awatar

Profil użytkownika obelix

Data rejestracji30 września 2011 Ostatnio online30 września 2011, 4:56

Statystyki

47 prac, w tym:

 • 47tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /47 prac/

 • Ocena brak

  Wulkanizm - Informacje ogólne

  Wulkanizmem nazywamy ogół zjawisk związanych z wydostawaniem się law i towarzyszących im stałych i gazowych substancji na powierzchnie i je zastyganiem.

  Klasyfikacja wulkanów:

  - ze względu na kształt otworu, jakim wydostają się lawy i inne substancje

  - szczelina ( od kilkuset metrów do około 20 km )...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ wulkanizmu na środowisko geograficzne

  Wulkan jest to mniej lub bardziej regularny stożek wyrzucający z krateru lawę i materiały piroklastyczne takie jak bomby, lapille czy popiół, często zwięńczony pióropuszem dymu - to jedno z najbardziej efektownych zjawisk natury. O wulkanach wspomniał już Herodot - w wierzeniach jego ludu były podziemną...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /3 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ rolnictwa na środowisko

  Rolnictwo jest zależne od środowiska naturalnego, z drugiej strony jednak jego rozwój, postępujący wraz ze wzrostem liczby ludności oraz dobrobytu społecznego, przyczynia się do pszekształceń tegoż środowiska. Ekspansja terytorialna rolnictwa grozi przede wszystkim terenom leśnym, osłabiająąc ich...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ przemysłu na przekształcanie środowiska i wpływ na zdrowie człowieka

  Na terenie Polski w drugiej połowie XIX wieku rozwój przemysłu zwłaszcza na Górnym Śląsku zapoczątkował zmiany środowiska, jego przekształcenie i degradację. Skala zagrożenia wzrosła po II wojnie światowej, kiedy to prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska nie nadążało za odbudową kraju i...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /4 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ klimatu Polski na rozwój rolnictwa

  Przez słowo klimat rozumie się charakterystyczny dla danego obszaru układ zjawisk atmosferycznych, wyrażony w powtarzających się przebiegach pogody. Układ ten kształtowany przez bilans cieplny, obieg wilgoci i krążenie mas powietrznych uwarunkowany jest podłożem geograficznym danego obszaru...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /13 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ klimatu na osadnictwo i gospodarkę człowieka w wybranej strefie klimatycznej

  CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE KLIMAT

  W dolnej warstwie troposfery zachodzą zjawiska kształtujące pogodę i klimat na Ziemi.

  Cechy charakterystyczne danego klimatu określa się na podstawie przebiegu poszczególnych elementów meteorologicznych, do których przede wszystkim należą: temperatura, wilgotność...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /13 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ człowieka na klimat

  Dwoma głównymi czynnikami oddziałującymi na atmosferę ziemską są kwaśne deszcze i tzw. efekt cieplarniany. Obydwa są spowodowane przez gazy emitowane przez elektrownie, fabryki i samochody. Efekt cieplarniany powoduje występujące w powietrzu pasmo dwutlenku węgla, które pochłania ciepło słoneczne i...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /7 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woliński Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA I TURYSTYKA

  Burzliwe dzieje wyspy Wolin są przyczynkiem do jej kulturowego zróżnicowania jednak bardzo silnie związanego z morzem (rybactwo, handel). Na obszarze Parku (i w sąsiedztwie jego granic) znajdują się ślady pozostałości grodzisk i miejsc związanych z czasami historycznymi. Obiekty te są przedmiotem zarówno...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woliński Park Narodowy - ZWIERZĘTA

  Świat zwierzęcy Wolińskiego parku narodowego jest bardzo bogaty. W granicach Parku stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków zwierząt ze wszystkich grup systematycznych objętych ochroną gatunkową. Można tu spotkać zarówno gatunki pospolite takie jak jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, jak i rzadziej...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woliński Park Narodowy - ROŚLINNOŚĆ

  Lasy zajmują około 4500 ha powierzchni Wolińskiego Parku Narodowego, co stanowi 41% powierzchni. Na uwagę zasługuje bór bażynowy porastający wydmy w okolicach Wisełki oraz lasy bukowe występujące w kilku odmianach. Najczęściej spotykanymi drzewami są sosna, dąb, buk, rzadziej brzoza, klon, olsza i...

  Ocena /

  Autor /obelix Dodano /30.09.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt

Do góry