie, zaburzenie czy opóźnienie rozwoju mowy?

  W polskiej logopedii do najbardziej dyskusyjnych terminów należą: alalia,alalia prolongata, afazja dziecięca, afazja rozwojowa i będące przedmiotemrozważań niniejszego rozdziału określenia: zaburzenia rozwoju mowy, opóźnionyrozwój mowy (ORM) oraz opóźnienie rozwoju mowy.

  W suplemencie do klasyfikacji IC...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /30 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różnią pojęcia: zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy?

  Znani polscy badacze problematyki rozwoju dziecka (m.in. M. Przełącznikową.M. Żebrowska, 11. Spionek, M. Bogdanowicz, H. Nartowska) w licznychpublikacjach podkreślają, iż rozwój psychiczny dziecka jest długotrwałym procesem.uwarunkowanym biologicznie i społecznic. „Jego efektem są ilościowei jakościowe...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /10 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy i patomechanizm odchyleń od normy w rozwoju mowy?

  Zaburzenia procesu kształtowania i rozwoju językowej sprawności systemowej,który u normalnie rozwijających się dzieci tw a do szóstego roku życia,mogą dotyczyć zarówno rozwoju mowy ekspresywnej. jak i impresywnej. Przejawiająsię one w rozmaity sposób, a to:

  - opóźnionym rozpoczęciem mowy,

  -...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /5 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie kryteria przyjmuje się w kategoryzacjach zaburzeń rozwoju mowy i języka?

  Zaburzenia rozwoju mowy i zmiany, do których one prowadzą, można rozpatrywaćz różnych perspektyw, np. medycznej, lingwistycznej, psychologicznej,pedagogicznej. Podstawa teoretyczna i wynikający z niej przedmiot zainteresowańposzczególnych dyscyplin sprawiają, źe ich reprezentanci skupiają się...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /9 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różnią zaburzenia komunikacji językowej występujące u dzieci i u dorosłych?

  Jak ustalono, u małych dzieci zanim pojawią się konkretne formy zaburzeńmowy, z charakterystycznymi dla nich objawami, wcześniej obserwuje się różnorodneprzejawy zaburzeń procesu kształtowania i rozwoju mowy. które przyczyniająsię do powstawania opóźnień w przebiegu tego procesu i mogą prowadzićdo...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak w polskiej literaturze interpretuje się pojęcie: opóźnienie rozwoju mowy i z jakiej perspektywy analizuje się to zjawisko?

  Gdy kompetencje językowe u małego dziecka nie wykształcają się w ogólelub wykształcają się w stopniu niewystarczającym do prawidłowej realizacjiwypowiedzi bądź gdy w toku procesu rozwojowego dochodzi do rozpadu systemukomunikacyjnego lub występuje brak czy niedowład sprawności realizacyjnychzazwyczaj...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /6 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje zaburzeń mowy

  Pomimo wielu starań i licznych prób taksonomii zaburzeń mowy, nadal nie udało się opracować klasyfikacji, która oddawałaby pełny obraz odbiegających od normy zachowań językowych (zarówno systemowych, jak i komunikacyjnych). Zdaniem S. Grabiasa (1997 b) trudności te wynikają z:

  - faktu, że od...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się zaburzenia mowy według kryterium przyczynowego?

  Kategoryzacje dokonane według kryterium etiologicznego, uwzględniające przyczyny i patomcchanizm zaburzeń mają na celu ukazanie źródła nieprawidłowości i sposobu, w jaki do nich dochodzi. Z opinią I. Styczek zgadza się S. Grabias, który uważa, że klasyfikacje wynikające z biologicznej...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /16 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak klasyfikuje się zaburzenia mowy na podstawie objawów?

  W literaturze przedmiotu spotyka się wiele klasyfikacji objawowych, które tworzono już w XVII w. (taksonomia J. Franka, A. Kussmaula). Do współczesnych. znanych kategoryzacji tego typu, stworzonych przez polskich autorów, należą klasyfikacja 1. Styczck i klasyfikacja L. Kaczmarka. W podziałach...

  Ocena /

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 984

  praca w formacie txt

Do góry