awatar

Profil użytkownika Nunilona

Data rejestracji23 kwietnia 2013 Ostatnio online26 kwietnia 2013, 14:54

Statystyki

101 prac, w tym:

 • 101tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /101 prac/

 • Ocena brak

  Nauki kościelne we Francji

  Francja posiadała wielkie możliwości ożywienia katolickiej myśli naukowej, chociaż potępienie Lamennais’gorozbiło krąg intelektualistów, skupionych wokół niego, La Chénaie’a i Malestroita.

  Louis Bautain starał się zachować niezależność od filozofii tego kręgu, ale jego broszura o...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermezjanizm i güntherianizm

  Wzmacniający się w Niemczech katolicyzm zaniepokoił rządy protestanckich państw. Do pierwszegosporu na wielką skalę doszło w Prusach, które władały w tym czasie katolicką Nadrenią i katolickimiziemiami polskimi, zabranymi podczas rozbiorów.

  Spór zaczął się od sprawy profesora Hermesa. Na profesora...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna, racjonalizm, rygoryzm

  Moraliści podobnie jak dogmatycy musieli ustosunkować się do modnego racjonalizmu, a nadto usuwaćzakorzeniony od czasów jansenizmu rygoryzm. Uświadomili sobie, że niedozwolone jest utożsamianiechrześcijańskiej moralności z filozoficznymi poglądami etycznymi i że ona nie może ograniczyć się...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pastoralna i duszpasterstwo

  W Niemczech zajmowano się teologią pastoralną bardziej teoretycznie, we Francji bardziej praktycznie,gdyż dostrzegano w niej konieczność uwzględnienia zmienionych warunków: politycznych pod wpływemWielkiej Rewolucji, społecznych pod wpływem rewolucji przemysłowej.

  Dość długo ujmowano w Niemczech...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Liturgia i sztuka sakralna

  W związku z rozwiniętymi studiami nad starożytnością chrześcijańską zainteresowano się dawną liturgią.We Francji benedyktyni z Solesme uznali, że rzymska liturgia potrydencka jako kontynuacja średniowiecznejnajlepiej odpowiada ideałowi służby Bożej. Dom Prosper Guéranger, rozmiłowany jak...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Bractwa i stowarzyszenia

  Po 1815 roku doszło do odnowienia bractw w krajach, które je utraciły przez Wielką Rewolucję, w innychzaś do ich rozwoju i powstania stowarzyszeń.

  W południowej Francji wznowiono szybko Bractwo Czarnych i Białych Pokutników. W Burgundii biskupz Dijon reaktywował (1821) Bractwo świętego Dziecięctwa...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm, mesjanizm i religijność

  Jako umysłowy i duchowy prąd, a zarazem literacki i artystyczny kierunek, przyjmując postawę opozycyjnąwobec Oświecenia i jego racjonalizmu, romantyzm rozwijał się intensywnie między Wielką RewolucjąFrancuską i Wiosną Ludów. Jego główne, lecz nie jedyne źródło tkwiło w średniowiecznej...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytet w Lowanium i nauki kościelne

  Arcybiskup Paryża, Deriis A. Affre, pragnął ożywić naukę na wydziale teologicznym Sorbony. Zniechęconybezskutecznością swego działania, zamierzał utworzyć szkołę wyższych studiów kościelnych, którabyłaby zależna wyłącznie od arcybiskupa paryskiego. W jego zamiarze należy dopatrzyć się idei...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Zakony i zgromadzenia zakonne

  Pius VII, sam będąc zakonnikiem, kładł duży nacisk na udział zakonów w życiu Kościoła. Popierał starei nowe, których rolę religijną i społeczną w pełni rozumiał. Leon XII podobnie je doceniał, ale był bardziejzainteresowany reformowaniem poszczególnych dziedzin ich życia aniżeli adaptacją...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność nauczania

  Rewolucyjna idea wolności nie obaliła od razu zasady prawnej, że szkoły należą do uprawnień Kościoła.Prawo Rzeszy (25.02.1803) gwarantowało poszczególnym wyznaniom ich własne fundusze szkolne. Napoleonwszakże postanowił odebrać Kościołowi jego uprawnienia co do tworzenia szkół i ich...

  Ocena /

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 561

  praca w formacie txt

Do góry