awatar

Profil użytkownika Nubcuncnutdub

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

96 prac, w tym:

 • 96tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /96 prac/

 • Ocena brak

  Emisja i higiena głosu

  EMISJA I HIGIENA GŁOSU (WYKŁADY/ĆWICZENIA) DR. M.BOJANOWSKA 14.09.2008 (WYKŁAD) Sztuka komunikowania wymaga przystosowania własnego stylu do drugiej osoby i dużej elastyczności w porozumiewaniu się. Wprowadzenie reguł komunikacji w życie współtworzy linię funkcjonowania w zawodzie, stwarza poprawne stosunki międzyludzkie, ogranicza sytuacje konfliktowe mogące zaistnieć podczas wykonywania codziennych obowiązków. Wszystko co robimy- sposób siadania, chodzenia, zmiana tonu głosu jest formą komunikacji i podlega jej regułom. Jednym z elementów stylu komunikacji jest tzw. PREFEROWANA FORMA EKSPRESJI do której to należy: -brzmienie głosu -ton głosu (jedna z cech brzmienia głosu) Inne cechy brzmienia głosu to: -wysokość -akcent -intonacja które to cechy wzmacniaja lub osłabiają procesy komunikacji. Osoby zawodowo używające głosu (przed szeroką...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /30.12.2007 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieroctwo

  Sieroctwo jest problemem, który od dawna stanowi przedmiot zainteresowań pedagogów i psychologów, pracowników zakładów opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działaczy społecznych i szerokich kręgów społeczeństwa. Pojęcie sieroctwa wiąże się ze stanem pozbawienia dzieci, trwale lub przejściowo, szans wychowywania we własnej rodzinie, ze względu na brak odpowiednich warunków opiekuńczo wychowawczych. Rozróżnia się sieroctwo naturalne, spowodowane śmiercią rodziców i społeczne, gdy rodzice dzieci nie chcą, nie mogą lub nie potrafią wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. Decyzją sądów rodzinnych osobom tym została ograniczona, zawieszona lub odebrana władza rodzicielska. Istnieją tu także przypadki zrzeszenia się praw do dziecka, tak zwana zgoda blankietowa na adopcję. Liczba małoletnich, czyli dzieci do 18 roku życia...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /26.12.2007 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja poporodowa

  DEPRESJA POPORODOWA-w znaczeniu medycznym oznacza chorobowe obniżenie nastroju trwającego dłuższy czas. Pacjentka cierpi z powodu smutku, zmniejszenia aktywności, niemożności przezywania przyjemności, ma zaburzenia snu i apetytu. Obniżeniu ulega samoocena, towarzyszy temu często nieuzasadnione poczucie winy i przekonanie o swojej małej wartości. Wśród czynników ryzyka wymienia się m.in. okres porodu i okołoporodowy. Zachowania które powinny niepokoić: -Nasilający się brak pewności siebie, unikanie kontaktów towarzyskich i izolowanie się. -Uciekanie w rutynę, brak tolerancji jakąkolwiek zmianę: np. w rozkładzie dnia, kolejność wykonywanych czynności. -Nastrój przygnębienia, negatywne myśli, poczucie ,,bycia w dołku’’. -Złe samopoczucie fizyczne, bolesność ciała bez wyraźnej somatycznej przyczyny. -Przewrażliwienie na punkcie...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /09.12.2007 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konspekt lekcji - " Wychowanie przeciw agresji i przemocy"

  LEKCJA WYCHOWAWCZA W KLASIE I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR. 1 W LIPNIE. TEMAT: „Wychowanie przeciw agresji i przemocy.” CZAS REALIZACJI: 90 minut. CELE OPERACYJNE: • uczeń wie, co to jest agresja i przemoc; • uczeń umie odczuwać emocje jakie wywołuje agresja; • uczeń wie i umie zastosować metody, które służą radzeniu sobie z agresją i przemocą; • uczeń wie, jakie są nieagresywne sposoby radzenia sobie z przemocą; FORMY ORGANIZACJI PRACY: • zbiorowa • grupowa TYP ZAJĘĆ: • lekcja mieszana (podająca, problemowa, ćwiczeniowa, eksponująca) METODY PRACY: • miniwykład • opowiadanie • „burza mózgów” • praca w grupach • praca na forum • drama (scenki) ŚRODKI DYDAKTYCZNE: • markery • arkusze papieru • tekst opowiadania • treść scenek do odegrania RODZAJ ZAJĘĆ: Część wstępna:...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /30.11.2007 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Staszic

  Stanisław Staszic Jednym z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia był Stanisław Staszic (1755-1826), wybitny uczony, filozof, przyrodnik, działacz, pisarz polityczny, ksiądz. Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem gospodarczym kraju oraz rozwinął szeroką działalność organizatorską w dziedzinie nauki i oświaty. Od 1808 roku do 1826 roku był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Własnym kosztem wzniósł dla niego dwie kolejne siedziby (najpierw domy na Kanonii, potem pałac zwany dziś Pałacem Staszica), zainicjował i w znacznej mierze sfinansował wystawienie pomnika Mikołaja Kopernika, ofiarował Towarzystwu własną bibliotekę i zbiory przyrodnicze, inicjował i zachęcał do badań innych członków Towarzystwa, wzywając do "bycia narodowi użytecznym". Jednym z dzieł Stanisława Staszica, które ugruntowało jego sławę i...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /24.11.2007 Znaków /6 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resocjalizacja w krajach Unii europejskiej – niemcy

  RESOCJALIZACJA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – NIEMCY Z pierwszymi przejawami myśli resocjalizacyjnej w dziejach społeczeństw spotykamy się bardzo późno, bo dopiero pod koniec XVI w. Do tego czasu więzienie było narzędziem odwetu lub miejscem w którym przebywał przestępca oczekujący na wyrok wraz z jego wykonaniem. Podstawowym środkiem karnym była śmierć, najczęściej powolna i bolesna. Na śmierć skazywano mężczyzn, kobiety, młodzież, starców oraz dzieci. Wyrok śmierci wykonywany był najczęściej publicznie, łamiąc skazanego kołem, wbijając go na pal, rozrywając końmi itp. Jeśli społeczeństwo średniowieczne rezygnowało z fizycznego zatracenia przestępcy, to nie powstrzymywało się od oszpecenia go. Często stosowane było obcinanie uszu, kończyn, wyrywanie języka, napiętnowanie po przez wypalanie na skórze znamienia...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /18.11.2007 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzenni Amerykanie

  WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII W OLSZTYNIE Pedagogika Resocjalizacyjna i Penitencjarna Rdzenni Amerykanie Joanna Czekaj OLSZTYN 2010 Indianie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, zamieszkiwali niegdyś cały rozległy kontynent, żyjąc w harmonii z amerykańską przyrodą. Przybycie osadników z Europy było początkiem końca indiańskiego świata, bezpowrotnie zniszczyło całą tradycję i kulturę mieszkańców tej ziemi. Filmy i książki, które stworzyły legendę Dzikiego Zachodu, ukazywały jedynie mały wycinek historycznego dziedzictwa Indian. „Czerwonoskórzy” nie byli jednym narodem, lecz dzieli się na wiele różnych grup i plemion o odmiennej kulturze, obyczajach i języku. Pierwsi ludzie przybyli na kontynent amerykański około 35 tysięcy lat temu z Syberii na Alaskę przez Cieśninę Beringa. Rozprzestrzeniali się w obu...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /17.11.2007 Znaków /3 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata, podejście teoretyczne i refleksja własna

  „Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata, podejście teoretyczne i refleksja własna” „Wzrost zainteresowania rodziną spowodował badania procesów zachodzących w rodzinie. Wzrosło zainteresowanie wychowania dzieci przez rodziców, oraz wpływu wywierającego na dzieci. Zaczęto zadawać pytanie: co powoduje , że rodzice traktują dziecko w taki a nie inny sposób? Do lat osiemdziesiątych uważano, że warunki wychowawcze w rodzinie zależą od statusu społecznego i od poziomu wykształcenia rodziców. Twierdzono, że rodzice wykształceni są bardziej otwarci na potrzeby dziecka, bardziej tolerancyjni i mniej surowi niż rodzice o niższym statusie wykształcenia. Polityka społeczna przez dziesięciolecia zajmowała się wizją ratowania dziecka przed rodziną i środowiskiem. Skutkiem tego było umieszczenie dzieci poza domem, co wiązało się z...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /13.11.2007 Znaków /18 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia

  GERONTOLOGIA 1. ?Podstawy gerontologii społecznej? Szatur-Jaworska 2. ?Gerontologia społeczna i oświatowa- zarys problematyki? 3. ?Starość i osobowość? Obuchowski 4. ?Adaptacja do starości? 5. ?Psychologia rozwoju człowieka? Gerontologia to nauka o procesach starzenia się. Geras- starość Geron- starzec mędrzec Logos- nauka Teoria Maxa Caplana anafaza mezofaza katafaza (0- 25) (26-60) (60- ) ETYKA PRACY ETYKA CZASU WOLNEGO Wymuszony obowiązek spontaniczna samorealizacja KONIECZNOŚĆ DOBROWOLNOŚĆ Nauki gerontologiczne: Geriatria- dział medycyny zajmujący się chorobami ludzi starszych i starzejących się oraz zapobieganiu chorobom i niedołęstwu wieku starczego Rewitalizacja- odzyskiwanie i utrzymanie podstawowych funkcji starszego organizmu za pomocą psychoterapii, leków, fizjoterapii i odnowy biologicznej Psychogerontologia- procesy...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /03.11.2007 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika specjalna - notatki

  SYSTEMY KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE Obecnie w naszym kraju istnieją równolegle dwa systemy kształcenia: 1. system kształcenia specjalnego, 2. system kształcenia integracyjnego. Charakterystyka systemu kształcenia specjalnego. Jest to elastyczny system udogodnień dydaktycznych i wychowawczych stosowanych wobec osób, które bez specjalnej pomocy nie mogłyby osiągnąć pełni rozwoju. Składniki systemu: 1. przedszkola specjalne, 2. podstawowe szkoły specjalne z gimnazjami, 3. placówki kształcenia postgimnazjalnego, 4. zespoły szkół specjalnych, 5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze składające się zazwyczaj z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum szkół postgimnazjalnych z internatem. Kategorie osób niepełnosprawnych, dla których istnieją placówki specjalne: 1. na poziomie przedszkolnym: dla niewidomych, dla...

  Ocena /

  Autor /Nubcuncnutdub Dodano /06.10.2007 Znaków /8 691

  praca w formacie txt

Do góry